Zmiana organizacji roku akademickiego, komunikat dla studentów i wykładowców

Nastapiła zmiana roku akademickiego 2019/2020

Komunikat dla studentów i wykładowców można znaleźć tutaj:

https://pg.edu.pl/koronawirus  w języku polskim

https://pg.edu.pl/coronavirus  w języku angielskim