Przewody doktorskie

Pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Marka Kubale

Pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Giaro

Pod kierunkiem dr. hab. inż. Dariusza Dereniowskiego

 1. Janusz Cielątkowski: Modelowanie cyfrowe i implementacja algorytmów znajdowania połączeń w sieci transportowej uwarunkowanej czasowo (kwiecień 1996) (w) [MK].
 2. Konrad Piwakowski: Zastosowanie metod algorytmicznych w znajdowaniu dolnych i górnych oszacowań klasycznych liczb Ramseya (czerwiec 1996)  (w) [MK].
 3. Krzysztof Manuszewski: Grafy algorytmiczne trudne do kolorowania (maj 1998) [MK].
 4. Włodzimierz Głazek: Algorithms for Scheduling Divisible Tasks on Parellel Machines (maj 1999). (w) [MK]
 5. Krzysztof Giaro: Szeregowanie zadań na procesorach dedykowanych bez obustronnych postojów (lipiec 1999). (w) [MK]
 6. Piotr Borowiecki: Algorytmy kolorowania grafów w trybie on-line (listopad 2000). (w) [MK]
 7. Robert Janczewski: Kontrastowe kolorowanie grafów i jego zastosowania (październik 2001). [MK]
 8. Michał Małafiejski: Uszeregowania zadań wieloprocesorowych minimalizujące średni czas przepływu (maj 2002). (w) [MK]
 9. Dariusz Szyfelbein: Metody lokalnego i globalnego przeszukiwania przestrzeni rozwiązań dla problemu układania rozkładów zajęć (grudzień 2003). [MK]
 10. Paweł Żyliński: Cooperative Guards Problem - Combinatorial Bounds and Complexity (grudzień 2004). [MK]
 11. Adam Nadolski: Chromatyczne szeregowanie zadań w cyklicznych systemach produkcyjnych (czerwiec 2005). (w) [MK]
 12. Hanna Furmańczyk: Sprawiedliwe i ograniczone kolorowanie grafów (czerwiec 2005). [MK]
 13. Tomasz Dzido: Liczby Ramseya dla wybranych klas grafów (kwiecień 2006). [MK]
 14. Łukasz Kuszner: Rozproszone kolorowanie grafów (kwiecień 2006). (w) [MK]
 15. Dariusz Dereniowski: Parallel Scheduling by Graph Ranking (lipiec 2006). (w) [MK]
 16. Adrian Kosowski: Path Assignment with Wavelength Constraints (czerwiec 2007). (w) [KG]
 17. Paweł Obszarski: Szeregowanie zadań i rozmieszczanie zasobów w ujęciu hipergrafowym (wrzesień 2009). [MK]
 18. Jacek Dąbrowski: Metoda selekcji klonalnej w optymalizacji dyskretnej (październik 2009). [MK]
 19. Robert Fidytek: Dwu i trójkolorowe grafowe liczby Ramseya dla cykli i ścieżek (styczeń 2010). [MK]
 20. Krzysztof Ocetkiewicz: Szeregowanie zadań uwarunkowanych czasowo (czerwiec 2011). (w) [MK]
 21. Damian Bogdanowicz: Metody optymalizacji dyskretnej w analizie podobieństwa drzew filogenetycznych (listopad 2012). (w) [KG]
 22. Alessandro Fontana: Epigenetic Tracking: an evolutionary developmental approach to generate 3-dimensional simulated structures (listopad 2012). (w) [KG]
 23. Krzysztof Turowski: Analiza właściwości algorytmicznych problemu szkieletowego kolorowania grafów (maj 2015).(w) [MK]
 24. Piotr Mironowicz: Zastosowania optymalizacji w zagadnieniach dodatnio półokreślonych w protokołach kwantowo informatycznych (kwiecień 2015).(w)[KG]
 25. Anna Małafiejska: Końcówkowe kolorowanie grafów (lipiec 2016).[MK]
 26. Marcin Jurkiewicz: Szacowanie kanałowej przepustowości Shannona metodami teoriografowymi (kwiecień 2019).
 27. Dorota Osula: Algorytmy przeszukiwania i eksploracji grafów przez grupę mobilnych agentów. (luty 2020).(w)[DD]

(w) - wyróżnienie 

Przewody otwarte 

 1. Łukasz Wrona: Strategie przechwytywania obiektów przez mobilnych agentów w środowisku zamodelowanym grafowo (lipiec 2009).
 2. Tomasz Dobrowolski: Modelowanie  i wizualizacja nieregularnych powierzchni metodami fraktalnymi w trójwymiarowej grafice komputerowej (lipiec 2009).
 3. Andrzej Jastrzębski: Własności kombinatoryczne rozgłoszeniowych pól Closa (styczeń 2011).
 4. Paweł Noga: Metody konstrukcji efektywnie wyznaczalnych metryk dla drzew filogenetycznych (kwiecień 2015).
 5. Tomasz Goluch: Wyszukiwanie strategii optymalnych w deterministycznych grach o sumie zerowej poprzez selektywne rozwijanie digrafu stanów (październik 2012).
 6. Joachim Erdei: Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sztucznymi sieciami obliczeniowymi inspirowanymi biologicznie (październik 2013).
 7. Tytus Pikies: Szeregowania zadań kompatybilnych na równoległych procesorach jednorodnych (czerwiec 2018).