Do dnia  15.10. należy zaakceptować ślubowanie w systemie mojapg 

 

Osoby, które w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku nie zaakcetują ślubowania zostaną skreślone z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

Przed przyjściem do Dziekanatu należy:

  1. sprawdzić na swoim koncie na platformie moja.pg.gda.pl czy legitymacja jest już do odbioru!!!

 

 

 

Przy pierwszej wizycie w Dziekanacie należy okazać dowód osobisty, a w przypadku cudzoziemców - paszport.