Informacje o programach  Profili dydaktycznych oraz Specjalnościach, a także informacje szczegółowe o prowadzonych strumieniach specjalizujących dla studentów umieszczane są na stronach katedr w zakładce Dydaktyka.

W celu łatwiejszego poszukiwania i wygody podajemy poniżej bezpośrednie linki do strumieni specjalizujących:

Systemy wbudowane