Organizacja praktyk zawodowych na Wydziale ETI PG zawarta jest w Regulaminie praktyki zawodowej uchwalanym każdego roku przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz w wymienionych niżej towarzyszących mu dokumentach.

Sposób organizacji obowiązkowych - dla studentów stopnia I - praktyk zawodowych oraz fakultatywnych  - dla studentów stopnia II - staży przemysłowych MSP i DSBP zawarty jest w procedurze Praktyki studenckie, której przedmiotem jest opis postępowania studentów przystępujących do ich odbycia. Informacje o  MSP i DSBP  znajdują się w zakładce  Regulaminy.

Dziekan Wydziału, prof.  dr hab. inż. Jerzy Wtorek , powołał czterech pełnomocników ds. praktyk zawodowych, oddzielnie dla każdego kierunku studiów:

Dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja:

dr inż. BARTOSZ CZAPLEWSKI                        Konsultacje; 20.09. godz. 12:00 - 14:00 pok. 613 EA

Dla kierunku Automatyka i Robotyka

dr inż. PIOTR KACZMAREK              Konsultacje: 

Dla kierunku Inżynieria Biomedyczna

dr inż. MATEUSZ MODERHAK            Konsultacje:

Dla kierunku Informatyka

dr inż. MARIUSZ SZWOCH                             Konsultacje:

 

Regulamin praktyk

1a ramowy program praktyk AiR

1b ramowy program praktyk EiT

1c ramowy program praktyk I ID

1d ramowy program praktyk IBM

Podanie o zaliczenie praktyk

Karta oceny

Indywidualny program praktyk

Umowa o organizację praktyk