Legitymacje będą wydawane w Dziekanacie od  r.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE ELS → (instrukcja)

W celu złożenia wniosku o wydanie ELS prosimy o zalogowanie się na stronie https://moja.pg.edu.pl/ (login@student.pg.edu.pl).

Jeśli nie posiadasz konta w domenie student.pg.edu.pl prosimy o aktywację konta na stronie https://moja.pg.edu.pl/, zakładka „Aktywacja konta". Po aktywacji konta pojawi się Twój login i hasło niezbędne w zalogowania się do portalu. Podany login jest również adresem poczty studenckiej, na którą wysyłane są wszelkie komunikaty zarówno z dziekanatów jak i z systemu.

Twój adres ma postać: login@student.pg.edu.pl

Dostęp do poczty przez stronę https://webmail.pg.edu.pl/login.html.

Prosimy o zapamiętanie i nieudostępnianie osobom trzecim loginu i hasła.

Po pierwszym logowaniu prosimy o: sprawdzenie poprawności swoich danych osobowych oraz złożenie wniosku (zakładka „Złóż wniosek") w celu wydania elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

Po złożeniu wniosku zostanie wygenerowana faktura (22,00 zł za pierwszą legitymację lub 33,00 zł za duplikat legitymacji). Studenci zobowiązani są do wniesienia opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r. Wpłatę należy wykonać dopiero po złożeniu wniosku, w tytule wpłaty powinien znajdować się jedynie numer faktury. Opłatę można wnosić także za pomocą szybkich płatności dostępnych po złożeniu wniosku o legitymację.

UWAGA!!! Wpłaty dokonane po tym terminie nie gwarantują otrzymania ELS do 1 października 2019 r. (legitymacja zostanie wówczas wydana w późniejszym terminie).  

Legitymacja nie zostanie przekazana do produkcji do momentu zaksięgowania w systemie należnej kwoty!
Czas zaksięgowania wpłaty za ELS na koncie PG trwa 7 dni (w przypadku zwykłego przelewu). Nie ma możliwości przyspieszenia wyrobienia ELS okazując dowód wpłaty!

 

Jeśli byłeś wcześniej studentem i miałeś ELS nie składasz wniosku o  pierwszą legitymację!

Jeśli masz ELS złóż ją  w dziekanacie wydziału na którym byłeś najpóźniej do końca sierpnia. Odbierzesz ją w dziekanacie WETI na początku roku akademickiego.

Jeśli nie masz ELS (zgubiłeś lub została skradziona) składasz wniosek o DUPLIKAT legitymacji (33,00 zł)

 

UWAGA !!! Jeśli Twoje dane osobowe są błędne lub chcesz zmienić zdjęcie, które zostanie umieszczone na legitymacji studenckiej wybierz rodzaj wniosku „Wydanie ELS ze zmianą danych osobowych".

 

  Zdjęcie powinno być w formacie JPG i musi spełniać określone warunki:

  • kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
  • wymiary 2,0 x 2,5 cm w rozdzielczości 300 dpi,
  • maksymalny dopuszczalny rozmiar to 500 kB.

Zdjęcie, które zostanie wgrane na serwer musi być dopasowane i odpowiednio skadrowane, ponieważ w takiej formie w jakiej zostanie załadowane, będzie umieszczone na ELS. Jeżeli zatem np. zostanie zeskanowane zdjęcie formatu legitymacyjnego używając domowego skanera i w efekcie mamy duży plik formatu A4, a nasze zdjęcie zajmuje 5% tego pliku w lewym górnym rogu, to należy użyć dowolnego edytora graficznego, który pozwoli nam na skadrowanie pliku i zapisanie go zgodnie z wymaganiami Moja PG.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 4/2019 z 28.02.2019 r. § 4, pkt 7 - "Konsekwencją dołączenia niepoprawnej fotografii oraz wpisania we wniosku danych niezgodnych ze stanem faktycznym będzie niewydanie legitymacji przez pracownika Dziekanatu oraz poniesienie przez studenta kosztów wyrobienia duplikatu ELS".

Prosimy o właściwe wybieranie powodu zgłoszenia - od niego uzależniona jest wysokość opłaty za wydanie legitymacji.

Wszelkie informacje dotyczące zmiany statusu wniosków przychodzą na pocztę studencką oraz są widoczne w portalu (Dział „Wnioski"). Wydanie ELS powiązane jest z uiszczeniem opłaty - kwota, druk do wpłaty oraz pozostałe informacje dotyczące płatności są udostępnione w dziale „Płatności", zakładka „Należności". Wpłaty muszą wpływać na indywidualny i unikatowy specjalnie do tego wygenerowany numer konta bankowego. Prosimy o pobranie druków do wpłaty z portalu. Pozwoli to uniknąć pomyłek w danych do przelewu.

W celu odebrania gotowej ELS należy udać się do Dziekanatu.
W przypadku rezygnacji z wydania ELS lub wpłaty na nieprawidłowe konto, należy złożyć wniosek o zwrot w Uczelnianym Centrum Personalizacji (Gmach B PG, pokój 202).
Zgubiłeś ELS - złóż wniosek o duplikat legitymacji na stronie mojapg, wypełnij druk i dostarczasz go do Dziekanatu (obowiązek studenta). Pozostałe czynności jak przy pierwszym wyrabianiu ELS.

 

 

Co musisz zrobić, żeby korzystać z biletu okresowego na  legitymacji studenckiej?
 

ZTM Gdańsk

1. złóż „Wniosek o umożliwienie ładowania legitymacji studenckiej biletami okresowymi” wraz z  legitymacją studencką w jednym z punktów przyjmowania wniosków:

  • Punkt obsługi klienta nr 2, ul. Wyspiańskiego 9A
  • Punkt obsługi klienta nr 3, Dworzec PKP Gdańsk Główny (w tunelu)
  • Punkt obsługi klienta nr 4, ul. Świętokrzyska 15 (pętla tramwajowa Łostowice-Świętokrzyska)
  • Punkt reklamacyjny, ul. Na Stoku 49

2. odbierz legitymację w miejscu złożenia wniosku (maksymalny czas realizacji to pięć dni roboczych),

3. doładuj legitymację biletem okresowym w dowolnym punkcie sprzedaży lub przenieść ważny okresowy bilet  elektroniczny na legitymację studencką