Strona WETI https://eti.pg.edu.pl/  na niej ważne informacje:

Biblioteka

Dział Spraw Studenckich stypendia, akademiki, pomoc psychologiczna, ubezpieczenie zdrowotne

Osiedle Studenckie

Samorząd Studentów

Dział Kształcenia

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI DO STUDIÓW