Aktualne informacje znajdują się w centralnym systemie ECTS PG.

Informatory z lat wcześniejszych można znaleźć na tej stronie.