Legitymacje studenckie ELS

Nie ma  konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.   Legitymacje studenckie, pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. (art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

Jesli jednak przedłużenie  ELS jest konieczne proszę o umówienie się telefonicznie z pracownikiem dziekanatu.