Nagrody i wyróżnienia

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

 1. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (zespołowa) za książkę "Optymalizacja dyskretna – modele i metody kolorowania grafów", 2003.
 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, 2002.
 3. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za książkę "Introduction to Computational Complexity and Algorithmic Graph Coloring", 1999.
 4. Nagroda Ministra III stopnia za habilitację, 1990.
 5. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za tytuł naukowy: 1999.
 6. Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę naukowo-badawczą (indywidualna): 1992, 1994, 1997, 2002, 2007, 2010, 2015, 2016.
 7. Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę naukowo-badawczą (zespołowa): 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005.
 8. Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę dydaktyczną (indywidualna): 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2008, 2012, 2013.
 9. Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę dydaktyczną (zespołowa): 1999.
 10. Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę organizacyjną: 1992, 1993, 2017.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro

 1. Nagroda Miasta Gdańska „Młody Heweliusz”, 2004.
 2. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (zespołowa) za książkę "Optymalizacja dyskretna – modele i metody kolorowania grafów", 2003.
 3. Stypendium tygodnika POLITYKA, 2003
 4. Nagroda naukowa Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk, 2002
 5. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę naukowo-badawczą: indywidualna 2005,
 6. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę naukowo-badawczą: 1998 zespołowa, 2000, 2001 zespołowa, 2002, 2003, 2004.
 7. I nagroda w konkursie PTI na najlepszą pracę dyplomową, 1998.
 8. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 1999.
 9. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę dydaktyczną: 2000 zespołowa.

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

 1. Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011.
 2. Nagroda im. Witolda Lipskiego, 2008.
 3. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2008, 2009.
 4. Nagroda Rektora PG za pracę naukowo-badawczą: indywidualna, 2007, 2009, 2012, 2013, 2015.
 5. Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska, 2006.
 6. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę naukowo-badawczą: zespołowa 2005.
 7. I  nagroda w konkursie PTI na najlepszą pracę dyplomową, 2004.

dr hab. inż. Adrian Kosowski

 1. Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena, 2010.
 2. Nagroda im. Witolda Lipskiego, 2009.
 3. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2009.
 4. Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP, 2008.
 5. Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska, 2007
 6. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę dydaktyczną: 2010.
 7. Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę naukowo-badawczą (indywidualna): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
 8. V nagroda w VII Międzynarodowych Zawodach w Programowaniu, Budapeszt 2007.
 9. I nagrody w Międzynarodowych Zawodach w Programowaniu, Budapeszt 2006 oraz 2010.
 10. I  nagroda w konkursie PTI na najlepszą pracę dyplomową, 2006.
 11. Nagroda „Primus Ekspert” 2005.
 12. Nagroda „Primus Inter Pares” 2005.
 13. Nagroda „Czerwonej Róży” 2005.

dr hab. inż. Michał Małafiejski

 1. Nagroda Miasta Gdańska „Młody Heweliusz”, 2006,
 2. Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP, 2003.
 3. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (zespołowa) za książkę "Optymalizacja dyskretna – modele i metody kolorowania grafów", 2003.
 4. Stypendium naukowe firmy INTEL, 2002.
 5. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2003, 2004.
 6. I nagroda w konkursie PTI na najlepszą pracę dyplomową, 2000.
 7. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę naukowo-badawczą: zespołowa 2000, 2001, 2002, 2003, 2005.
 8. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę dydaktyczną: 2002, 2004.

doc. dr inż. Wiesław Porębski

 1. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę dydaktyczną: 2001.
 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, 1996.
 3. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za cykl publikacji: "Język C++. Wprowadzenie do programowania", "Programowanie w języku C++", "Obiektowe języki programowania" oraz "Języki obiektowe", 1996.
 4. Nagrody Ministra za aktywny udział w pracach Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego (od 1983 zespół dydaktyczno-naukowy) Informatyki (od 1986 Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji): 1976, 1977, 1979, 1981, 1988.
 5. Nagroda Ministra III stopnia za wyróżniającą się pracę doktorską, 1969.

dr inż. Olga Choreń

 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, 2001.
 2. Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę dydaktyczną, indywidualna: 1993, 1998, 1999, 2004; zespołowa: 2001, 2002.

dr inż. Piotr Borowiecki

 1. Nagroda Rektora za pracę naukowo-badawczą: indywidualna, 2001, zespołowa, 2006.
 2. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (zespołowa) za książkę "Optymalizacja dyskretna – modele i metody kolorowania grafów", 2003.
 3. Nagroda wiceprezesa Rady Ministrów za ukończenie studiów ze wzorowymi ocenami, 1989.
 4. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1987, 1988.
 5. Złota odznaka „Primus Inter Pares”, 1988
 6. Srebrna odznaka „Maxima Cum Laude”, 1986

dr inż. Robert Janczewski

 1. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (zespołowa) za książkę "Optymalizacja dyskretna – modele i metody kolorowania grafów", 2003.
 2. III nagroda w konkursie PTI na najlepszą pracę dyplomową, 1999.
 3. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę naukowo-badawczą: zespołowa 1999, 2001, 2002, 2003, 2005.
 4. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę dydaktyczną: 2000 zespołowa.
 5. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2002, 2003.

dr inż. Łukasz Kuszner

 1. Nagroda Rektora PG za pracę naukowo-badawczą: indywidualna 2007.
 2. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę naukowo-badawczą: zespołowa 2003.

dr inż. Krzysztof Manuszewski

 1. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (zespołowa) za książkę "Optymalizacja dyskretna – modele i metody kolorowania grafów", 2003
 2. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę naukowo-badawczą: zespołowa 1999, 2002, 2003..
 3. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę doktorską: 1999.
 4. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę dydaktyczną: 2000 zespołowa, 2011 indywidualna.

dr inż. Piotr Mironowicz

 1. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla Młodych Pracowników Nauki, 2016, 2017.

dr inż. Krzysztof Ocetkiewicz

 1. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla Młodych Naukowców, 2010.
 2. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę dydaktyczną: 2012.

dr inż. Konrad Piwakowski

 1. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (zespołowa) za książkę "Optymalizacja dyskretna – modele i metody kolorowania grafów", 2003
 2. Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: 1997.
 3. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę doktorską: 1998.
 4. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę naukowo-badawczą: indywidualna 1998.
 5. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę naukowo-badawczą: zespołowa 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005.
 6. Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę dydaktyczną: 1997, 1998.