PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

Karta projektu inżynierskiego - należy złożyć ją w dziekanacie  i u promotora do 31 marca (semestr 6)

 

Projekt dyplomowy inżynierski musi spełniać wytyczne zawarte w:
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2018 z 20 czerwca 2018 r.w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej

 

Komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie (p.149) do końca zajęć na semestrze 7

Wymagane dokumenty:
  1. 4 jednakowe fotografie w stroju wizytowym; wymiary: 4,5 x 6,5 cm  (prosimy nie podpisywać zdjęć!!);
  2. wydruk raportu antyplagiatowego z podpisem promotora
  3. jedną wersję projektu inżynierskiego nagraną na płytę CD lub DVD (płyta podpisana imieniem, nazwiskiem i numerem albumu);
  4. jeden egzemplarz projektu inżynierskiego drukowany dwustronnie, zbindowany i zawierający wygenerowane z moja.pg:
  • stronę tytułową (z podpisami: promotora oraz kierownika katedry macierzystej)
  • oświadczenie;
      PROSIMY NIE ZMIENIAĆ DOKUMENTÓW DRUKOWANYCH Z MOJAPG!!

6.  książeczkę wojskową do wglądu (w przypadku mężczyzn).

Po złożeniu ww. dokumentów zostanie wystawiona faktura za druki dyplomu (60 zł).

 

Jeśli chcesz otrzymać:

Odpis dyplomu w języku obcym (nie jest obowiązkowy) należy złożyć dodatkowo:

  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy (drukowany z moja.pg),
  • 1 fotografię w stroju wizytowym; wymiary 4,5 x 6,5 cm (identyczną jak do dyplomu w języku polskim!)
Opłata 40 zł za każdy odpis dyplomu w języku obcym (faktura zostanie wystawiona po złożeniu wniosku).

Suplement w języku angielskim (nie jest obowiązkowy) należy złożyć dodatkowo:

  • wniosek o wydanie odpisu suplementu w języku angielskim (drukowany z moja.pg),
  • streszczenie projektu w języku angielskim (strona A4) z podpisem promotora.