Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro
Kierownik katedry
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 236
(58) 347 24 28
prof. dr hab. inż. Marek Kubale
Profesor
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 251
(58) 347 18 18
dr hab. inż. Robert Janczewski
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 224
(58) 347 10 64
dr hab. inż. Dariusz Dereniowski
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 209
(58) 347 19 56
dr hab. inż. Michał Małafiejski
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 224
(58) 347 10 64
dr hab. inż. Piotr Borowiecki
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 209
(58) 347 19 56
dr inż. Krzysztof Manuszewski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 226
(58) 347 14 55
dr inż. Piotr Mironowicz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 253
(58) 347 22 64
dr Paweł Obszarski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 238
(58) 347 17 41
dr inż. Krzysztof Ocetkiewicz
Projektant systemów informatycznych
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 253
(58) 347 22 64
dr inż. Joanna Raczek
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 247
(58) 347 15 64
mgr inż. Tomasz Goluch
Starszy wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 253
(58) 347 22 64
mgr inż. Andrzej Jastrzębski
Asystent
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 238
(58) 347 17 41
dr Marcin Jurkiewicz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 226
(58) 347 14 55
mgr inż. Grzegorz Chłodziński
Asystent
mgr inż. Robert Ostrowski
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 209
4858 3471956
mgr inż. Krzysztof Pastuszak
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 226
(58) 347 13 54
mgr inż. Tytus Pikies
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 226
mgr inż. Kacper Wereszko
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 224
(58) 347 10 64

Współpracujący

dr inż. Damian Bogdanowicz
dr inż. Olga Choreń

Pracownicy administracyjno-techniczni