Koordynator na Wydziale ETI:
dr inż. Anna Bobkowska
e-mail: annab@eti.pg.edu.pl
konsultacje w semestrze zimowym: wtorki w godz. 11:15-12:00 i piątki w godz. 10:15-11  w EA 647.

 

 

Termin zgłoszeń na wyjazd na studia w semestrze zimowym lub na cały rok akademicki: 10 kwietnia 2018

Wcześniejszy termin zgłoszeń ( termin składania podań na uczelni partnerskiej w kwietniu): 21 marca 2018

 

Termin zgłoszeń na wyjazd na studia w semestrze letnim: 12 listopada 2018    (przesunięcie z 6.11.2018)

Wcześniejszy termin zgłoszeń ( termin składania podań na uczelni partnerskiej w listopadzie): 16 października 2018

 

Zgłoszenia na wyjazd na praktyki: do 26 czerwca 2018
Kwalifikacja w miarę dostępnych środków finansowych.

 

Prezentacja z Erasmus+ Day

Zasady kwalifikacji można znaleźć w zakładkach Erasmus+ oraz Inne programy

 

W czwartek 15.03.2018 w godz. 15:15-17 w EA Aud 2 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zasad wymiany i kwalifikacji do udziału w programach wymiany międzynarodowej, tzw. Erasmus+ day. W czasie spotkania miało miejsce:
- wystąpienie prodziekana ds. organizacji studiów,
- przedstawienie aktualnej oferty mobilności oraz omówienie zasad kwalifikacji przez wydziałowego koordynatora programu Erasmus+,
- prezentacja programów podwójnego dyplomowania przez koordynatorów tych programów,
- prezentacja działań ESN Gdańsk,
- przedstawienie doświadczeń studentów powracających z wymiany.

Następne spotkanie planowane jest w pierwszym miesiącu semestru letniego 2019/20.

 

Strony internetowe powiązane z programami wymiany międzynarodowej: