W celu usystematyzowania działań, pojęć oraz odpowiedzialności związanych z procesem rekrutacji na strumienie i profile dyplomowania na studiach inżynierskich Wydziału ETI PG wprowadzono specjalną procedurę.

Dotyczy ona studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia - inżynierskich:

  • wszystkich studiujących na semestrze 4 – dotyczy wyboru strumienia,
  • studiujących na semestrze 5 na kierunkach elektronika i telekomunikacja oraz informatyka – dotyczy wyboru profilu dyplomowania.

Procedura rekrutacji na strumienie i profile

Informacje o programach  Profili dydaktycznych oraz Specjalnościach, a także informacje szczegółowe o prowadzonych strumieniach specjalizujących dla studentów umieszczane są na stronach katedr w zakładce Dydaktyka.

W celu łatwiejszego poszukiwania i wygody podajemy poniżej bezpośrednie linki do strumieni specjalizujących:

Systemy wbudowane