PODANIA

STUDIA STACJONARNE

Zapoznaj się najpierw z REGULAMINEM oraz Regulaminem wydziałowym (§16 ust. 2 – 4) a następnie złóż:
1).podanie o IPS (Indywidualny Program Studiów)
2) załącznik do podania                                                       
                                                                      UWAGA!   
Podania składa się co semestr!!!
                                            Suma godzin  1-3 semestrów studiów II stopnia musi wynosić min. 900 h.
                                                                 Nie można usuwać  przedmiotów rdzeniowych !

STUDIA NIESTACJONARNE

INNE

 
DOKUMENTY DLA DYPLOMANTÓW
wykaz osiągnieć absolwenta do suplementu - obowiązkowy dla studentów korzystających z programu wymiany!

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA