Katedra prowadzi badania w zakresie analizy i projektowania algorytmów dla wybranych problemów optymalizacji dyskretnej i badań operacyjnych.
Dotyczy to w szczególności:

- algorytmów teorii grafów, w tym również metod kolorowania grafów w różnych modelach i trybach

- szeregowania zadań w środowisku wieloprocesorowym

- algorytmów automatycznego układania rozkładów zajęć

- zagadnień biologii obliczeniowej

- sztucznej inteligencji w programowaniu gier logicznych.

- komputerowego szacowania liczb Ramsaya

Studiowanie problemów i modeli teoriografowych ma na celu badanie złożoności obliczeniowej uogólnień problemu klasycznego kolorowania wierzchołków i krawędzi grafu znajdujących zastosowania w modelowaniu praktycznych problemów oraz badanie nowych miar oceny skuteczności algorytmów.

W zakresie szeregowania zadań badania koncentrują się na konstrukcji harmonogramów optymalnych z punktu widzenia długości harmonogramu i średniego czasu przepływu oraz na szeregowaniu zadań na maszynach dedykowanych zwłaszcza w systemie otwartym, przepływowym i cyklicznym.

Układanie rozkładów zajęć ma na celu skonstruowanie efektywnego algorytmu automatycznego sporządzania rozkładów zajęć dla wydziału uczelni wyższej, który by w krótkim czasie dawał rozwiązania nie gorsze od konstruowanych przez człowieka.

W ramach badań bioinformatycznych koncentrujemy się na problemach rekonstrukcji oraz porównywania drzew filogenetycznych oraz weryfikacji wiarygodności drzew gatunków przy użyciu metod teorii grafów.

W programowaniu gier logicznych interesują nas metody samodzielnego uczenia się przez komputer, bez pomocy eksperta, strategii gry na podstawie obserwacji rozegranych partii, bądź wielokrotnej gry z samym sobą.

W ramach badań ramseyowskich skupiamy się na najbardziej podstawowych zagadnieniach, tj. oszacowaniach klasycznych 2- i 3-kolorowych małych liczb Ramseya i Folkmana. Badania te są poparte intensywnymi obliczeniami w rozproszonym środowisku komputerowym.