Do dnia 15.10.2019 r. należy odwiedzić Dziekanat i podpisać wymagane dokumenty.

Dokumenty można podpisywać od 23.09.2019 r.

Osoby, które w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku nie podpiszą ślubowania zostaną skreślone z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

Przed przyjściem do Dziekanatu należy:

  1. sprawdzić na swoim koncie na platformie moja.pg.gda.pl czy legitymacja jest już do odbioru!!!
  2. zapoznać się z umową na stronie: https://moja.pg.edu.pl w zakładce WYDRUKI. PROSIMY NIE DRUKOWAĆ UMOWY!!
  1. Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne

Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej. Wzór takiej umowy, a także Zarządzenie Rektora PG w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunki i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej zamieszczane są na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej http://pg.edu.pl w zakładce Kształcenie/Studenci/Studia/Opłaty za usługi edukacyjne.

 

Przy pierwszej wizycie w Dziekanacie należy okazać dowód osobisty, a w przypadku cudzoziemców - paszport.