Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro
Kierownik katedry, Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 236
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 236
prof. dr hab. inż. Marek Kubale
Profesor zwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 251
dr hab. inż. Robert Janczewski
Zastępca kier. katedry, Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 236
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 224
dr hab. inż. Dariusz Dereniowski
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
dr hab. inż. Michał Małafiejski
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 224
dr inż. Piotr Borowiecki
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 209
dr inż. Krzysztof Manuszewski
Starszy wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 226
dr inż. Piotr Mironowicz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 253
dr Paweł Obszarski
Starszy wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 238
dr inż. Krzysztof Ocetkiewicz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 253
mgr inż. Tomasz Goluch
Wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 253
mgr inż. Andrzej Jastrzębski
Wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 238
mgr Marcin Jurkiewicz
Wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 226
mgr inż. Robert Ostrowski
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 209
mgr inż. Krzysztof Pastuszak
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 226

Doktoranci

mgr inż. Tytus Pikies
mgr inż. Kacper Wereszko
mgr inż. Dorota Osula

Liczba pozycji: 22

Wyświetlanie 1 - 20 z 26 rezultatów.
z 2