Międzynarodowa Szkoła Letnia

Planowana na  4-10.07.2020  4. edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów dla problemów optymalizacji dyskretnej i głębokiego uczenia została przesunięta na rok 2021. Szkoła jest organizowana z myślą o studentach i doktorantach zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów, ale mogą w niej wziąć udział także inne osoby interesujące się tą tematyką. Program szkoły utworzy pięć 7-godzinnych minikursów poświęconych aktualnym zagadnieniom algorytmicznym, które będą prowadzone przez wybitnych ekspertów międzynarodowych. Poprzednia edycja Szkoły miała prawdziwie międzynarodowy charakter i skupiła 20 uczestników z 14 krajów, z 4 kontynentów..  Więcej (in English)....