Jeśli chcesz być z kolegą/ koleżanką w jednej grupie dziekańskiej zgłoś to do Dziekanatu (mailowo lub osobiście). Postaramy się spełnić Twoje życzenie. Zgłoszenia przyjmujemy do 9 września 2019 r. Po tym terminie zmiany nie będą możliwe.

Wyniki przydziałów do grup będą najpóźniej 20 września 2019 r. na stronie https://mojapg.edu.pl (po zalogowaniu) w zakładce „Kurs”