Jeśli chcesz być z kolegą/ koleżanką w jednej grupie dziekańskiej zgłoś to do Dziekanatu (mailowo lub osobiście). Postaramy się spełnić Twoje życzenie. Zgłoszenia przyjmujemy do 9 września 2019 r. Po tym terminie zmiany nie będą możliwe.

Wyniki przydziałów do grup będą najpóźniej 20 września 2019 r. na stronie https://mojapg.edu.pl (po zalogowaniu) w zakładce „Kurs”

Specjalnie dla nowych adeptów Wydziału ETI zostały utworzone przez WRS ETI grupy dla każdego z kierunków:

➡️ Automatyka, Cybernetyka i Robotyka 
https://www.facebook.com/groups/438613576986475/ 

➡️ Elektronika i Telekomunikacja 
https://www.facebook.com/groups/349925209240731/

➡️ Informatyka 
https://www.facebook.com/groups/357303324961164/ 

➡️ Inżynieria biomedyczna 
https://www.facebook.com/groups/477595206395193/ 

➡️ Inżynieria danych 
https://www.facebook.com/groups/346337429589200/ 
➡️ Grupa wydziałowa 
https://www.facebook.com/groups/393204411305456/