Międzynarodowa Szkoła Letnia

  • W  dniach 5-12.09.2017 na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki PG Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów organizuje międzynarodową szkołę letnią na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej. Szkoła organizowana jest z myślą o studentach i doktorantach zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów, ale mogą w niej wziąć udział także inne osoby interesujące się tą tematyką. Program szkoły utworzy pięć 6-godzinnych minikursów poświęconych aktualnym zagadnieniom algorytmicznym, które będą prowadzone przez wybitnych ekspertów międzynarodowych. Ostatni dzień Szkoły zostanie poświęcony szerszemu przeglądowi wybranych zagadnień optymalizacji dyskretnej, w ramach którego zostanie wygłoszonych sześć wykładów 1-godzinnych na temat  aktualnych zagadnień teorii algorytmów i teorii grafów.   Więcej (in English)....