Zarząd Gdańskiego Oddziału IEEE Computer Society, kadencja 2018-2019:

Przewodniczący:

dr hab. inż. Jacek Rak, prof. PG

Zastępca przewodniczącego:
dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. PG

Sekretarz:
dr inż. Iwona Kochańska

Skarbnik:
dr hab inż. Marek Przyborski, prof. PG

 

Zarząd Gdańskiego Oddziału IEEE Computer Society, kadencja 2016-2017:

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG

Zastępca przewodniczącego:
dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. PG

Sekretarz:
dr hab. inż. Jacek Rak, prof. PG

Skarbnik:
dr hab inż. Grzegorz Lentka, prof. PG