Wszyscy studenci uczestniczący w zaplanowanych zajęciach kontaktowych zobowiązani są do zapoznaina się i  stosowania wytycznych obowiazujących na WETI, które zawarte są w niniejszym dokumencie.

Wytyczne dla studentów podczas zajęć kontaktowych w roku akademickim 2020/2021  odbywających się w budynkach WETI

 

===============================================================================================

Information for the students attending classes inside the FACULTY OF ELECTRONICS, TELECOMMUNICATION AND INFORMATICS buildings.

Uwaga: ze względu na specyfikę zajęcia laboratoryjne mogą posiadać także inne zalecenia i zasady uczestnictwa, które przedstawią prowadzący przed ich rozpoczęciem.

 

Studencie! Jeśli masz jakieś uwagi do jakości  prowadzonych zajęć zdalnych ( nie odbywają się,  są słabej jakości, itp.) zgłoś to mailowo do dziekanatu