TANDEM - wymiana kulturalno-językowa

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest m. in. wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy studenckiej i naukowej pomiędzy Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób.

 

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się na letni kurs języka niemieckiego Tandem GFPS 2017.

 

Jest to polsko-niemiecka wymiana wakacyjna, organizowana we współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży i bliźniaczą organizacją niemiecką GFPS.

 

 

Termin zgłoszeń został przedłużony i upływa 1.06.2017.
Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 18.08 - 3.09 w Melaune (Saksonia).

 

 

W kursie weźmie udział 20 uczestników z Polski i 20 uczestników z Niemiec. Ideą naszego projektu jest nauka języka poprzez codzienną rozmowę w parach polsko-niemieckich. Oprócz zajęć lekcyjnych z native speaker'ami zaplanowany został bogaty program kulturalno-naukowy. Czyni to Tandem niepowtarzalną okazją do poznania żywego języka niemieckiego i kultury naszego zachodniego sąsiada.