Stypendium dla zdolnych studentów pierwszego roku Politechniki Gdańskiej

Zapraszamy studentów I roku studiów I stopnia do składania wniosków o stypendia z własnego funduszu stypendialnego na rok akademicki 2020/2021.

Więcej informacji na stronia Stypendia dla zdolnych studentów.