KONKURS

  Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej (PTTS)
  

Ogłasza kolejny konkurs na najlepsze studenckie prace z zakresu aplikacji mikrosystemów i czujników.

W konkursie mogą brać udział zespoły złożone z 2 - 4 osób (np.: studentów lub doktorantów z kół naukowych, które będą prezentowały Komisji Konkursowej wykonane przez siebie projekty urządzeń (działające modele).

Nagrodą w konkursie jest nominacja zespołu do udziału w  prestiżowym światowym konkursie International Contest of Application in Nano-micro Technology (iCAN).

Z Polski do etapu międzynarodowego będą nominowane 1 - 3 najlepsze zespoły.

PTTS pokryje część kosztów udziału w konkursie iCAN zespołowi, który zakwalifikuje się do ścisłego finału.

Tematem przewodnim iCAN w roku 2015 jest:

"Utilizing micro/ nano devices and technologies, making innovative prototype for any applications of better life".

Więcej informacji na stronie: www.ptts.pl