Władze Gdańskiego Oddziału IEEE Computer Society:

 

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG

Zastępca przewodniczącego:
dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. PG

Sekretarz:
dr hab. inż. Jacek Rak, prof. PG

Skarbnik:
dr hab inż. Grzegorz Lentka, prof. PG