Giaro K.: Elementy kwantowego modelu obliczeń i algorytmiki kwantowej.
Wydawnictwo Naukowe OWSIiZ 2013.

Kubale M.: Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów.
Wyd. I-XII.
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1999 - 2016.

Porębski W.: Język C++ Standard ISO w praktyce.
Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2008.

Ratajczak T..: Metody numeryczne. Przykłady i zadania.
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2006.

Kubale M. i inni: Graph Colorings.
American Mathematical Society 2004.

Porębski W.: ADA 95. Wprowadzenie do programowania.
Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP 2003.

Giaro K., Kamiński M.: Wprowadzenie do algorytmów kwantowych.
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Warszawa 2003.

Giaro K.: Szeregowanie zadań metodami kolorowania grafów.
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2003.

Kubale M. i inni: Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów.
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2002.

Giaro K.: Złożoność obliczeniowa algorytmów w zadaniach.
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2002.

Porębski W.: Język Java. Wprowadzenie do programowania.
Wyd. HELP 2000.

Porębski W.: Pascal. Wprowadzenie do programowania.
Wyd. HELP 1999 (wyd. 4), 1996 (wyd. 3), 1994 (wyd. 2), 1992 (wyd. 1).

Kubale M.: Introduction to Computational Complexity and Algorithmic Graph Coloring.
Wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1998.

Choreń O.: Podstawy użytkowania komputerów.
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1997.

Grabowska A., Porębski W.: System UNIX i sieć Internet.
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996.

Dzwonnik G., Manuszewski K., Sadłek J.: Środowisko Windows - ćwiczenia.
Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.

 

Porębski W.: Język C++: Wprowadzenie do programowania.
Wyd. HELP, Warszawa 1995, 1999 (wyd.2).

Porębski W.: Programowanie w języku C++.
Wyd. HELP. Warszawa 1995.

Kubale M.: Introduction to Computational Complexity, Wprowadzenie do złożoności obliczeniowej.
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1994.

Porębski W.: Obiektowe języki programowania.
Wyd. HELP, Warszawa 1994.

Porębski W.: Języki obiektowe.
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1993.

Porębski W., Cielątkowski J.: IBM PC dla każdego.
Wydanie II uzupełnione (wydanie 1 w 1990).
Wyd. HELP, Warszawa 1992.

Kubale M.: Graph Coloring. Rozdział w Encyclopedia of Microcomputers, ed. Kent A., Williams J.
Wyd. Marcel Dekker Inc., New York 1991.

 

Mucek J.: Podstawy projektowania systemów informatycznych.
PWN, seria: Biblioteka Informatyki, Warszawa 1991.

Porębski W.: Pascal. Wprowadzenie do programowania.
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1991.

Porębski W., Cielątkowski J.: Wprowadzenie do użytkowania mikrokomputerów rodziny IBM PC. Wydanie II uzupełnione (wydanie I w 1988).
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1991.

Kubale M.: Metody kolorowania grafów i ich zastosowanie w wybranych problemach technicznych.
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1988.

 

Porębski W., Ratajczak T., Ruciński A.: Zastosowania teorii algorytmów - zbiór zadań.
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1986.

 

Cielątkowski J.:Wprowadzenie do elektronicznej techniki obliczeniowej i programowania w języku Fortran.
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1981.

 

Nowakowski J., Porębski W.: Stochastyczna teoria sterowania.
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1981.

 

Porębski W.: Podstawy automatyki.
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1980.

 

Porębski W.(współautor):Współczesne metody filtracji. Rozdział książki p.t. “Wydobywanie informacji w sytuacjach niedeterministycznych”.
Wyd. Ossolineum, str. 211-268, Wrocław, 1968.