Oprogramowanie dostępne lokalnie dla pracowników Wydziału ETI:

Oprogramowanie firmy Microsoft (z wyjątkiem MS Office)

Microsoft Imagine (dostępne dla pracowników dydaktycznych i studentów Wydziału ETI)

Matlab

Wydział posiada licencje dydaktyczne Matlaba (do wersji R2017a). Szczegółowe informacje admin@eti.pg.edu.pl.

LabView

Politechnika Gdańska zakupiła licencje typu "site". Szczegółowe informacje admin@eti.pg.edu.pl.

Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Endpoint Security

Każdy pracownik korzystający z systemów operacyjnych Windows ma obowiązek chronić go za pomocą oprogramowania antywirusowego. Politechnika zakupiła w tym celu licencje na oprogramowanie Kaspersky. Szczegółowe informacje admin@eti.pg.edu.pl.