Projekty badawcze aktualnie realizowane

NCN

Przeszukiwanie struktur grafowych

OPUS   [2015/17/B/ST6/01887]   2016-2019

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

 

Projekty badawcze zrealizowane

NCN

Rozwój grafowych metod optymalizacji dyskretnej w zastosowaniach technicznych i biologicznych

Maestro   [DEC-2011/02/A/ST6/00201]   2012-2017

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

NCN

Warianty dominowania wielokrotnego w grafach

Iuventus Plus [IP201203897] 2013-2015

dr inż. Marcin Krzywkowski

NCN

Problemy alokacji zadań obliczeniowych w sieciach komputerowych

Preludium 2 [2011/03/N/ST6/04404] 2012-2014 

dr inż. Marcin Krzywkowski

NCN

Metody optymalizacji dyskretnej w zagadnieniach etykietowania krawędzi grafu

[N N206 491738] habilitacyjny 2010-2011

dr hab. inż. Adrian Kosowski

NCN

Szeregowanie zadań uwarunkowanych czasowo

[N N519 574238] promotorski   2010-2011

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Grafowe metody optymalizacji dyskretnej w zastosowaniach naukowo-technicznych

[N N516 196437] 2009-2012

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Opracowanie i implementacja algorytmów i narzędzi informatycznych dla problemów z zakresu chromatycznej teorii grafów w zastosowaniach technicznych i naukowych

[N N516 196437] 2009-2012

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro

KBN

Szeregowanie zadań jednostkowych na procesorach dedykowanych w modelu hipergrafowym

[N519 38 78 36] promotorski 2009-2010

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Modele i metody przeszukiwania struktur grafowych. )
-

[N N206 379337] habilitacyjny 2009-2011

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

KBN

Sztuczne systemy immunologiczne w optymalizacji dyskretnej

[N519 021 32/2903] promotorski 2007-2008

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Modele i metody kolorowania grafów w zastosowaniach naukowo-technicznych

[N516 029 31/2941] 2006-2009

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Zastosowanie metod grafowych w konstrukcji efektywnych algorytmów dokładnych i przybliżonych dla trudnych oraz wielomianowych problemów szeregowania zadań oraz optymalizacji w sieciach

[N206 020 31/3005] habilitacyjny, 2006-2008

dr hab. inż. Michał Małafiejski

KBN

Rozproszone kolorowanie grafów

[3 T11F 006 28] promotorski, 2005-2006

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Szeregowanie zadań metodą uporządkowanego kolorowania grafów

[3 T11C 011 27] promotorski, 2004-2006

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Rozwój metody chromatycznej i jej zastosowań technicznych II
-

[4 T11C 047 25] 2003-2006

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Chromatyczne szeregowanie zadań w cyklicznych systemach produkcyjnych
-

[4 T11C 003 24] promotorski, 2003-2004

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Uszeregowania zadań wieloprocesorowych minimalizujące średni czas przepływu

[7 T11C 038 20] promotorski, 2001-2002

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Kontrastowe kolorowanie grafów i jego zastosowania

[8 T11C 036 19] promotorski, 2000-2001

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Rozwój metody chromatycznej i jej zastosowań technicznych () 
-

[8 T11C 011 17] 1999-2002

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Szeregowanie zadań bez postojów na procesorach dedykowanych

[8 T11C 030 15] promotorski, 1998-99

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Szeregowanie zadań jednorodnych w systemach wieloprocesorowych

[8 T11C 036 15] promotorski, 1998-99

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Komputerowy katalog grafów trudnych do kolorowania

[8 T11F 022 12] promotorski, 1997-98

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Klasyczne i ramseyowskie metody kolorowania grafów i ich zastosowania

[8 T11C 012 11] 1996-99

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Zastosowanie metod algorytmicznych w znajdowaniu dolnych i górnych oszacowań klasycznych liczb Ramseya

[8 T11C 025 09] promotorski, 1995-96

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Modelowanie cyfrowe i analiza algorytmów znajdowania połączeń w sieci transportowej uwarunkowanej czasowo

[8 T11C 034 08] promotorski, 1995-96

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Klasyczne i ramseyowskie metody kolorowania grafów

[8 S503 028 06] 1994-96

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Badanie złożoności obliczeniowej problemów kombinatorycznych

[3 3524 92 03] 1992-93

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Badanie obliczeniowej złożoności problemów kombinatorycznych

[3 0465 91 01] 1991

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

KBN

Badanie obliczeniowej złożoności problemów kombinatorycznych

[3 0465 91 01] 1991

prof. dr hab. inż. Marek Kubale