Koordynator na Wydziale ETI:
dr inż. Anna Bobkowska
e-mail: annab@eti.pg.edu.pl
konsultacje w semestrze zimowym: wtorki w godz. 10:15-12:00  w EA 647.

 

Osoba kontaktowa w dziekanacie:
mgr Katarzyna Bauer-Mikołajczyk, NE 145
e-mail: katmikol@pg.edu.pl

 

Termin zgłoszeń na wyjazd na studia w semestrze zimowym lub na cały rok akademicki: 10 kwietnia 2019

Wcześniejszy termin zgłoszeń ( termin składania podań na uczelni partnerskiej w kwietniu): 21 marca 2019

 

Termin zgłoszeń na wyjazd na studia w semestrze letnim: 5 listopada 2019   

Wcześniejszy termin zgłoszeń ( termin składania podań na uczelni partnerskiej w listopadzie): 16 października 2019

 

Zgłoszenia na wyjazd na praktyki: do 10 czerwca 2019
Kwalifikacja w miarę dostępnych środków finansowych.

 

Zasady kwalifikacji można znaleźć w zakładkach Erasmus+ oraz Inne programy

 

We wtorek 12.03.2019  odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zasad wymiany i kwalifikacji do udziału w programach wymiany międzynarodowej, tzw. Erasmus+ day. W czasie spotkania miało miejsce:
- wystąpienie prodziekana ds. organizacji studiów,
- przedstawienie aktualnej oferty mobilności oraz omówienie zasad kwalifikacji przez wydziałowego koordynatora programu Erasmus+,
- prezentacja programów podwójnego dyplomowania przez koordynatorów tych programów,
- przedstawienie doświadczeń studentów powracających z wymiany.

Prezentacja z Erasmus+ day

Następne spotkanie informacyjne planowane jest na poczatku semestru letniego roku akademickiego 2019/20.

 

Strony internetowe powiązane z programami wymiany międzynarodowej: