rusza nabór wniosków na stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie
stypendiów za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów na rok
akademicki 2020/2021, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego.
Gorąco zachęcamy studentów z Państwa uczelni, którzy spełniają warunki
Regulaminu, do aplikowania o stypendium do dnia 23 października 2020 roku.
 
/Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców
województwa pomorskiego/wraz ze szczegółowymi informacjami oraz
wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie