Kalendarze wydziałowe

Kalendarz akademicki - organizacja roku akademickiego


Kalendarz na rok akademicki 2019/2020

 

Terminarze posiedzeń RW, KD i ZKK oraz Rad Dyscyplin Naukowych

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w r.ak. 2019/2020

Terminarz  Rad Dyscyplin Naukowych w r.ak. 2019/2020

Kalendarz dydaktyczny na rok akademicki 2019/20
 

Kalendarz wydarzeń ETI

Wydarzenia, imprezy na wydziale związne z budynkami i salami których zajętość nie została ujęta w SIS.