Stypendia GFPS Stypendia GFPS

Stypendia GFPS

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem...

Stypendia Marszałka 2017/2018 Stypendia Marszałka 2017/2018


Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla studentów na rok akademicki...

Stypendia Ministra 2017/2018 Stypendia Ministra 2017/2018

Stypendia Minstra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017/2018

Zachęcamy wybitnych studentów naszego Wydziału do składania wnisoków o...

Stypendia - Gdańsk 2017/2018 Stypendia - Gdańsk 2017/2018


Zachęcamy wybitnych studentów naszego Wydziału, zameldowanych w Gdańsku do składania wnisoków o przyznanie   stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na rok...

Stypendium PO WER Stypendium PO WER


Program skierowany jest do studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia/praktyki w programie Erasmus+ , którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej...

Praktyka Praktyka


Erasmus Student Network Minho (ESN Minho) is a non-profit organization which aims the integration and best possible experience of Erasmus students at their host...