Archiwum tematów prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych z lat 1996-2019

 

2019

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Zaszumione wyszukiwanie w grafach dr hab. inż. Dariusz Dereniowski
Komputerowe wspomaganie tworzenia harmonogramów odbioru projektów dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz
Grafowa tablica interaktywna dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz
Algorytmy obliczania skrótów haseł wykorzystywanych w systemach Unix dr hab. inż. Michał Małafiejski
Podziały grafów – algorytmy i zastosowania dr hab. inż. Piotr Borowiecki
Topologiczne indeksy grafowe dr hab. inż. Piotr Borowiecki
Projekt i implementacja aplikacji do gry w szachy 4-osobowe prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro
Wizualizacja przebiegu wybranych algorytmów szeregowania zadań prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro
Forma kanoniczna grafów prof. dr hab. inż. Marek Kubale
Implementacja i testowanie algorytmów sprawiedliwego kolorowania grafów dla potrzeb szeregowania zadań jednostkowych Prof. dr hab. inż. Marek Kubale
O miarach sieci modelowanych przy użyciu teorii grafów dr Marcin Jurkiewicz
O przepustowości Shannona dla różnych klas grafów dr Marcin Jurkiewicz
Zachłanne kolorowanie grafów dr Marcin Jurkiewicz
Algorytmy heurystyczne wyznaczające zbiory niezależne w grafach dr Marcin Jurkiewicz
Zliczanie grafów o wybranych własnościach dr Marcin Jurkiewicz
Wybrane warianty liczb Ramseya dr Marcin Jurkiewicz
Efektywny rozwój aplikacji Cloud Native dr inż. Krzysztof Manuszewski
Tworzenie Aplikacji typu Progressive Web Application z wykorzystaniem nowoczesnych frameworków JavaScript dr inż. Krzysztof Manuszewski
Wykorzystanie uczenia głębokiego do rozpoznawania głównej melodii utworu muzycznego dr inż. Krzysztof Manuszewski
Programowanie z wykorzystaniem pamięci nieulotnej o dostępie swobodnym dr inż. Krzysztof Manuszewski
Wykorzystanie podejścia funkcyjnego do wytwarzania aplikacji WWW dr inż. Krzysztof Manuszewski
Zapewnienie jakości kodu w nowoczesnych systemach WWW dr inż. Krzysztof Manuszewski
Sterowany testami rozwój systemów WWW dr inż. Krzysztof Manuszewski
Funkcjonalne modelowanie dziedzin problemowych dr inż. Krzysztof Manuszewski
Funkcjonalne modelowanie dziedzin problemowych

dr hab. inż. Robert Janczewski

Implementacja i analiza jakości wybranych algorytmów kompresji danych

dr hab. inż. Robert Janczewski

Redukcja pasma grafu na GPU dr inż. Piotr Mironowicz

2018

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Wykorzystanie binarnej instrumentacji do oceny złożoności algorytmicznej programu.

dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Ewolucyjne generowanie kodów źródłowych programów.

dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Interpreter języka C/C++ wykrywający błędy w dostępie do pamięci.

dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Redukcja pasma grafu na GPU

dr inż. Piotr Mironowicz

Komputery kwantowe: emulacja a rzeczywistość

dr inż. Piotr Mironowicz

Numeryczne rozwiązania równań von Neumanna

dr inż. Piotr Mironowicz

Rozpoznawanie i rozdzielanie znaków w testach CAPTCHA

dr inż. Piotr Borowiecki

Algorytmy dynamicznego kolorowania grafów

dr inż. Piotr Borowiecki

Analiza eksperymentalna uogólnień wyszukiwania binarnego

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

Mechanizmy i techniki zabezpieczania aplikacji w technologii .NET

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Architektury konwolucyjnych sieci neuronowych w głębokim uczeniu ze wzmocnieniem.

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Implementacja i przetestowanie algorytmów dokładnych oraz metod sztucznej inteligencji dla NP-trudnych problemów szeregowania zadań kompatybilnych na maszynach jednorodnych.

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Algorytmy dokładne dla problemów bezpieczeństwa w gridach

dr hab. inż. Michał Małafiejski

Problemy końcówkowego kolorowania grafów z ograniczonym stopniem

dr hab. inż. Michał Małafiejski

Forma kanoniczna grafów

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

O miarach topologicznych sieci modelowanych przy użyciu teorii grafów.

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

Problem największej kliki – porównanie algorytmów klasycznych i sztucznej inteligencji

dr Paweł Obszarski

Kolorowanie hipergrafów mieszanych

dr Paweł Obszarski

Algorytmy wyszukiwania faktorów w grafach na potrzeby biblioteki KOALA.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Analiza porównawcza operatorów genetycznych w filogenetyce

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Projekt, implementacja i analiza nieokresowego generatora liczb losowych

dr hab. inż. Robert Janczewski

Projekt, implementacja i analiza wydajności struktur umożliwiających wykonywanie operacji teoriomnogościowych na zbiorach

dr hab. inż. Robert Janczewski

2017

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Algorytmy grafowej i sieciowej optymalizacji dyskretnej w ramach biblioteki KOALA. prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro
Algorytmy genetyczne w rekonstrukcji drzewa filogenetycznego prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro
Biblioteka algorytmów i operacji na matroidach. prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro
Klasy decyzyjne dla agentowych problemów rozproszonych dr hab. inż. Dariusz Dereniowski
Algorytmy dokładne dla problemów bezpieczeństwa w gridach dr hab. inż. Michał Małafiejski
Problemy końcówkowego kolorowania grafów z ograniczonym stopniem dr hab. inż. Michał Małafiejski
Internetowa wyszukiwarka kodów źródłowych dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz
Garbage collector dla języka C++ dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz
Wykrywanie plagiatów w kodach źródłowych dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz
Monitorowania alokacji pamięci przez aplikacje działające na maszynie wirtualnej Java dr inż. Krzysztof Manuszewski
dr inż. Damian Bogdanowicz
Metody i algorytmy analizy danych w systemach zarządzania wydajnością aplikacji dr inż. Krzysztof Manuszewski
dr inż. Damian Bogdanowicz
Zarządzanie zależnościami dla projektów C++ dr inż. Krzysztof Manuszewski
Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do budowy automatycznego przeciwnika we współczesnych grach o umiarkowanej komplikacji reguł dr inż. Krzysztof Manuszewski
Interaktywna generacja obrazów wysokiej rozdzielczości za pomocą sieci Generative Adversarial Networks dr inż. Krzysztof Manuszewski
Architektura mikroserwisów w kontekście tworzenia i rozwijania współczesnych systemów rozproszonych dr inż. Krzysztof Manuszewski
Porównanie nowoczesnych frameworków javascript do tworzenia UI w kontekście tworzenia współczesnych rozwiązań WWW dr inż. Krzysztof Manuszewski
Języki kompilowane do języka Javascript dr inż. Krzysztof Manuszewski
Optymalizacja półokreślona w wykrywaniu splątania kwantowego dr Piotr Mironowicz
Prawdopodobieństwa kwantowe i programowanie półokreślone dr Piotr Mironowicz
Zrównoważone (sprawiedliwe) kolorowanie grafów i hipergrafów dr Paweł Obszarski
Ograniczone kolorowanie krawędzi grafów dr Paweł Obszarski
Problemy podziału grafów dr Paweł Obszarski
Równania liniowe w pierścieniach skończonych dr hab. inż. Robert Janczewski
Gry chromatyczne na drzewach dr hab. inż. Robert Janczewski
Symulator grawitacji dr hab. inż. Robert Janczewski
Implementacja i testowanie algorytmów sprawiedliwego kolorowania grafów dla potrzeb szeregowania zadań jednostkowych prof. dr hab. inż. Marek Kubale

2016

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Implementacja i testowanie algorytmów szeregowania zadań jednostkowych na procesorach jednorodnych Prof. dr hab. inż. Marek Kubale
Algorytm odnajdywania najkrótszej ścieżki dla grafów ze zmienną w czasie funkcją wagową dr hab. inż. Dariusz Dereniowski
Protokoły populacyjne – modele i analiza eksperymentalna dr hab. inż. Dariusz Dereniowski
Pamięć podręczna w systemach rozproszonych dr inż. Łukasz Kuszner
Wzorce CQRS i Event Sourcing w tworzeniu aplikacji biznesowych opartych na zdarzeniach dr inż. Łukasz Kuszner
Algorytmy dla mobilnych agentów w grafach skierowanych dr inż. Łukasz Kuszner
Algorytmy grafowej i sieciowej optymalizacji dyskretnej w ramach biblioteki KOALA Prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro
Zarządzania wydatkami na podstawie danych z paragonów dr inż. Łukasz Kuszner
Pozyskiwania danych z paragonów z użyciem technologii OCR dr inż. Łukasz Kuszner
Wizualizacja przebiegu wybranych algorytmów szeregowania zadań za pomocą apletów Javy Prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro
Nowe elementy środowiska aplikacji internetowych na przykładzie gry 3D dla wielu graczy dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz
Automatyczne generowanie danych testowych na podstawie pokrycia kodu dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz
Tworzenie wieloplatformowych aplikacji internetowych z uwzględnieniem jak najmniejszej ilości specjalizowanego kodu specyficznego dla danej platformy sprzętowo-programowej na przykładzie systemu zarządzania serwisem komputerowym dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz
Inteligentne skracanie kodu źródłowego dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz
Ograniczone kolorowanie krawędzi grafów dr Paweł Obszarski
Algorytmy kontroli procesów dyfuzyjnych w grafach dr inż. Piotr Borowiecki
Algorytmy dynamicznego kolorowania grafów dr inż. Piotr Borowiecki
Symulator układu wahadeł dr hab. inż. Robert Janczewski
Baza końcówek w szachach minimalnych dr hab. inż. Robert Janczewski
Gry chromatyczne na ścieżkach dr hab. inż. Robert Janczewski
Algorytmy dokładne dla problemów bezpieczeństwa w drzewach i uogólnionych drzewach dr hab. inż. Michał Małafiejski
System do projektowania i analizy gier matematycznych dr hab. inż. Michał Małafiejski
Porównanie narzędzi do monitorowania aplikacji rozproszonych w kontekście rozwiązań biznesowych opartych na koncepcji mikro serwisów dr inż. Krzysztof Manuszewski
Porównanie systemów rekomendacji dr inż. Krzysztof Manuszewski
Swift jako nowy język programowania na platformę iOS dr inż. Krzysztof Manuszewski
Porównanie narzędzi do uczenia głębokiego w aspekcie biznesowym dr inż. Krzysztof Manuszewski
Testowanie kontraktów w aplikacji opartej na wzorcu mikrousług dr inż. Krzysztof Manuszewski
Budowanie aplikacji desktopowych przy użyciu technologii Webowych dr inż. Krzysztof Manuszewski
Zastosowanie podejścia Domain-Driven Design do tworzenia aplikacji biznesowych dr inż. Krzysztof Manuszewski

2015

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Rozproszone algorytmy ewakuacji

dr inż. Łukasz Kuszner

Algorytmy samostabilizujące dla sieci o topologii drzewa

dr inż. Łukasz Kuszner

Rozproszona aplikacja służąca do przeprowadzania symulacji wybranej mechaniki gry oparta o framework Orleans

dr inż. K. Manuszewski

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do stworzenia działającego przeciwnika grającego w nowoczesne gry planszowe

dr inż. K. Manuszewski

Paradygmaty programowania asynchronicznego i równoległego na platformie .Net

dr inż. K. Manuszewski

Integracja społeczności skupionych wokół geocache'ingu oraz automatyzacja wybranych aspektów tej formy zabaw społecznych

dr inż. K. Manuszewski

Zastosowanie nowoczesnych podejść programistycznych jako metody projektowania API

dr inż. K. Manuszewski

 Instrumentacja kodu przy użyciu LLVM

dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Uniwersalna biblioteka do dostępu do danych dla debuggera

dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Optymalizacja załadunku kontenerów lotniczych

dr inż. Piotr Borowiecki

Kalkulator grafowy

dr inż. Piotr Borowiecki

Algorytm wzajemnej lokalizacji robotów

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

Algorytmy przeszukiwania struktur grafowych

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

Porównanie metod zrównoleglania algorytmów programowania liniowego w językach C++ i C#

dr Paweł Obszarski

Skojarzenia w grafach kubicznych

dr hab. inż. Michał Małafiejski

Modele kolorowania końcówkowego w grafach i digrafach

dr hab. inż. Michał Małafiejski

Dyskretne modele planowania tras dla obiektów z ograniczonymi możliwościami manewrów

dr hab. inż. Michał Małafiejski

Defensywne i ofensywne struktury bezpieczne w grach grafowych

dr hab. inż. Michał Małafiejski
mgr inż. Robert Lewoń

Zastosowanie wzorców projektowych w procesie refaktoryzacji

dr inż. Robert Janczewski

Analiza efektywności struktur grafowych

dr inż. Robert Janczewski

Wyznaczanie zer wielomianów

dr inż. Robert Janczewski

Struktury danych dla liczb całkowitych

dr inż. Krzysztof Turowski

Algorytmy grafowej i sieciowej optymalizacji dyskretnej w ramach biblioteki KOALA

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Implementacja i analiza wydajnościowa generatora silników gier logicznych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro
mgr inż. T. Goluch

Złożoność problemu optymalnego posunięcia na przykładzie gry „uogólniony Hex”

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro

2014

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Projekt i budowa robota klasy Micromouse

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Przepustowość Shannona dla różnych klas grafów.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale/
mgr Marcin Jurkiewicz

Implementacja algorytmów dla tęczowego kolorowania grafów.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Eksploracja i testowanie własności grafów kubicznych metodami algorytmicznymi

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Wizualizacja przebiegu wybranych algorytmów szeregowania zadań za pomocą apletów Javy.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Wielofunkcyjny edytor baz grafów w JAVIE.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Algorytmy grafowej i sieciowej optymalizacji dyskretnej w ramach biblioteki KOALA.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Wydajne algorytmy wykrywania kolizji w trójwymiarowej przestrzeni

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

Algorytmy rozproszonego przeszukiwania nieznanego terenu

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

Algorytmy spotkań w sieciach

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

Testowanie własności chromatycznych w grafach

dr hab. inż Michał Małafiejski

Algorytmiczne metody testowania hipotez w teorii grafów

dr hab. inż Michał Małafiejski

Skojarzenia w grafach kubicznych

dr hab. inż Michał Małafiejski

Algorytmy chromatyczne w optymalizacji obliczeń numerycznych

dr inż. Piotr Borowiecki

Algorytmy dynamicznego kolorowania grafów

dr inż. Piotr Borowiecki

Grafowe bazy danych

dr inż. Piotr Borowiecki

Algorytmy optymalizacji dyskretnej na platformie SAGE

dr inż. Piotr Borowiecki

Aplikacja mobilna do sterowania i kontroli parametrów inteligentnego budynku

dr inż. Robert Janczewski

Algorytmy wizualizacji grafów

dr inż. Robert Janczewski

Semantyczny system plików

dr inż. Robert Janczewski

Generator drzew

dr inż. Robert Janczewski

Zastosowanie sztucznej inteligencji do analizy brydża

dr inż. Robert Janczewski

Programowanie gier logicznych na Androidzie

dr inż. Robert Janczewski

Analiza efektywności Programowania równoległego na platformie .NET

dr inż. Robert Janczewski

Graficzny kreator stron www służących do zdalnego monitoringu urządzeń.

dr inż. Łukasz Kuszner

Sortowanie rozproszonych zbiorów danych

dr inż. Łukasz Kuszner

Rozproszone protokoły przeciwdziałające blokowaniu sieci bezprzewodowych.

dr inż. Łukasz Kuszner

Rozproszone algortmy dla heterogenicznych agentów.

dr inż. Łukasz Kuszner

Rozpoznawanie autorstwa kodu na podstawie n-gramów

dr inż. Krzysztof. M. Ocetkiewicz

Algorytmy serializacji i kompresji grafów

dr inż. Krzysztof. M. Ocetkiewicz

Wizualizacja złożonych struktur danych w debugerach

dr inż. Krzysztof. M. Ocetkiewicz

Generowanie nieizomorficznych grafów przy użyciu procesora graficznego

dr inż. Krzysztof. M. Ocetkiewicz

Serwis internetowy wspomagający nauczanie programowania liniowego.

dr Paweł Obszarski

Ograniczone kolorowanie krawędzi.

dr Paweł Obszarski

Szukanie podgrafów w grafach

dr Paweł Obszarski

Wykorzystanie programowania funkcyjnego w tworzeniu aplikacji biznesowych

dr inż. K.Manuszewski

Przegląd i porównanie narzędzi wykorzystywanych w procesie wytwarzania oprogramowania na platformę Android z wykorzystaniem metodologii sterowanych testami

dr inż. K.Manuszewski

Automatyzacja Wdrażanie Aplikacji i Systemów w Środowisku Windows

dr inż. K.Manuszewski

Otwarty system monitorujący rozwiązania .Net oparte na wybranych implementacjach architektury Enterprise Service Bus

dr inż. K.Manuszewski

Analiza i cena jakości rozwiązań w Jezyku JavaScript

dr inż. K.Manuszewski

Otwarty profiler pamieci na platformie .Net.

dr inż. K.Manuszewski

Symulacja termodynamiczna rozchodzenia się ciepła w 2D

dr inż. K.Manuszewski

2013

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Szeregowanie zadań w warunkach niepewności parametrów.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Przepustowość Shannona dla różnych klas grafów.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale/
mgr Marcin Jurkiewicz

Implementacja algorytmów dla tęczowego kolorowania grafów.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Przetwarzanie obrazu za pomocą grafu.

dr inż. Dariusz Dereniowski

Obliczenia rozproszone z wykorzystaniem autonomicznych robotów.

dr inż. Dariusz Dereniowski

Szybka eksploracja terenu przez grupę robotów.

dr inż. Dariusz Dereniowski

Generowanie nieizomorficznych grafów.

dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Problem dominacji dla trzech i więcej wymiarów.

dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Zrównoleglanie algorytmów metaheurystycznych.

dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Dokładne algorytmy kolorowania grafów.

dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Algorytmy chromatyczne w optymalizacji obliczeń numerycznych.

dr inż. Piotr Borowiecki

Algorytmy dynamicznego kolorowania grafów.

dr inż. Piotr Borowiecki

 Chromatyczne algorytmy aproksymacyjne w zarządzaniu zasobami.

dr inż. Piotr Borowiecki

 Google Web Toolkit.

dr inż. Robert Janczewski

Programowanie natywne w systemie Android.

dr inż. Robert Janczewski

Generator/tester małych struktur algebraicznych.

dr inż. Robert Janczewski

Edytor/interpreter schematów blokowych.

dr inż. Robert Janczewski

Rozproszone tablice mieszające w protokole BitTorrent.

dr inż. Łukasz Kuszner

Sortowanie rozproszonych zbiorów danych.

dr inż. Łukasz Kuszner

Algorytmy snap-stabilizujące.

dr inż. Łukasz Kuszner

Rozproszone protokoły przeciwdziałające blokowaniu sieci bezprzewodowych.

dr inż. Łukasz Kuszner

Programowanie liniowe a metoda punktu wewnętrznego Karmarkara.

dr Paweł Obszarski

Ograniczone kolorowanie krawędzi.

dr Paweł Obszarski

Przepływy w sieciach.

dr Paweł Obszarski

Strategie walki grupy czołgów na platformie Robocode.

dr inż. Michał Małafiejski

Edukacyjne gry dla dzieci na urządzenia przenośne.

dr inż. Michał Małafiejski

Algorytmy grafowej i sieciowej optymalizacji dyskretnej w ramach biblioteki KOALA.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Wielofunkcyjny edytor baz grafów w JAVIE.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro/
dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Implementacja i analiza wydajnościowa struktur danych wykorzystywanych przy rozwiązywaniu gier logicznych.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro/
mgr inż. Tomasz Goluch

Implementacja i analiza wydajnościowa generatora silników gier logicznych.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro/
mgr inż. Tomasz Goluch

Złożoność problemu optymalnego posunięcia na przykładzie gry „uogólniony Hex”.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Współczesne rozwiązania NoSQL.

dr inż. K.Manuszewski

Zabezpieczenia serwisów REST.

dr inż. K.Manuszewski

Programowanie aplikacji na platformy mobilne Windows 8/ Windows 8 RT.

dr inż. K.Manuszewski

Generyczny interfejs sterujący aplikacjami przy pomocy MS Kinnect.

dr inż. K.Manuszewski

Współczesne architektury rozproszonych rozwiązań klasy LOB.

dr inż. K.Manuszewski

 

2012

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Szeregowanie zadań w warunkach niepewności parametrów.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Implementacja algorytmów kolorowania grafów z ograniczeniami.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Implementacja algorytmów dla tęczowego kolorowania grafów.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Problem przydziału usług w systemach komputerowych.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Wizualizacja przebiegu wybranych algorytmów szeregowania zadań za pomocą apletów Javy.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Portal internetowy obsługujący bibliotekę KOALA.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Algorytmy kontroli procesów dyfuzyjnych w grafach.

dr inż. Piotr Borowiecki

Wybrane algorytmy generowania podziałów w grafach.

dr inż. Piotr Borowiecki

Algorytmy dynamicznego kolorowania grafów.

dr inż. Piotr Borowiecki

Programowanie generyczne z wykorzystaniem Boost Graph Library.

dr inż. Piotr Borowiecki

Algorytmy grafowe w środowisku MATLAB.

dr inż. Piotr Borowiecki

Rozproszona eksploracja grafu – algorytmy konstrukcji mapy.

dr inż. Dariusz Dereniowski

Algorytmy dla adwersarza w rozproszonych modelach asynchronicznych.

dr inż. Dariusz Dereniowski

Strategie dla grupy agentów gwarantujące odnalezienie ruchomego celu.

dr inż. Dariusz Dereniowski

Blokowanie reklam na stronach WWW.

dr inż. Robert Janczewski

Katalog stron WWW.

dr inż. Robert Janczewski

Język opisu grafów.

dr inż. Robert Janczewski

Metoda Monte Carlo i jej zastosowanie do programowania go.

dr inż. Robert Janczewski

Automatyzacja gry w Texas Hold’em.

dr inż. Łukasz Kuszner

Obliczenia równoległe w  grze szachy.

dr inż. Łukasz Kuszner

Tworzenie obrazu za pomocą gestów z wykorzystaniem kamery Kinect.

dr inż. Łukasz Kuszner

Aplikacja wspierająca planowanie i optymalizację treningu biegowego.

dr inż. Łukasz Kuszner

Sortowanie rozproszonych zbiorów danych.

dr inż. Łukasz Kuszner

Rozproszone tablice mieszające w protokole BitTorrent.

dr inż. Łukasz Kuszner

Protokoły transmisji danych strumieniowych w modelu P2P.

dr inż. Łukasz Kuszner

Testowanie bezpieczeństwa w grafach oraz jego zastosowania.

dr inż. Michał Małafiejski

Wykorzystanie kart graficznych do szybkiego szyfrowania haseł.

 

Strategie walki grupy czołgów na platformie Robocode.

dr inż. Michał Małafiejski

Zagadnienie lokalizacji poruszających się obiektów.

dr inż. Michał Małafiejski

Współczesne wzorce, techniki programistyczne oraz narzędzia używane do wytwarzania projektów informatycznych oparte na przykładzie aplikacji na platformę .NET.

dr inż. K.Manuszewski

Nowoczesne rozwiązania służące utrwalaniu obiektów oraz dokumentów we wspołczesnych aplikacjach biznesowych.

dr inż. K.Manuszewski

Analiza zabezpieczeń dla usług typu REST w kontekscie aplikacji typu Enterprise.

dr inż. K.Manuszewski

Przetwarzanie w JavaScript po stronie serwerowej we wspołczesnych rozwiązaniach biznesowych.

dr inż. K.Manuszewski

Automatyczne Testowanie Akceptacyjne Aplikacji WWW.

dr inż. K.Manuszewski

Informatyczny system dla projektu CoastCount: Human impast.

dr inż. K.Manuszewski

Aplikacja mobilna pozwalająca na bezprzewodowe sterowanie systemami ważącymi.

dr inż. K.Manuszewski

Systemy cząstek dla silników graficznych.

dr inż. K.Manuszewski

Programowanie liniowe a metoda punktu wewnętrznego Karmarkara.

dr Paweł Obszarski

Nowe trendy w metaheurystykach.

mgr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Ograniczone środowisko wykonania dla aplikacji w .Net.

mgr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Internetowa wyszukiwarka kodów źródłowych.

mgr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Środowisko wspomagające tworzenie algorytmów poruszania się robotów.

mgr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

 

2011

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Gry kolorujące grafy.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Paradygmat MapReduce.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Niepoprawne kolorowanie grafów.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale/
dr inż. Piotr Borowiecki

Szeregowanie zadań w warunkach niepewności parametrów.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Problem gonitwy i ucieczki w „słabospójnych” grafach planarnych.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Biblioteka szablonów C++ algorytmów teorii grafów.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Programowanie generyczne z wykorzystaniem Boost Graph Library.

dr inż. Piotr Borowiecki

Wybrane algorytmy generowania podziałów w grafach.

dr inż. Piotr Borowiecki

Systemy zarządzania danymi genealogicznymi.

dr inż. Piotr Borowiecki

Zastosowania hipergrafów w projektowaniu relacyjnych baz danych.

dr inż. Piotr Borowiecki

Empiryczna weryfikacja hipotez naukowych.

dr inż. Dariusz Dereniowski

Symulacja przeszukiwania budynku za pomocą mobilnych robotów.

dr inż. Dariusz Dereniowski

Optymalne algorytmy przeszukiwania struktur grafowych.

dr inż. Dariusz Dereniowski

Modele cyklicznej eksploracji grafów.

dr inż. Dariusz Dereniowski

Uogólnienie wyszukiwania binarnego w posortowanej tablicy.

dr inż. Dariusz Dereniowski

Osadzanie programów napisanych w jednym języku programowania w programie napisanym w innym języku programowania.

dr inż. Robert Janczewski

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych.

dr inż. Robert Janczewski

Program do gry w go.

dr inż. Robert Janczewski

Biblioteki Pythona wspierające obliczenia naukowe.

dr inż. Robert Janczewski

Kolorowanie drzew.

dr inż. Robert Janczewski

Rozproszone routery – problemy i algorytmy.

dr inż. Łukasz Kuszner

Rozproszone algorytmy wyboru lidera.

dr inż. Łukasz Kuszner

Symulator obliczeń w modelu all-port.

dr inż. Łukasz Kuszner

Symulator obliczeń dla algorytmów samostabilizujących.

dr inż. Łukasz Kuszner

Modele i algorytmy routingu proaktywnego w sieciach ad-hoc.

dr inż. Łukasz Kuszner

Modele i algorytmy routingu reaktywnego w sieciach ad-hoc.

dr inż. Łukasz Kuszner

Strategie walki grupy czołgów na platformie Robocode.

dr inż. Michał Małafiejski

Zagadnienie lokalizacji poruszających się obiektów.

dr inż. Michał Małafiejski

Edytor kodów źródłowych w Javascript.

dr inż. Michał Małafiejski

Anonimowość w sieciach komputerowych.

dr inż. Michał Małafiejski

System wspierający implementację sieciowych wersji nowoczesnych gry karciane.

dr inż. K.Manuszewski

Porównanie metod zrównoleglania obliczeń w silnikach graficznych oraz w grach.

dr inż. K.Manuszewski

Optymalizacja programów napisanych w językach skryptowych.

dr inż. K.Manuszewski

Zarządzanie pamięcią na platformie .NET.

dr inż. K.Manuszewski

Środowisko wspierające automatyczne testy akceptacyjne oraz funkcjonalne.

dr inż. K.Manuszewski

Ocena jakości kodu projektów WWW.

dr inż. K.Manuszewski

Metody zaciemniania kodu.

dr inż. K.Manuszewski

Aplikacja wizualizująca problemy programowania liniowego i matematycznego.

dr Paweł Obszarski

Programowanie nieliniowe.

dr Paweł Obszarski

Automatyczny system generowania rozkładów zajęć dla uczelni wyższej.

dr Paweł Obszarski

Wirtualne laboratorium fizyczne – elektryczność i magnetyzm.

dr Paweł Obszarski

Wirtualne laboratorium fizyczne – dynamika.

dr Paweł Obszarski

Graficzna nakładka na GDB działająca w systemie Windows.

mgr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Metaheurystyki w szeregowaniu zadań uwarunkowanych czasowo.

mgr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Programowalny edytor diagramów.

mgr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

System wspomagający ocenę kodów źródłowych.

mgr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

 

2010

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Problem wyboru sekretarki. Algorytmy i uogólnienia

Prof. Marek Kubale

Problem przydziału rejestrów w komputerze

Prof. Marek Kubale

Szkieletowe kolorowanie grafu

Prof. Marek Kubale

Zanurzanie grafów w grafach

Prof. Marek Kubale

Arkusz kalkulacyjny jako model obliczeń

Prof. Marek Kubale

Algorytmy dla rysowania grafów w kratach

Prof. Marek Kubale

Problem gonitwy i ucieczki w „słabospójnych” grafach planarnych

Prof. Marek Kubale

Szybkie mnożenie macierzy

Prof. Marek Kubale

Szablonowa biblioteka klas w C++ dla potrzeb algorytmicznej teorii grafów

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Złożoność problemu optymalnego posunięcia na przykładzie gry „uogólniony Hex”

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Wizualizacja przebiegu wybranych algorytmów szeregowania zadań za pomocą apletów Javy

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Interfejs graficzny dla pakietu filogenetycznego PHYLIP

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Porównanie wydajności algorytmów ustalających wartość pozycji w nielosowych grach logicznych

dr hab. inż. Krzysztof Giaro,
mgr inż. T. Goluch

Wybrane algorytmy wyznaczania ekstremów funkcji

dr inż. Piotr Borowiecki

Zastosowanie funkcji potencjału w kolorowaniu grafów

dr inż. Piotr Borowiecki

Programowanie generyczne z wykorzystaniem Boost Graph Library

dr inż. Piotr Borowiecki

Wybrane algorytmy dla największych zbiorów niezależnych w grafach

dr inż. Piotr Borowiecki

O zależnościach funkcyjnych i inkluzyjnych w projektowaniu baz danych

dr inż. Piotr Borowiecki

Rodziny Spernera w projektowaniu relacyjnych baz danych

dr inż. Piotr Borowiecki

Grafowe bazy danych

dr inż. Piotr Borowiecki

Zastosowania hipergrafów w projektowaniu relacyjnych baz danych

dr inż. Piotr Borowiecki

Eksploracja grafów z dodatkową informacją

dr inż. Dariusz Dereniowski

Interfejs programistyczny oraz implementacja algorytmów przeszukiwania grafów

dr inż. Dariusz Dereniowski

Interfejs programistyczny oraz implementacja algorytmów dekompozycji grafów

dr inż. Dariusz Dereniowski

Algorytmy konwersji dekompozycji grafu w strategie przeszukiwania

dr inż. Dariusz Dereniowski

Gra 'Cops & Robbers' – strategie dla uciekiniera

dr inż. Dariusz Dereniowski

Modele cyklicznej eksploracji grafów

dr inż. Dariusz Dereniowski

Implementacja gracza komputerowego dla gry Phutball

dr inż. Dariusz Dereniowski

Problem szeregowania wzajemnie wykluczających się zadań z ograniczoną liczbą maszyn

dr inż. Dariusz Dereniowski

Algorytmy kombinatoryczne oraz metody optymalizacji dyskretnej w teorii gier

dr inż. Dariusz Dereniowski

Algorytmy genetyczne jako metoda kompresji obrazów

dr inż. Robert Janczewski

Zastosowanie metod heurystycznych w programowaniu szachów

dr inż. Robert Janczewski

Optymalizacja programów napisanych w językach skryptowych

dr inż. Robert Janczewski

Kryptografia w sieciach komputerowych

dr inż. Robert Janczewski

Całkowanie i różniczkowanie numeryczne

dr inż. Robert Janczewski

Komputerowe wyznaczanie pierwiastków wielomianów

dr inż. Robert Janczewski

Rozpoznawanie wybranych klas grafów

dr inż. Robert Janczewski

Allegro WebAPI

dr inż. Robert Janczewski

Efektywne generatory grafów

dr inż. Robert Janczewski

Algorytmy propagacji informacji w sieciach bezprzewodowych

dr inż. Adrian Kosowski

Implementacja algorytmów do minimalizacji rozmiarów tablic trasowania

dr inż. Adrian Kosowski

Narzędzie budujące Javadoc na podstawie kodu w języku Scala

prof.  Martin Odersky (EPF Lausanne),

dr inż. Adrian Kosowski

Graficzne odwzorowywanie danych wolumetrycznych w aplikacjach czasu rzeczywistego metodami rzucania promieni

dr inż. Adrian Kosowski,
mgr inż. T.Dobrowolski

System do przeprowadzania aukcji w środowisku sieciowym

dr inż. Adrian Kosowski

Edytor rejestru dla urządzeń z systemem Windows Mobile

dr inż. Łukasz Kuszner

Symulator maszyny PRAM

dr inż. Łukasz Kuszner

Algorytmy generowania labiryntów

dr inż. Łukasz Kuszner

Rozproszone tablice mieszające

dr inż. Łukasz Kuszner

Rozproszone routery – problemy i algorytmy

dr inż. Łukasz Kuszner

Rozproszone algorytmy wyboru lidera

dr inż. Łukasz Kuszner

Operacje na rozproszonych zbiorach danych

dr inż. Łukasz Kuszner

Portal internetowy z funkcjonalnością pracy grupowej w narzędziu typu Paint technologii Java EE

dr inż. Łukasz Kuszner

Portal internetowy z funkcjonalnością pracy grupowej w narzędziu typu Paint z wykorzystaniem Google Web Toolkit

dr inż. Łukasz Kuszner

Portal internetowy ze zbiorem zadań z mechaniki klasycznej ocenianych automatycznie

dr inż. Łukasz Kuszner

Metody automatycznego generowania różnych typów krzyżówek

dr inż. Michał Małafiejski

System umożliwiający wsparcie projektowania gier logicznych i planszowych

dr inż. Michał Małafiejski

Mini-portal prostych gier logicznych i planszowych

dr inż. Michał Małafiejski

System do analizy jakości przepisów ruchu drogowego

dr inż. Michał Małafiejski

System do oceny wpływu zachowania się kierowców na wydajność ruchu drogowego

dr inż. Michał Małafiejski

System wspierający projektowanie rozbudowanych ankiet badania opinii publicznej

dr inż. Michał Małafiejski

Zaawansowany edytor kodów źródłowych w przeglądarce

dr inż. Michał Małafiejski

Obsługa wielu kompilatorów i interpreterów na PDA i komórki

dr inż. Michał Małafiejski

Bezpieczeństwo i koalicje w grafach

dr inż. Michał Małafiejski

Aplikacja wspierająca układanie rozkładów zajęć

dr inż. Michał Małafiejski

Wielodostępny terminarz

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Porównanie właściwości ASP .NET MVC i FubuMVC, w kontekście wytwarzania aplikacji internetowych, na przykładzie sklepu internetowego

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Mechanizmy Dependency Injection we współczesnych aplikacjach

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Zunifikowany system synchronizacji dla urządzeń z Windows Mobile

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Aplikacja Internetowa wspomagająca zarządzanie Projektem

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Narzędzia wspomagające wybrane aspekty realizacji nowoczesnych aplikacji w JavaScript

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Wybrane aspekty budowy DSL w kontekście Domain Driven Design

dr inż. Krzysztof Manuszewski

CQRS we współczesnych aplikacjach biznesowych

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Narzędzia do automatycznego testowania GUI.

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Zbieranie i analiza danych o aktywności użytkownika w

masowych grach sieciowych

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Portal gier algorytmicznych opartych na trudnych i otwartych problemach obliczeniowych

mgr inż. Tomasz Dobrowolski

Graficzne odwzorowywanie danych wolumetrycznych w aplikacjach czasu rzeczywistego metodami rzucania promieni

dr inż. Adrian Kosowski,
mgr inż. T.Dobrowolski

Przegląd algorytmów rutowania ścieżek w wielowarstwowych układach scalonych

mgr inż. Tomasz Dobrowolski

Biblioteka algorytmów metaheurystycznych

mgr inż. Krzysztof Ocetkiewicz

Środowisko wspomagające tworzenie algorytmów poruszania się robotów

mgr inż. Krzysztof Ocetkiewicz

Wydajna biblioteka matematyczna wykorzystująca zestaw instrukcji SIMD

mgr inż. Krzysztof Ocetkiewicz

Osadzony system plików

mgr inż. Krzysztof Ocetkiewicz

Aplikacja do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych

mgr inż. Krzysztof Ocetkiewicz

Wizualizacja operacji na strukturach danych

mgr inż. Krzysztof Ocetkiewicz

Środowisko umożliwiające automatyczną ocenę poprawności programów z interfejsem semigraficznym

mgr inż. Krzysztof Ocetkiewicz

Wspólny interfejs użytkownika dla aplikacji lokalnych i webowych

mgr inż. Krzysztof Ocetkiewicz

Kompilator wyrażeń regularnych

mgr inż. Krzysztof Ocetkiewicz

Symulacja ruchu drogowego

dr Paweł Obszarski

Kolorowanie hipergrafów online

dr Paweł Obszarski

Edytor hipergrafów

dr Paweł Obszarski,
mgr inż. T.Dobrowolski

Problem kolorowania grafów z ograniczeniami na wielkości zbiorów niezależnych

dr Paweł Obszarski

Automatyczny system generowania rozkładów zajęć dla uczelni wyższej

dr Paweł Obszarski

Algorytmy kolorowania wierzchołków hipergrafów

dr Paweł Obszarski

Metody radzenia sobie z problemem programowania liniowego całkowitoliczbowego

dr Paweł Obszarski

Porównanie różnych algorytmów rozwiązujących problem programowania liniowego

dr Paweł Obszarski

Programowanie nieliniowe

dr Paweł Obszarski

System wspomagania nauczania logiki

dr inż. Konrad Piwakowski

System wspomagania nauczania algebry zbiorów

dr inż. Konrad Piwakowski

System wspomagania nauczania kombinatoryki

dr inż. Konrad Piwakowski

System wspomagania nauczania teorii grafów

dr inż. Konrad Piwakowski

Zastosowanie metod algorytmicznych do wyszukiwania ekstremalnych struktur kombinatorycznych

dr inż. Konrad Piwakowski

Ocena efektywności strategii w grach

dr inż. Konrad Piwakowski

 

2009

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Szeregowanie zadań w warunkach niepewności parametrów

Prof. Marek Kubale,

Algorytmy dla problemu proporcjonalnego przydziału miejsc w parlamencie

Prof. Marek Kubale

Algorytmy przydziału częstotliwości w sieciach bezprzewodowych z wykorzystaniem kolorowania szkieletowego

Prof. Marek Kubale

Analiza porównawcza algorytmów wyznaczania wartości pozycji w grach

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Logiki nieklasyczne w informatyce

dr inż. Robert Janczewski

Miary i algorytmy wyznaczania dystansu genomowego

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Wybrane aspekty zwinnych metodologii w kontekście wytwarzania aplikacji na platformie .NET

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Monitorowanie pomieszczenia z użyciem kamer internetowych

dr inż. Robert Janczewski

Graf i Ty – internetowy system edukacyjny analizy algorytmów teorii grafów

dr inż. Robert Janczewski

Indeksowanie stron WWW

dr inż. Robert Janczewski

Aplikacja zarządzająca pakietami instalacyjnymi

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Programowanie aspektowe jako metoda wspomagająca modularność kodu na przykładzie platformy .NET

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Środowisko wspierające wybrane aspekty tworzenia gier komputerowych

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Komunikator internetowy z rozproszonym serwerem

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Wirtualny system zarządzania danymi multimedialnymi

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Algorytmy nawigacyjne dla jednostek w dwuwymiarowych grach strategicznych

dr inż. Adrian Kosowski

Wyszukiwanie binarne w porządkach częściowych

dr inż. Michał Małafiejski

Przeszukiwanie struktur grafowych

dr inż. Dariusz Dereniowski

Algorytmy automatycznego uczenia się taktyki w programowaniu gier logicznych

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Programowanie funkcjonalne w C++ z zastosowaniem szablonów

dr inż. Michał Małafiejski

Serwis internetowy w technologii J2EE wspierający rezerwację biletów do kina

dr inż. Łukasz Kuszner

Serwer gier umożliwiający rozgrywkę człowiek-człowiek i człowiek-komputer

dr inż. Robert Janczewski

Sklep internetowy

dr inż. Robert Janczewski

Pomiar parametrów wykonania procesu przez system operacyjny

dr inż. Robert Janczewski

Wybrane aspekty tworzenia aplikacji rozproszonych w kontekście platformy .NET

dr inż. Konrad Piwakowski
dr inż. Krzysztof Manuszewski

System monitoringu i zarządzania miejską siecią komputerową

dr inż. Robert Janczewski

Algorytmy testowania końca gry

dr inż. Dariusz Dereniowski

Zastosowanie sztucznej inteligencji w grze w brydża

dr inż. Robert Janczewski

Algorytmy dynamicznego zarządzania

dr inż. Piotr Borowiecki

Algorytmy geometrii obliczeniowej

dr inż. Piotr Borowiecki

Języki zapytań przestrzennych

dr inż. Piotr Borowiecki

System zarządzania przychodnią, jako przykład problemu planu zajęć

dr inż. Dariusz Dereniowski

Porównanie istniejących języków programowania

dr inż. Robert Janczewski

Kawiarenka internetowa dla graczy w „Statki” w Technologii J2EE

dr inż. Łukasz Kuszner

System do wspomagania pracy szpitala/przychodni lekarskiej

dr inż. Konrad Piwakowski
dr inż. Krzysztof Manuszewski

Aplikacja wspomagająca rehabilitację dzieci niepełnosprawnych

dr inż. Konrad Piwakowski
dr inż. Krzysztof Manuszewski

Modele zużycia energii w sieciach ad hoc

dr inż. Łukasz Kuszner

 

2008

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Narzędzia do modelowania obiektów trójwymiarowych

Prof. Marek Kubale,
mgr inż. Tomasz Dobrowolski

Wybrane narzędzia i algorytmy w otwartej bibliotece do kolorowania grafów – Koala

Prof. Marek Kubale,
mgr inż. Tomasz Dobrowolski

Szeregowanie zadań w warunkach niepewności parametrów

Prof. Marek Kubale

System planowania zajęć dydaktycznych dla wydziału ETI

Prof. Marek Kubale

Algorytmy budowania harmonogramów w wybranych modelach szeregowania zadań jednostkowych

Prof. Marek Kubale

Algorytmy genetyczne w szeregowaniu zadań

Prof. Marek Kubale,
mgr inż. Krzysztof Ocetkiewicz

Wydajna biblioteka matematyczna wykorzystująca zestaw instrukcji SIMD.

Prof. Marek Kubale,
mgr inż. Krzysztof Ocetkiewicz

Realizacja algorytmów szeregowania zadań dla optymalizacji transportu kolejowego

dr inż. Adrian Kosowski

Symulacja zbioru mobilnych robotów w grafie

dr inz. Adrian Kosowski

Realizacja algorytmów kolorowania krawędziowego grafów z ograniczoną liczbą zasobów

dr inz. Adrian Kosowski

System kontroli jakości treści w platformach do wspólnej edycji zasobów

Dr inż. Adrian Kosowski

Modelowanie koalicji w grafach.

dr inż. Michał Małafiejski lub
dr inż. Łukasz Kuszner

Algorytmy samostabilizujące dla problemu maksymalnego skojarzenia

dr inż. Łukasz Kuszner

Lektor w technologii AIR z wykorzystaniem syntezatora mowy Ivona

dr inż. Łukasz Kuszner

Generator grafów małego świata

dr inż. Łukasz Kuszner

Narzędzie wspomagające analizę sieci społecznych

dr inż. Łukasz Kuszner

Opracowanie algorytmu rozstrzygającego problem życia i śmierci w grze w go

dr inż. Robert Janczewski

Efektywne wyszukiwanie grafów spełniających zadane warunki

dr inż. Robert Janczewski

Tworzenie GUI przy pomocy biblioteki Qt

dr inż. Robert Janczewski,
mgr inż. Tomasz Dobrowolski

Modelowanie sieci regulacji genowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

dr hab. inż. Krzysztof Giaro,
dr Borys Wróbel

Wykrywanie motywów w sekwencjach DNA

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Baza końcówek dla warcabów 64-polowych według reguł międzynarodowych.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Analiza porównawcza algorytmów wyznaczania wartości pozycji w grach.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Metody komputerowego rozwiązywania gier logicznych.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Wykrywanie motywów w sekwencjach DNA

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Algorytmy automatycznego uczenia się taktyki w programowaniu gier logicznych.

dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Techniki algorytmiczne dla gier cyklicznych

dr inż. Dariusz Dereniowski

Optymalizacja dyskretna w automatycznej weryfikacji programu

dr inż. Dariusz Dereniowski

Algorytmy testowania końca gry

dr inż. Dariusz Dereniowski

Przeszukiwanie struktur grafowych

dr inż. Dariusz Dereniowski

Matematyczne modelowanie biologicznego szeregu czasowego

dr Tadeusz Ratajczak

Znajdowanie optymalnej decyzji modelu wielokryterialnego według metody AHP

dr Tadeusz Ratajczak

Realizacja paradygmatu programowania funkcyjnego w C++ z zastosowaniem szablonów

dr inż. Michał Małafiejski

Algorytmy zanurzania metryk skończonych w inne metryki

dr inż. Michał Małafiejski

Analiza problemów wyszukiwania binarnego w porządkach częściowych

dr inż. Michał Małafiejski

Algorytmy rozgłaszania w sieciach optycznych o wybranych architekturach

dr inż. Michał Małafiejski

Narzędzia wspierające refaktoryzację kodu i ich integracja z wybranym środowiskiem wytwórczym

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Rozproszony system wspomagania pracy gabinetów medycznych

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Wykorzystanie technologii .NET 3.X dla realizacji systemu wspierającego wybrane aspekty zarządzania hotelem.

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Wykorzystanie platformy Silverlight do budowy nowoczesnych aplikacji internetowych.

dr inż. Krzysztof. Manuszewski

Rozszerzalna aplikacja do edycji, przetwarzania i prezentacji grafów.

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Aplikacja wspierająca rehabilitację dzieci z porażeniem mózgowym

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Projekt i realizacja gracza komputerowego do gry strategicznej czasu rzeczywistego „Kernel Panic”

dr inż. Dariusz Dereniowski

 

2007

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

System planowania zajęć dydaktycznych dla wydziału ETI.

prof. dr hab. inż. M. Kubale

Szeregowanie zadań w warunkach niepewności parametrów.

prof. dr hab. inż. M. Kubale

Algorytmy genetyczne w rekonstrukcji drzewa filogenetycznego.

dr hab.inż. K. Giaro

Odległości inwersyjna i genomowa a metody dystansowe rekonstrukcji drzew filogenetycznych.

dr hab.inż. K. Giaro

Grafy interwałowe, ich właściwości i zastosowania.

dr hab.inż. K. Giaro

Problemy wyszukiwania w grafach.

dr inż. D. Dereniowski

Separatory w grafach – algorytmy i zastosowania.

dr inż. D. Dereniowski

Szeregowanie zadań z ograniczoną liczbą maszyn.

dr inż. D. Dereniowski

System do tworzenia i rozwiązywania problemów goistycznych.

dr inż. R. Janczewski

Generator tekstów pseudonaukowych.

dr inż. R. Janczewski

Sudoku.

dr inż. R. Janczewski

 Rozproszone tablice mieszające               

dr inż. Ł. Kuszner

System  wspomagający wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem.

dr inż. K. Manuszewski

System do automatycznego rozwiązywania problemów tsumego.

dr inż. K. Manuszewski

Implementacja silnika 3D dla gier z wykorzystaniem programowalnych jednostek cieniowania

dr inż. K. Manuszewski

Hermetyzacja wybranych aspektów programowania gier w postaci bibliotek dla platformy .NET

dr inż. K. Manuszewski

Rekonstrukcja sieci zależności genetycznych z danych eksperymentalnych.

dr inż. M. Małafiejski

System identyfikacji podobieństw oparty o analizę strukturalną i przepływy sterowania.

dr inż. M. Małafiejski

Multicast  w sieciach optycznych o wybranych architekturach.

dr inż. M. Małafiejski

Metody generowania rozwiązywalnych problemów dla gier zespołowych na przykładzie aplikacji KeyMan.

dr inż. M. Małafiejski

Ukryta analiza semantyczna tekstów w języku polskim.

dr inż. A. Nadolski

Metody różnicowe w przybliżonym rozwiązywaniu  równań różniczkowych.

dr inż. A. Nadolski

Analiza i optymalizacja rozkładu jazdy komunikacji miejskiej.

dr inż. A. Nadolski

Serwer internetowy rozgrywek Go-moku i innych gier logicznych.

dr inż. K. Piwakowski

 Matematyczne modelowanie niepewności.

dr T. Ratajczak

Analiza algorytmów odkrywania asocjacji.

dr T. Ratajczak

Prace dyplomowe inżynierskie:

Analiza i ocena realizacji paradygmatu programowania generycznego w wybranych językach obiektowych.

dr inż. Ł. Kuszner

System multimedialny do wspomagania nauczania dzieci z  porażeniem mózgowym.

dr inż. K. Manuszewski

 

2006

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Szeregowanie zadań w warunkach niepewności parametrów.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Wyznaczanie parametrów warunkujących długość przeżycia chorych z rakiem macicy.

dr Tadeusz Ratajczak

Algorytmy samostabilizujące dla problemu drzewa spinającego.

dr inż. Łukasz Kuszner

Szeregowanie zadań z odrzucaniem.

dr inż. Łukasz Kuszner

Porównanie metaheurystyk  dla problemu cyrkularnego kolorowania grafów.

dr inż. Adam Nadolski

Wybrane algorytmy kategoryzacji i grupowania dokumentów cyfrowych.

dr inż. Adam Nadolski

Algorytmy rysowania grafów.

dr inż. Adam Nadolski,

dr inż. Łukasz Kuszner

System do tworzenia i rozwiązywania problemów goistycznych.

dr inż. Robert Janczewski

Automatyczna generacja reprezentacji graficznej procesów biznesowych (modelu) na podstawie jego definicji.

dr hab. inż. Krzysztof.Giaro

Algorytmy genetyczne w rekonstrukcji drzewa filogenetycznego.

dr hab. inż. Krzysztof.Giaro

Odległości inwersyjna i genomowa a metody dystansowe rekonstrukcji drzew filogenetycznych.

dr hab. inż. Krzysztof.Giaro

Złożoność problemu optymalnego posunięcia na przykładzie gry „uogólniony Hex”.

dr hab. inż. Krzysztof.Giaro

Kwantowe błądzenie losowe.

dr hab. inż. Krzysztof.Giaro

Prace dyplomowe inżynierskie:

Sumacyjne szeregowanie zadań podzielnych.

dr inż. Łukasz Kuszner

Automatyczne generowanie artykułów na zadany temat.

dr inż. Robert Janczewski

Algorytmy przeszukiwania przestrzeni rozwiązań na przykładzie gry w Sudoku

dr inż. Robert Janczewski

Implementacja wybranych metod różnicowych rozwiązywania  równań różniczkowych

dr inż. Adam Nadolski

Zastosowania symulowanego wyżarzania w mapowaniu DNA.

dr hab. inż. Krzysztof.Giaro

 

2005

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Metody sterowania pól Closa.

prof. dr hab. inż. M. Kubale

Zanurzanie  grafów w grafach.

prof. dr hab. inż. M. Kubale

Szeregowanie zadań uwarunkowanych czasowo.

prof. dr hab. inż. M. Kubale,

mgr inż. D. Jeleński

Listowo – kosztowe kolorowanie krawędzi grafów.

 

prof. dr hab. inż. M. Kubale,

dr hab. inż. K. Giaro

„Small world graphs” modele generowania grafów małego świata.

prof. dr hab. inż. M. Kubale,
mgr inż. Ł. Kuszner

Algorytmy kombinatoryczne w grach towarzyskich na przykładzie gry „Boggle”

dr hab. inż. K. Giaro,
mgr inż. Ł. Kuszner

Algorytmy samostabilizujące dla problemu drzewa spinającego.

mgr inż. A. Nadolski, 
mgr inż. Ł. Kuszner

Algorytmy rysowanie grafów.

mgr inż. A. Nadolski, 
mgr inż. Ł. Kuszner

Grafy interwałowe, ich właściwości i zastosowania.

dr hab. inż. K. Giaro

Złożoność problemu optymalnego posunięcia na przykładzie gry „uogólniony Hex”.

dr hab. inż. K. Giaro

Zastosowania symulowanego wyżarzania w odwzorowaniu DNA.

dr hab. inż. K. Giaro

Generatory liczb pseudolosowych.

mgr inż. A. Nadolski

Metody różnicowe w przybliżonym rozwiązywaniu  równań różniczkowych.

mgr inż. A. Nadolski

Problem szeregowania zadań w cyklicznych systemach produkcyjnych.

mgr inż. A. Nadolski

Radiowe kolorowanie grafów.

dr inż. Robert Janczewski

Konwersja Word/LaTeX i LaTeX/Word.

dr inż. Robert Janczewski

Tworzenie prezentacji w LaTeX'ie.

dr inż. Robert Janczewski

Graficzny edytor formuł matematycznych.

dr inż. Robert Janczewski

Analiza wpływu relacji sąsiedztwa na efektywność algorytmów lokalnego przeszukiwania.

dr inż. Konrad Piwakowski

Komputerowe generowanie i poszukiwanie zadanych obiektów kombinatorycznych.

dr inż. Konrad Piwakowski

Problem komiwojażera.

dr inż. Konrad Piwakowski

Automatyzacja rozwiązywania zadań obliczeniowych z uwzględnieniem rozwiązywania układów równań.

dr Tadeusz Ratajczak

Automatyzacja wnioskowania przez analogię.

dr Tadeusz Ratajczak

Pozyskiwanie wiedzy przez analogię.

dr Tadeusz Ratajczak

Wnioskowanie w warunkach niepewności według teorii Dempstera-Shafera.

dr Tadeusz Ratajczak

System doradzający wybór wycieczki z kategorii Last minute.

dr Tadeusz Ratajczak

Minimalizacja zużycia pamięci operacyjnej podczas równoległej faktoryzacji macierzy.

prof. dr hab. inż. M.Kubale, mgr inż. D. Dereniowski

Algorytmy rozspajania grafów i ich zastosowania.

prof. dr hab. inż. M.Kubale, mgr inż. D. Dereniowski

Problemy gonitwy i ucieczki metrykach euklidesowych.

dr inż Michał Małafiejski

Rozmieszczanie strażników w kratach.

dr inż Michał Małafiejski

Faktory w grafach.

dr inż Michał Małafiejski

Wybrane algorytmy szeregowania zadań - przygotowanie i implementacja zadań.

dr inż Michał Małafiejski

Algorytmy on-line w problemach optymalizacji dyskretnej.

dr inż Michał Małafiejski

Algorytmy dokładne i przybliżone wyceny instrumentów finansowych.

dr inż Michał Małafiejski

Klasyfikacja kolejek prirytetowych: zastosowania w algorytmach optymalizacji dyskretnej.

dr inż Michał Małafiejski

Algorytmy szeregowania zadań aplikacji równoległych metodą duplikacji procesów.

dr inż Michał Małafiejski

Rekonstrukcja drzew i sieci filogenetycznych w oparciu o macierze pokrewieństwa.

dr inż Michał Małafiejski

System multimedialny „Literki” wspomagający naukę alfabetu dla dzieci z porażeniem mózgowym.

dr inż. Olga Choreń,
mgr Beata Tomaszewska

System multimedialny wspomagający naukę liczenia w zakresie od 1 do 10 dla dzieci z porażeniem mózgowym.

dr inż. Olga Choreń,
mgr Beata Tomaszewska

Otwarty system do zarządzania projektami w oparciu o języki skryptowe.

dr inż. K.Manuszewski,
dr inż. K.Piwakowski

System rozproszonej dystrybucji informacji.

dr inż. K.Manuszewski,
dr inż. K.Piwakowski

Wieloplatformowy komunikator.

dr inż. K.Manuszewski,
dr inż. K.Piwakowski

Wykorzystanie technologii Smart Client dla tworzenia nowoczesnych aplikacji.

dr inż. K.Manuszewski

 

2003

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Projekt interfejsu dla komunikacji pomiędzy bazami danych SOD i PLANCAD a programem PLAN.

Prof. dr hab. inż. M. Kubale,
T. Witkowski

Modelowanie problemu przydziału długości fal w sieciach światłowodowych.

Prof. dr hab. inż. M. Kubale

Metaheurystyki dla problemu cyrkularnego kolorowania grafów.

Prof. dr hab. inż. M. Kubale,
mgr inż. A. Nadolski

Wizualizacja wybranych algorytmów samostabilizujących teorii grafów.

Prof. dr hab. inż. M. Kubale,
mgr inż. A. Nadolski

Implementacja algorytmów rozspajających grafy.

Prof. dr hab. inż. M. Kubale,
mgr inż. D. Dereniowski

Metody równoległej faktoryzacji macierzy.

Prof. dr hab. inż. M. Kubale

Wyszukiwanie połaczeń w sieci komunikacji miejskiej dla systemu GDASKON.

Ryszard Kowalik,

Patrzek

Korekcja błędów w obliczeniach kwantowych.

dr hab. inż. K. Giaro,
dr  P. Horodecki

Języki programowania w obliczeniach kwantowych

dr hab. inż. K. Giaro

Opracowanie programu edukacyjnego do nauczania wczesnoszkolnego ćwiczącego percepcję wzrokowo – słuchową.

dr inż. O.Choreń

Rozproszona aplikacja „organizator czasu”.

dr inż. K. Manuszewski

Skalowalna, internetowa aplikacja dla obsługi biur pośrednictwa.

dr inż. K. Manuszewski

Mechanizmy oszczędnego zarządzania pamiecią w środowisku Windows.

dr inż. K. Manuszewski

Środowisko do zarządzania treścią witryn WEB.

dr inż. K. Manuszewski

Projekt i implementacja rozproszonego  dysku logicznego.

dr inż. K. Manuszewski

Program grający w AtariGO.

dr inż. K. Manuszewski,
dr inż. M. Małafiejski

Poszukiwanie strategii wygrywającej dla gry GoMoku (kółko i krzyżyk na nieskończonej płaszczyźnie).

dr inż. K. Manuszewski,
dr inż. K. Piwakowski

Skalowalny system do zarządzania firma.

dr inż. K. Manuszewski

Algorytmy minimalizacji wyrażeń algebraicznych.

dr inż. K. Piwakowski,
dr inż. K. Manuszewski

Obliczeniowa weryfikacja wybranych twierdzeń kombinatorycznych.

dr inż. K. Piwakowski,
dr inż. K. Manuszewski

Implementacja algorytmów dla problemu  komiwojażera.

dr inż. K. Piwakowski,
dr inż. K. Manuszewski

Moduł sztucznej inteligencji sterującej pojazdem w aplikacji interaktywnej.

dr inż. M. Małafiejski

Proceduralne modelowanie i teksturowanie dwu- i wielokolorowych przestrzeni wolumetrycznych.

dr inż. M. Małafiejski

Interaktywny atlas turystyczny Gdańska i okolic.

dr inż. M. Małafiejski

Zagadnienia sekwencjonowania DNA.

dr inż. M. Małafiejski

Programowanie gier logicznych na przykładzie GO.

dr inż. M. Małafiejski

Algorytmy szeregowania zadań wieloprocesorowych.

dr inż. M. Małafiejski

Generator małych grafów.

dr inż. Robert Janczewski

Multimedialny system dla nauczania przedmiotu Logika i Teoria Mnogości.

dr inż. Robert Janczewski,
dr inż. M. Małafiejski

Algorytmiczne elementy Logiki i Teorii Mnogości.

dr inż. Robert Janczewski

Wykład multimedialny wspomagający nauczanie składania tekstu za pomocą LaTeX.

dr inż. Robert Janczewski,
dr inż. M. Małafiejski

Heurystyczny algorytm wyznaczania wszystkich sposobów rozwiązania zadania obliczeniowego.

dr Tadeusz Ratajczak

Automatyzacja poszukiwania rozwiązań  zadań obliczeniowych z uwzględnieniem układów równań.

dr Tadeusz Ratajczak

System doradczy na temat zapobiegania aktom uszkadzania i kradzieży samochodów.

dr Tadeusz Ratajczak

Pakiet procedur interpolacji funkcjami sklejanymi trzech zmiennych.

dr Tadeusz Ratajczak

System komputerowy wspomagający rekrutację uczniów do szkół średnich.

dr Tadeusz Ratajczak

Metaheurystyki dla problemu cyrkularnego kolorowania grafów.

Prof. dr hab. inż. M. Kubale,
mgr inż. A. Nadolski

Wizualizacja wybranych algorytmów samostabilizujących teorii grafów.

Prof. dr hab. inż. M. Kubale,
mgr inż. A. Nadolski

Implementacja algorytmów rozspajających grafy.

Prof. dr hab. inż. M. Kubale,
mgr inż. D. Dereniowski

Metody równoległej faktoryzacji macierzy.

Prof. dr hab. inż. M. Kubale,

 

2002

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Implementacja algorytmów plotkowania w sieci.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Automat do układania rozkładów zajęć dla szkół wyższych.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Wykład multimedialny z teorii grafów i sieci.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Algorytmy samostabilizujące się.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Metaheurystyki dla problemu cyrkularnego kolorowania grafów.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Programowa realizacja przetaczania nietrywialnych struktur danych.

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Wizualne narzędzia do definiowania oraz weryfikacji gramatyk
bezkontekstowych i kontekstowych.

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Wykorzystanie heurystyk dla programowania gry GO.

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Internetowa aplikacja do układania rozkładów zajęć.

dr inż. Krzysztof Manuszewski,

dr inż. Konrad Piwakowski

Algorytm generowania wszystkich sposobów rozwiązań zadania obliczeniowego.

dr Tadeusz Ratajczak

System z bazą przypadków o punktach usługowych.

dr Tadeusz Ratajczak,

dr inż. Piotr Brudło

Analiza i implementacja efektywności algorytmów całkowania numerycznego.

dr Tadeusz Ratajczak

Interpolacja funkcji dwóch zmiennych funkcjami sklejanymi.

dr Tadeusz Ratajczak

Rozmaitości matematyczne – program edukacyjny.

dr inż. Olga Choreń

Opracowanie pakietu programów wspomagających zarządzanie placówką opiekuńczo-wychowawczą.

dr inż. Olga Choreń,

mgr Ewa Żmurek

Algorytmy mnożenia i dzielenia długich liczb w różnych systemach.

dr inż. Michał Małafiejski

Zagadnienia sekwencjonowania DNA.

dr inż. Michał Małafiejski

Zagadnienia transportowe i ich zastosowania w ekonomii.

dr inż. Michał Małafiejski

Interaktywny atlas turystyczny Gdańska i okolic.

dr inż. Michał Małafiejski

System oceny rozwiązań problemów algorytmicznych w środowisku rozproszonym.

dr inż. Michał Małafiejski

Algorytmy rozwiązywania wybranych łamigłówek.

dr inż. Michał Małafiejski

Heurystyki w kontrastowym kolorowaniu grafów.

dr inż. Robert Janczewski

Interaktywny przewodnik po teorii grafów.

dr inż. Robert Janczewski

Interfejs automatycznego układania rozkładów zajęć.

dr inż. Robert Janczewski

Sztuczna inteligencja w grach logicznych.

dr inż. Robert Janczewski

 

2001

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Modelowanie problemu przydziału długości fal w sieciach światłowodowych.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Opracowanie programów edukacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym.

dr inż. O. Choreń

Wyszukiwanie faktorów w grafach. Algorytm Węgierski.

dr inż. K. Giaro

Baza danych tablicująca końcówki w warcabach klasycznych.

dr inż. K. Giaro

Sprawdzenie autentyczności prac.

dr inż. R. Janczewski,
mgr inż. M. Małafiejski

Zagadnienia transportowe i ich zastosowania w ekonomii.

dr inż. R. Janczewski,

 mgr inż. M.Małafiejski

Zastosowania teorii grafów w sekwencjonowaniu DNA.

dr inż. R. Janczewski,

mgr inż. M.Małafiejski

Wizualne narzęzia do definiowania oraz weryfikacji gramatyk bezkontekstowych i kontekstowych.

dr inż. K. Manuszewski

Programowa realizacja marshalingu nietrywialnych struktur danych.

dr inż. K. Manuszewski

Implementacja algorytmu roztrzygania hipotez algebry zbiorów.

dr inż. K. Piwakowski,

dr inż. K. Manuszewski

Implementacja i analiza efektywności współczesnych algorytmów faktoryzacji liczb naturalnych.

dr inż. K. Piwakowski,

dr inż. K. Manuszewski

Algorytmiczne wspomaganie układania harmonogramów zajęć dydaktycznych na uczelni.

dr inż. K. Piwakowski,

dr inż. K. Manuszewski

Internetowa witryna ofert Last minute.

dr  T. Ratajczak,

dr inż. P. Brudło

Procedura generowania historii wnioskowania podczas automatycznego rozwiązywania zadań obliczeniowych.

dr  T. Ratajczak,

dr inż. P. Brudło

Uczenie inteligentnych agentów rozgrywania gier zespołowych.

dr hab. inż. W. Jędruch

 

2000

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Algorytmy samostabilizujące się.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Projekt i implementacja dedykowanego systemu diagnostyki medycznej.

doc. dr inż. W. Porębski,
dr n. med. A. Frydrychowski

Opracowanie mechanizmu importu/eksportu pomiędzy różnymi bazami danych z wykorzystaniem JDBS i standardu XML.

doc. dr inż. W. Porębski

Opracowanie programu sieciowego umożliwiającego kontrolę  pracy uczniów na lekcjach oraz automatyczne sprawdzanie testów i ich analizę.

dr inż. O. Choreń

Opracowanie programu multimedialnego dla dzieci wspomagającego naukę znaków i zasad ruchu drogowego.

dr inż. O. Choreń

Zliczanie struktur kombinatorycznych.

dr inż. K. Giaro,
mgr inż. M.Małafiejski

Wykorzystanie heurystycznych metod dla programowania gier logicznych.

dr inż. K. Manuszewski,
dr inż. K. Piwakowski

Techniki zapewnienia komunikacji między procesami.

dr inż. K. Manuszewski,
dr inż. K. Piwakowski

Techniki programowania w systemie rozproszonym.

dr inż. K. Manuszewski,
dr inż. K. Piwakowski

Budowa tranzakcyjnego systemu trójwarstwowego w oparciu o MSMQ.

dr inż. K. Manuszewski,
dr inż. K. Piwakowski

Obliczeniowa weryfikacja wybranych twierdzeń kombinatorycznych.

dr inż. K. Piwakowski,
dr inż. K. Manuszewski

Płaska reprezentacja grafów planarnych.

dr inż. K. Piwakowski,
dr inż. K. Manuszewski

Pakiet wspomagania procesu optymalizacji harmonogramu zajęć akademickich.

dr inż. K. Piwakowski,
dr inż. K. Manuszewski

mgr inż. L. Skupny

Elektroniczny plan miasta.

dr inż. K. Piwakowski

Zastosowanie metodologii wnioskowania z bazy przypadków do wyznaczania optymalnego zaopatrzenia sklepu.

dr  T. Ratajczak

Implementacja testu komputerowego z przedmiotów ścisłych.

dr  T. Ratajczak

System automatycznego rozwiązywania zadań obliczeniowych z układami równań liniowych.

dr T. Ratajczak

System obsługi gospodarstw turystycznych i informacji agroturystycznej.

mgr J. Mucek

Generator małych grafów.

mgr inż. R. Janczewski

Metody uczenia ze wzmocnieniem w wieloetapowych procesach decyzyjnych.

dr hab. inż. W. Jędruch

Zastosowanie algorytmów uczenia do wyznaczania optymalnych strategii w grach dwuosobowych.

dr hab. inż. W. Jędruch

Modelowanie indywiduowe zachowań ekonomicznych.

dr hab. inż. W. Jędruch

 

1999

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Rozproszone kolorowanie grafów.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Badanie cyklicznych pokolorowań grafów.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Kolorowanie grafów metodą spektralną.

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Projekt i implementacja oprogramowania w technologii obiektowej klient/serwer dla lokalnego i zdalnego dostępu do baz danych (integracja baz danych i sieci).

doc. W. Porębski

Aplikacje rozproszone w środowisku MPI (Message Passing Interface).

doc. W. Porębski

Projekt i implementacja dedykowanego systemu diagnostyki medycznej.

doc. W. Porębski

System multimedialny wspomagający naukę programowania w języku Logo Komeniusz.

dr inż. O. Choreń

Multimedialny system wspomagający nauczanie wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej.

dr inż. O. Choreń

Komputer kwantowy. Klasyczny a kwantowy model obliczeń.

dr inż. K. Giaro

Wyszukiwanie faktorów w grafach. Algorytm węgierski. Zastosowania.

dr inż. K. Giaro

Komputerowe wspomaganie projektowanie stategii gry na przykładzie szachów minimalnych.

dr inż. K. Giaro,
mgr inż. R. Janczewski

Symulator algorytmów replikacji stron pamięci wirtualnej w rozproszonch systemach komputerowych.

dr inż. W. Głazek

Wykorzystanie metod heurystycznych dla programowania gier.

dr inż. K. Manuszewski

Komputerowe poszukiwanie grafowych liczb Ramseya.

dr inż. K. Piwakowski

Projekt i implementacja programu analizy formuł rachunku predykatów i algebry zbiorów.

dr inż. K. Piwakowski

Procedura wyznaczania wielokrotnych rozwiązań zagadnienia programowania liniowego całkowitoliczbowego.

dr T. Ratajczak

Zastosowanie metodologii wnioskowania z bazy przypadków do wyznaczania optymalnego asortymentu produkcji.

dr T. Ratajczak

Program automatycznej kontroli poprawności sposobów rozwiązywania zadań obliczeniowych.

dr T. Ratajczak

Wirtualne biuro maklerskie.

mgr J. Mucek
mgr inż. M. Małafiejski

Implementacja i testowanie nowych algorytmów kolorowania grafów.

prof. M. Kubale

Analiza zadania, projekt i implementacja programu (-ów) automatycznego odzyskiwania pamięci dynamicznej w systemach metodą zliczania referencji. Język C++

doc. W. Porębski

Analiza zadania, projektu i implementacja programu (-ów) zarządzania pamięcią dynamiczną w systemach obiektowych z wykorzystaniem klas wskaźnikowych. Język C++

doc. W. Porębski

Analiza zadania, projektu i implementacja programu (-ów) rozproszonych obliczeń z wykorzystaniem standardu COBRA (Java JDK1.2.2.001, pakiet org.omg. COBRA).

doc. W. Porębski

Analiza zadania, projektu i implementacja programu (-ów) rozproszonych obliczeń z wykorzystaniem standardu (Java JDK1.2.2.001, pakiet java.rmi).

doc. W. Porębski

Program wspomagający usprawnienie percepcji wzrokowej i słuchowej (platforma programowa - Borland Delphi lub C++ Biulder).

dr inż. O. Choreń

Implementacja komputerowych technik predykcji kursu wymiany waluty.

dr T. Ratajczak

Implementacja programu automatycznego sprawdzania sposobów rozwiązań zadań obliczeniowych.

dr T. Ratajczak

Implementacja programu umożliwiającego zredagowanie i przeprowadzenie testu z matematyki.

dr T. Ratajczak

Wykorzystanie metod heurystycznych do budowy funkcji oceniającej pozycje w grze GO.

dr inż. K. Manuszewski

Elektroniczny plan miasta z wyszukiwaniem najkrótszych połączeń.

dr inż. K. Piwakowski

Edytor grafów i ich pokolorowań w systemie Windows.

dr inż. K. Giaro

Katalog małych, zwarcie T - kolorowalnych grafów.

mgr inż. R. Janczewski

Implementacje i testowanie wybranych algorytmów dla zagadnienia transportowego.

mgr inż. M. Małafiejski

 

1998

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Problem przydziału długości fali w sieciach światłowodowych

prof. M. Kubale

Eleganckie rysowanie grafów na ekranie monitora

prof. M. Kubale,
dr inż. K. Piwakowski

Implementacja wybranych algorytmów szeregowania zadań jednorodnych w systemie wieloprocesorowym IBM-SP2

prof. M. Kubale,
dr inż. W. Głazek

Wyszukiwanie faktorów w grafach, algorytm węgierski, zagadnienia pokrewne i ich zastosowania

prof. M. Kubale,
mgr inż. K. Giaro

Programowanie gier logicznych. Opis stosowanych technik i implementacja

prof. M. Kubale,
mgr inż. K. Giaro

Mechanizmy dostępu do sieci w obiektowych językach programowania: Ada-95, Modula-3, Java, C++

doc. W. Porębski

Projekt i implementacja dedykowanego systemu diagnostyki medycznej

doc. W. Porębski

Projekt i implementacja programu operowania na zbiorach grafów

dr inż. K. Piwakowski

Opracowanie i implementacja wybranych elementów multimedialnego programu wspomagającego nauczanie matematyki dyskretnej

dr inż. K. Piwakowski

Oprogramowanie do wspomagania układania dużych planów zajęć

dr inż. K. Manuszewski,
dr inż. K. Piwakowski

System multimedialny wspomagający naukę programowania w szkole podstawowej

dr inż. O. Choreń

System multimedialny do nauki przepisów w ruchu drogowego w szkole podstawowej

dr inż. O. Choreń

Oprogramowanie obsługi procesu ewoluowania modułów CoDi (dla metody Collect and Distribute) w środowisku Windows

mgr J. Mucek

Symulator układów wielu modułów CoDi w środowisku Windows

mgr J. Mucek

Porównanie wydajności wybranych pakietów relacyjnych baz danych (Oracle, Informix, Sybase, Microsoft SQL Server)

mgr J. Mucek

Informatyczny system sprawozdania poprawności rozwiązań obliczeniowych

dr T. Ratajczak

 

1997

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Badanie własności pokolorowań krawędziowych

prof. M. Kubale,
mgr inż. K. Manuszewski

Problem przydziału długości fali w sieciach światłowodowych

prof. M. Kubale

Problem rysowania drzewa Steinera na płaszczyźnie

prof. M. Kubale

Szeregowanie zadań w celu minimalizacji średniego czasu przepływu

prof. M. Kubale

Techniki programowania interakcji międzyobiektowych w systemie rozproszonym (środowiska programowe: C, C++, COBRA, Java)

doc. W. Porębski

Koncepcje i metody obiektowe w dyskretnej optymalizacji wielokryterialnej

doc. W. Porębski

Behawioralne wzorce projektowe: analiza, implementacja, zastosowania

doc. W. Porębski

Modele asocjacji pomiędzy klasami i ich wystąpieniami w językach obiektowych

doc. W. Porębski,
dr Z. Kucharski

Weryfikacja zgodnosci harmonogramów zajęć z zadaną specyfikacją

dr inż. K. Piwakowski

Opracowanie i implementacja algorytmów generowania obrazów panoramicznych poprzez "sklejanie" pojedynczych klatek filmu

dr inż. K. Piwakowski

Opracowanie i implementacja heurystycznych algorytmów poszukiwania zadanych struktur kombinatorycznych (np. grafów)

dr inż. K. Piwakowski

Opracowanie i implementacja algorytmów wizualizacji i analizy grafów

dr inż. K. Piwakowski,
mgr inż. K. Manuszewski

Program do edycji i manipulowania grafami

dr inż. K. Piwakowski,
mgr inż. K. Manuszewski

Opracowanie programu multimedialnego dla dzieci wspomagającego naukę znaków i przepisów ruchu drogowego

dr inż. O. Choreń

Analiza algorytmów kompresjii i przetwarzania dużych zbiorów graficznych

dr inż. O. Choreń

System doradczy o treści prostych przepisów prawnych

dr T. Ratajczak

Algorytm sprawdzania niesprzecznosci zbioru norm prawnych

dr T. Ratajczak

Implementacja algorytmu rozwiązywania zagadnienia programowania liniowego całkowitoliczbowego

dr T. Ratajczak

 

1996

Temat pracy

Opiekun pracy, konsultant

Kontrastowe kolorowanie grafów

prof. M. Kubale

Nowe algorytmy przybliżonego kolorowania grafów

prof. M. Kubale

Nowe algorytmy dokładnego kolorowania grafów

prof. M. Kubale

Automatyczne odzyskiwanie pamięci w systemach obiektowych: metoda zliczania referencji (koncepcje, algorytmy, implementacja)

doc. W. Porębski

Dziedziczenie dynamiczne w językach obiektowych: koncepcja, implementacja w języku C++, wykorzystanie we wzorach projektowych

doc. W. Porębski

Techniki programowania interakcji międzyobiektowych w systemie rozproszonym (alternatywne środowiska operacyjne: Unix/C,C++/PVM, CORBA, JAVA)

doc. W. Porębski

Projekt i implementacja systemu wspomagającego projekt systemów i implementację w języku JAVA

doc. W. Porębski

Automatyczne odzyskiwanie pamięci w systemach obiektowych : metoda zliczania referencji

doc. W. Porębski

Opracowanie pakietu programów multimedialnych w języku Logo Komeniusz do nauczania elementów informatyki w szkole

dr O. Choreń

Model laboratoryjny sieciowego systemu bibliotecznego

mgr J. Mucek

Projekt i implementacja równoległych algorytmów teoriografowych

dr K. Piwakowski

Implementacja algorytmów poprawy jakości harmonogramów zajęć

dr K. Piwakowski

Komputerowe poszukiwanie ekstremalnych struktur kombinatorycznych

dr K. Piwakowski

Zarządzanie przedziałem zasobów i szeregowanie zadań w realizacji rozproszonego projektu informatycznego

dr K. Piwakowski

Kwerendy w logice deontycznej

dr T. Ratajczak

Algorytmy optymalizacji procesu zapamiętywania przez człowieka zbioru wyrazów

dr T. Ratajczak

Automatyczne operacje składania i wywoływania Maszyn Turinga

prof. A. Mostowski