Studia I stopnia

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Semestr

Podstawy programowania (Inf)

dr hab. inż. D. Dereniowski

1

Podstawy programowania (AiR, IBM, EiT)

dr inż. P. Borowiecki

1

Algorytmy i struktury danych

dr inż. Manuszewski

2

Matematyka dyskretna

dr inż. K. Piwakowski

2

Języki programowania

dr inż. P. Mironowicz

3

Podstawy analizy algorytmów

prof. dr hab. inż. M. Kubale

3

Metody numeryczne

dr inż. P. Borowiecki

4

Języki programowania na platformie .NET

dr inż. Manuszewski

7

Programowanie lokalnych aplikacji

dr inż. K. Manuszewski

7

Realizacja aplikacji internetowych

dr inż. K. Manuszewski

7

Wybrane problemy algorytmiczne i technologiczne

dr hab. inż. R. Janczewski

7

Zaawansowane techniki obiektowe

dr inż. K. Manuszewski

7

 

Studia II stopnia

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Semestr

Algorytmy grafowe

dr hab. inż. D. Dereniowski

1

Algorytmy optymalizacji dyskretnej

dr hab. inż. M. Małafiejski

1

Architektury głębokiego uczenia

dr Paweł Obszarski (specjalista z przemysłu)

1

Współczesne aplikacje programowania funkcyjnego

dr Paweł Obszarski
(specjalista z przemysłu)

1

Badania operacyjne

prof. dr hab. inż. K. Giaro

1

Głębokie uczenie ze wzmocnieniem

dr Paweł Obszarski (specjalista z przemysłu)

2

Elementy bioinformatyki

prof. dr hab. inż. K. Giaro

2

Języki skryptowe i ich zastosowania

dr hab. inż. R. Janczewski

2

Modelowanie i symulacja systemów

dr hab. inż. R. Janczewski

2

Obliczenia kwantowe

prof. dr hab. inż. K. Giaro

2

Podstawy kryptografii

dr hab. inż. R. Janczewski

2

Współczesne aplikacje programowania funkcyjnego

dr inż. Manuszewski

2

Modelowanie internetu

dr hab. inż. M. Małafiejski

3

Synteza aplikacji biznesowych

dr inż. K. Manuszewski

3