Habilitacja i doktorat

W dniu 16.04.2019 Rada Wydziału WETI nadała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych panu dr. inż. Piotrowi Borowieckiemu oraz stopień doktora nauk technicznych panu mgr. inż. Marcinowi Jurkiewiczowi. Gratulacje!