Kalendarze wydziałowe

Kalendarz akademicki - organizacja roku akademickiego


Kalendarz na rok akademicki 2019/2020

Kalendarz na rok akademicki 2020/2021

 

Terminarze posiedzeń RW, KD i ZKK oraz Rad Dyscyplin Naukowych

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w r. ak. 2020/2021

Terminarz posiedzeń Rady Dyscypliny AEiE w r.ak. 2020/2021

Terminarz posiedzeń Rady Dyscypliny ITiT w r.ak. 2020/2021

Kalendarz dydaktyczny na rok akademicki 2020/21

 

Kalendarz wydarzeń ETI

Wydarzenia, imprezy na wydziale związne z budynkami i salami których zajętość nie została ujęta w SIS.