Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski

Pytania specjalnościowe

1. Algorytmy dla problemow optymalizacyjnych - dokladne i przyblizone
2. Współczesne zasady modelowania systemów obiektowych
3. Dług projektowy - jak go mierzyć i redukować
4. Javascript i jezyki pokrewne w kontekscie realizacji aplikacji desktopowych i WWW
5. Mechanizm refleksji w językach obiektowych
6. Technologie realizacji interfejsu użytkownika na platformie .NET
7. Charakterystyka platformy .NET
8. Mechanizmy obiektowe w języku Javascript
9. Zarządzanie pamięcią na platformie .NET
10. Mechanizmy realizacji wielozadaniowości i przetwarzania asynchronicznego na platformie .NET

Pytania kierunkowe

1. Złożoność czasowa i pamięciowa algorytmów
2. Podstawowe struktury danych i algorytmy do ich przetwarzania
3. Nowoczesne platformy programowania obiektowego
4. Porównanie sieci LAN i WAN
5. Metody dostępu do medium transmisyjnego w lokalnych sieciach komputerowych
6. Rola polityki bezpieczeństwa w sieciach komputerowych
7. Paradygmaty programowania obiektowego
8. Modele danych stosowane w systemach informacyjnych
9. Charakterystyka systemów wbudowanych i kierunki ich rozwoju
10. Znane cykle życia oprogramowania (modele wytwarzania oprogramowania)
11. Zasady modelowania dla konstrukcji relacyjnych baz danych
12. Opis wybranej metodyki wytwarzania oprogramowania
13. Budowa systemów plików w systemach operacyjnych
14. Modele barw w grafice komputerowej
15. Poziomy testowania w cyklu życia oprogramowania
16. Klasy języków programowania na wybranych przykładach
17. Zasady budowy interfejsów użytkownika systemów informatycznych
18. Techniki komunikacji międzyprocesowej
19. Główne techniki zwiększania wydajności współczesnych procesorów
20. Charakterystyka modeli przetwarzania w Internecie