Międzynarodowy Dzień Studenta

Z okazji

Międzynarodowego Dnia Studenta

składamy naszym Żakom życzenia, aby czas studiów był czasem twórczych i inspirujących działań, osiągania jak najlepszych wyników, czasem ciekawości i pasji w zgłębianiu wiedzy oraz radości z życia studenckiego.

Dziekanat WETI