Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

W terminie do 15.10.2020 studenci mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2020/2021.Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Gdańsku ( zaświadczenie zameldowania z Wydziału Spraw Obywatelskich UM, z zaznaczeniem od kiedy wnioskujący jest zameldowany).

Wszystkie regulaminy dostępne są na stronie Miasta Gdańska:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/stypendia-dla-studentow-jednorazowe-i-roczne,a,12340