Koordynator na Wydziale ETI:
dr inż. Anna Bobkowska
e-mail: annab@eti.pg.edu.pl

 

Osoba kontaktowa w dziekanacie:
mgr inż. Agnieszka Urbańska, NE 145
e-mail: agnieszka.urbanska@pg.edu.pl

 

* * * Terminy zgłoszeń * * *

Termin zgłoszeń na wyjazd na studia w semestrze zimowym lub na cały rok akademicki: 20 kwietnia 2020 (2 kwietnia 2020 )

 

Termin zgłoszeń na wyjazd na studia w semestrze letnim: 3 listopada 2020

Wcześniejszy termin zgłoszeń ( termin składania podań na uczelni partnerskiej w listopadzie): 15 października 2020

 

Zgłoszenia na wyjazd na praktyki: do 15 czerwca 2020
Kwalifikacja w miarę dostępnych środków finansowych.

 

* * * Zasady kwalifikacji można znaleźć w zakładkach Erasmus+ oraz Inne programy * * *

 

W czwartek 5.03.2020  odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zasad wymiany i kwalifikacji do udziału w programach wymiany międzynarodowej, tzw. Erasmus+ day. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.

* Prezentacja z Erasmus+ day na WETI *

Następne spotkanie jest planowane na początek semestru letniego 2020/21.

 

Strony internetowe powiązane z programami wymiany międzynarodowej: