Międzynarodowa Szkoła Letnia

W  dniach 6-12.07.2019, na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki PG, Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów organizuje  3. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej. Szkoła została zorganizowana z myślą o studentach i doktorantach zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów, ale mogą w niej wziąć udział także inne osoby interesujące się tą tematyką. Program szkoły tworzy sześć 7-godzinnych minikursów poświęconych aktualnym zagadnieniom algorytmicznym, które będą prowadzone przez wybitnych ekspertów międzynarodowych. W poprzedniej edycji szkoły uczestniczyło 37 osób z 14 krajów.  Więcej (in English)....