Program mobilności studentów uczelni technicznych jest skierowany do studentów 5. i 6. semestru studiów I-go stopnia oraz dla studentów 2 semestru studiów II-go stopnia. Ideą porozumienia zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.

 

Termin składania wniosków: 2 kwietnia 2020 r.

Wnioski należy złożyć do dziekanatu, pokój 145 NE.

 

Szczegółowe informacje oraz wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania na stronie www.kaut.agh.edu.pl/mostech/