Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego, w związku z sytuacją epidemiczną, odbędzie się w tym roku w sposób hybrydowy. Wszyscy chętni będą mogli wziąć w niej udział dzięki transmisji online dostępnej na uczelnianym kanale YouTube.
 
Posiedzenie Senatu rozpocznie się powitaniem i przemówieniem inauguracyjnym prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej. Po nim nastąpi wręczenie Orderów Odrodzenia Polski. Następnie będzie miało miejsce wręczenie Złotego Medalu za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej oraz wręczenie tytułu „Osobowość Politechniki Gdańskiej”.
 
W kolejnej części posiedzenia goście wysłuchają wystąpień inauguracyjnych dziekanów. Po nich odbędzie się immatrykulacja - ślubowanie złożą najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele wszystkich dziewięciu wydziałów. Tę część posiedzenia zakończy przekazanie nagrody dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej.
 
Na zakończenie uroczystości prof. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk oraz prezes gdańskiego oddziału PAN, wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Jak COVID-19 wpływa na badania naukowe?”.
 
O oprawę muzyczną uroczystości jak zawsze zadba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ:  październik 2020 r.

Plan zajęć dostępny jest na stronie: https://sis.eti.pg.edu.pl/ (logowanie tak jak do mojapg) po 25.09.2020 r..