Doktorat

W dniu 19.04.2016 Rada Wydziału WETI nadała stopień doktora nauk technicznych panu mgr. inż. Piotrowi Mironowiczowi.