Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro
Kierownik katedry, Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 236
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 236
prof. dr hab. inż. Marek Kubale
Profesor zwyczajny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 249
dr hab. inż. Dariusz Dereniowski
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
dr hab. inż. Robert Janczewski
Zastępca kier. katedry, Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 224
dr hab. inż. Michał Małafiejski
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 224
dr inż. Piotr Borowiecki
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 209
dr inż. Łukasz Kuszner
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 209
dr inż. Krzysztof Manuszewski
Starszy wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 226
dr inż. Piotr Mironowicz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 253
dr Paweł Obszarski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 238
dr inż. Krzysztof Ocetkiewicz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 253
dr inż. Konrad Piwakowski
Starszy wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 228
mgr inż. Tomasz Goluch
Wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 253
mgr inż. Andrzej Jastrzębski
Wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 238
mgr Marcin Jurkiewicz
Wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 226

Doktoranci

mgr inż. Robert Ostrowski
mgr inż. Krzysztof Pastuszak
mgr inż Tytus Pikies

Liczba pozycji: 24

Wyświetlanie 1 - 20 z 28 rezultatów.
z 2