Organizacja praktyk zawodowych na Wydziale ETI PG zawarta jest w Regulaminie praktyki zawodowej uchwalanym każdego roku przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz w wymienionych niżej towarzyszących mu dokumentach.

Sposób organizacji obowiązkowych - dla studentów stopnia I - praktyk zawodowych oraz fakultatywnych  - dla studentów stopnia II - staży przemysłowych MSP i DSBP zawarty jest w procedurze Praktyki studenckie, której przedmiotem jest opis postępowania studentów przystępujących do ich odbycia. Informacje o  MSP i DSBP  znajdują się w zakładce  Regulaminy.

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, powołał czterech pełnomocników ds. praktyk zawodowych, oddzielnie dla każdego kierunku studiów:

Dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja:

Dr inż. BARTOSZ CZAPLEWSKI                    Konsultacje WTORKI godz. 13:15-14:00, CZWARTKI godz. 9:15-10:00 p. 604 EA

Dla kierunku Automatyka i Robotyka

Dr inż. PIOTR KACZMAREK              Konsultacje:  WTORKI godz. 9:15-11, p. 544

Dla kierunku Inżynieria Biomedyczna

Dr inż. MATEUSZ MODERHAK            Konsultacje: PONIEDZIAŁKI, godz. 11:00-12:30, p. 101

Dla kierunku Informatyka

Dr inż. MARIUSZ SZWOCH                             Konsultacje: CZWARTKI, godz.  11:15-12, p. 420

 

 

Umowa o organizację praktyk

Umowa trójstronna o praktykę

Wzór podania

Załącznik 1A_AiR

Załącznik 1B_EiT

Załacznik 1C_I

Załącznik 1D_IBM

Karta oceny praktyki zawodowej