Międzynarodowa Szkoła Letnia

W  dniach 5-12.09.2017, na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki PG, Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów zorganizowała międzynarodową szkołę letnią na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej. Szkoła została zorganizowana z myślą o studentach i doktorantach zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów, ale mogły w niej wziąć udział także inne osoby interesujące się tą tematyką. Program szkoły tworzyło pięć 8-godzinnych minikursów poświęconych aktualnym zagadnieniom algorytmicznym, które były prowadzone przez wybitnych ekspertów międzynarodowych. Ostatni dzień Szkoły został poświęcony szerszemu przeglądowi wybranych zagadnień optymalizacji dyskretnej, w ramach którego wygłoszono  sześć wykładów 1-godzinnych na temat  aktualnych zagadnień teorii algorytmów i teorii grafów.   Więcej (in English)....