II edycja konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Informujemy, że trwa II edycja konkursu Ministra Obrony Narodowej o

Nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską,
licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą
cyberbezpieczeństwu i kryptologii.
 
Zgłoszenia należy dokonać do 11 września 2020 r. w formie papierowej lub
elektronicznej.
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
 
      I.        na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską;
 
    II.        na najlepszą rozprawę doktorską.
 
Cyberbezpieczeństwo jest dla resortu obrony narodowej jednym z
priorytetowych obszarów działania, dlatego ponownie chcemy wyróżnić
autorów najlepszych prac, popularyzować wiedzę, budować świadomość i
zainteresowanie oraz inspirować środowisko akademickie do prowadzenia
badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
 
Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów polskich uczelni, którzy
obronili prace nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r. Prace muszą
być napisane w języku polskim i wpisywać się w szeroko rozumianą tematykę
cyberbezpieczeństwa lub kryptologii.
 
Łączna pula nagród w konkursie wynosi 43.000 zł.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym na
 
Serdecznie zachęcamy do udziału!