Wnioski o zaświadczenia można składać na stronie https://mojapg.edu.pl. 

Jeśli chcesz, żeby zaświadczenie wysłać pocztą tradycyjną lub chcesz otrzymać skan zaświadczenia na maila (wysyłamy tylko na pocztę uczelnianą) zaznacz to w uwagach podczas składania wniosku!

Jeśli potrzebujesz zaświadczenie:

  • potwierdzające zakwalifikowanie na studia (przed 1 październikiem) - zamów ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NA STUDIA,

  • o statusie studenta, dla pracodawcy, do akademików - zamów ZAŚWIADCZENIE OGÓLNE,
  • ze średnią z sem / roku - zamów ZAŚWIADCZENIE OGÓLNE z dopiskiem w UWAGACH za jaki okres ma być podana średnia,
  • do ZUSu i KRUSu, Karty Dużej Rodziny, zaświadczenia z przewidywaną datą zakończenia studiów - zamów ZAŚWIADCZENIE ZUS i KRUS.

Zaświadczenia odbierzesz w Dziekanacie u osoby odpowiedzialnej za dany kierunek studiów z wyjątkiem Zaświadczeń o pobieraniu/ niepobieraniu stypendium oraz zaświadczenia do kredytu studenckiego, które odbierzesz w pok. 145.

Zaświadczenia można odebrać tylko osobiście po okazaniu ELS lub DO

Potrzebujesz inne nietypowe zaświadczenie, masz formulasz, który musi wypełnić uczelnia ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU.

 

Jeśli jesteś studentem nie możesz ubiegać się o zaświadczenie o stanie odbytych studiów, ponieważ jest ono wydawane tylko skreślonym osobom.