Oceń WETI

Regulamin konkursu „Oceń WETI”

 

  1. Konkurs „Oceń WETI” przeznaczony jest dla studentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
  2. Konkurs ma charakter cykliczny. Dzień ogłoszenia i dzień zakończenia jest każdorazowo ogłaszany przez dziekana.
  3. Konkurs, należący do dziedziny nauki, ma na celu uzyskanie opinii studentów Wydziału ETI PG na temat Wydziału ETI w podstawowych sferach jego działalności statutowej.
  4. Zwycięzca lub zwycięzcy konkursu są wyłaniani przez Wydziałową Radę Studentów ETI PG spośród tych studentów, którzy ocenili Wydział najbardziej wszechstronnie.
  5. W ramach konkursu przyznawane są nagrody. Warunkiem przyznania nagrody lub nagród jest osiągnięcie minimalnego procentowego poziomu uczestnictwa studentów w konkursie, ogłaszanego każdorazowo w dniu ogłoszenia.


Gdańsk, 4.12.2013                       Dziekan WETI