OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA ON-LINE dostępne na platformie dydaktycznej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

 Do zalogowania należy użyć loginu i hasła tego samego, co na mojapg:

  • szkolenia BHP z elementami I pomocy
  • szkolenie z platformy e-student
  • szkolenie e-nauczanie
  • szkolenie biblioteczne - kompetencje informacyjne - https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2292 składające się z 2 części:

    - część biblioteczna - w formie wykładów (organizowane będą w listopadzie) oraz lekcji on-line

    - podstawy normalizacji - lekcje on-line

Szkolenia należy zaliczyć do .

Warunkiem rejestracji na semestr 2 jest zaliczenie wszystkich szkoleń.

Zaliczyłam(em) kurs. Co dalej? 

Po zaliczeniu danego kursu elektronicznego na platformie eNauczanie, wpis  na Twoim studenckim koncie na portalu Moja PG pojawi się w późniejszym czasie, zwykle w okresie sesji egzaminacyjnej. Zaliczenia kursów obowiązkowych są bowiem importowane do systemu Moja PG przez prowadzących te przedmioty lub przez wyznaczonych na danym wydziale koordynatorów – w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.

W razie nieotrzymania oceny (lub zaliczenia) w Moja PG z przedmiotu związanego z danym kursem elektronicznym:

  1. Upewnij się, czy zaliczyłaś(eś) dany kurs na platformie eNauczanie. Jeśli masz wątpliwości, zweryfikuj fakt zaliczenia kursu w Helpdesku.
  2. Gdy już uzyskasz pewność, że zaliczyłaś(eś) dany kurs – skontaktuj się następnie z dziekanatem ( w przypadku szkolenia bibliotecznego z pracownikiem biblioteki głównej.