Koordynator na Wydziale ETI:
dr inż. Anna Bobkowska
e-mail: annab@eti.pg.edu.pl
konsultacje w semestrze zimowym: wtorki w godz. 8:15-9:00 i piątki w godz. 15:15-16:00  w EA 647.

 

Osoba kontaktowa w dziekanacie Wydziału ETI:
dr Monika Graczyk-Raczyńska, NE 145

 

Termin zgłoszeń na wyjazd na studia w semestrze zimowym lub na cały rok akademicki: 5 kwietnia 2017

Wcześniejszy termin zgłoszeń ( termin składania podań na uczelni partnerskiej w kwietniu): 15 marca 2017

 

Termin zgłoszeń na wyjazd na studia w semestrze letnim: 8 listopada 2017

Wcześniejszy termin zgłoszeń ( termin składania podań na uczelni partnerskiej w listopadzie): 18 października 2017

 

Zgłoszenia na wyjazd na praktyki: do 25 czerwca 2017
Kwalifikacja w miarę dostępnych środków finansowych.

 

Prezentacja z Erasmus+ Day na WETI
Zasady kwalifikacji można znaleźć w zakładkach Erasmus+ oraz Inne programy

 

W czwartek 9.03.2017 w godz. 16:15-18 w EA Aud 2 odbyło się  spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany. W czasie spotkania miało miejsce:
- wystąpienie prodziekana ds. organizacji studiów,
- przedstawienie aktualnej oferty mobilności oraz omówienie zasad kwalifikacji przez wydziałowego koordynatora programu Erasmus+,
- prezentacja programu podwójnego dyplomowania z BTH przez koordynatora tego programu,
- prezentacja działań ESN Gdańsk,
- przedstawienie doświadczeń studentów powracających z wymiany.

Następne spotkanie odbędzie się na początku semestru letniego 2017/18.

 

Strony internetowe powiązane z programami wymiany międzynarodowej: