Organizacja praktyk zawodowych na Wydziale ETI PG zawarta jest w Regulaminie praktyki zawodowej uchwalanym każdego roku przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz w wymienionych niżej towarzyszących mu dokumentach.

Sposób organizacji obowiązkowych - dla studentów stopnia I - praktyk zawodowych oraz fakultatywnych  - dla studentów stopnia II - staży przemysłowych MSP i DSBP zawarty jest w procedurze Praktyki studenckie, której przedmiotem jest opis postępowania studentów przystępujących do ich odbycia. Informacje o  MSP i DSBP  znajdują się w zakładce  Regulaminy.

Dziekan Wydziału, prof.  dr hab. inż. Jacek Stefański , powołał czterech pełnomocników ds. praktyk zawodowych, oddzielnie dla każdego kierunku studiów:

Dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja:

dr inż. BARTOSZ CZAPLEWSKI                     

Dla kierunku Automatyka i Robotyka

dr inż. PIOTR KACZMAREK         

Dla kierunku Inżynieria Biomedyczna

  dr Tomasz Neumann

Dla kierunku Informatyka, Inżynieria danych, Informatyka NST

dr inż. MARIUSZ SZWOCH              

 

Regulamin praktyk

1a ramowy program praktyk AiR

1b ramowy program praktyk EiT

1c ramowy program praktyk I ID

1d ramowy program praktyk IBM

Dokumenty

Indywidualny program praktyki Indywidualny program  
Umowa o organizację praktyk Tekst umowy  
     
Zaświadczenia o odbyciu praktyk Zaświadczenia o odbyciu praktyk