Zaproszenie do VI edycji Konkursu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością"

Zaproszenie do VI edycji Konkursu Akredytacyjnego

"Studia z Przyszłością"

 

Wybieramy i promujemy najbardziej atrakcyjne dla pracodawców kierunki studiów w Polsce

 

 

Zapraszamy do udziału w VI edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością", którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 11 grudnia 2020 roku (piątek). Celem Konkursu jest promocja wśród kandydatów na studia najlepszych kierunków kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie.

 

Szczegółowe informacje i zgłoszenie do pobrania na

www.studiazprzyszloscia.pl

 

W naszym konkursie od sześciu lat nagradzamy kierunki dobrze przygotowujące do rynku pracy, nowoczesne, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie. Uzyskanie naszego Certyfikatu gwarantuje rozpoznawalność kierunku i jego promocję w ogólnopolskiej skali. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku studiów jako najlepszych w kraju. Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" to akademicka elita w skali ogólnopolskiej! W ubiegłym roku nasz certyfikat uzyskały m.in. takie uczelnie jak Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Łódzka, Collegium Civitas, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i wiele innych znakomitych polskich szkół wyższych, publicznych i niepublicznych. Warto dołączyć do grona Laureatów naszego Konkursu!

 

Do Programu "Studia z Przyszłością" mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, specjalności, szkoły doktorskie, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem "Studia z Przyszłością" wyróżniamy kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia. Gala Finałowa Programu, podczas której wręczymy Certyfikaty, odbędzie się w marcu 2021 roku w Warszawie, na terenie zabytkowego Sosnowego Dworu - miejsca godnego prestiżu Konkursu i jego Laureatów.
 
Zgłoszenie konkursowe do pobrania jest tutaj: http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-71

 

 

Dodatkowe informacje:

 

tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl