Informacje o pomocy materialnej i akademikach dostępne na: http://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich