Publikacje w czasopismach recenzowanych

2016

     

2015

1.

Giaro K., Ocetkiewicz K., Goluch A.

KOALA Graph Theory Internet Service// TASK Quarterly. -Vol. 19., nr. 4 (2015), s.455-470 AR 134616

2.

Furmańczyk H., Kubale M.

Equitable and semi-equitable coloring of cubic graphs and its application in batch scheduling// Archives of Control Sciences. -Vol. 25., (2015), s.109-116 AR 133553

3.

Jurkiewicz M., Kubale M., Ocetkiewicz K.

On the independence number of some strong products of cycle-powers// Foundations of Computing and Decision Sciences. -Vol. 40., nr. 2 (2015), s.133-141 AR 132686

4.

Gieniusz T.,
Lewoń R.,
Małafiejski M.

Graph security testing// Journal of Applied Computer Science. -Vol. 23., nr. 1 (2015), s.29-45 AR 131714

2014

1.

Hiler A.,
Lewoń R., Małafiejski M.

Algorithms for testing security in graphs W DRUKU// Studia  i  Materiały  Informatyki  Stosowanej. -Vol. 6., nr. 16 (2014), s.1-10, AR 131726.

2.

Janczewski R., Turowski K.

The backbone coloring problem for small graphs. // Journal of Applied Computer Science., Vol. 22 , iss. 2 (2014), s.19-30.

3.

Jurkiewicz M.,  Kubale M., Turowski K.

Some lower bounds on the Shannon capacity. Journal of Applied Computer Science, Vol. 22, iss. 2 (2014), s.31-42.

2013

1.

Dereniowski D., Disser Y.,
Kosowski A.,
Pająk  .,
Uznański P.

Fast Collaborative Graph Exploration// LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE. -Vol. 7966.,  (2013), s.520-532.

2.

Dereniowski D., Dyer D.,
Tifenbach R.,
Yang B.

Zero-Visibility Cops and Robber Game on a Graph// LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE. -Vol. 7924.,  (2013), s.175-186.

3.

Furmańczyk H., Kaliraj K.,
Kubale M.,
Vernold Vivin J.

Equitable coloring of corona products of graphs// Advances and Applications in Discrete Mathematics. -Vol. 11., nr. 2 (2013), s.103-120.

4.

Krzywkowski M.

 An Algorithm for Listing All Minimal 2-Dominating Sets of a Tree// LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE. -Vol. 7924.,  (2013), s.12-16.

2012

1.

Jurkiewicz M.

Some Exact Values of Shannon Capacity for Evolving Systems // Contemporary Engineering Sciences. - Vol. 5, no. 3 (2012), s. 1-4.

2.

Krzywkowski M.

A lower bound on the double outer-independent domination number of a tree // Demonstratio Mathematica. - Vol. 45, Iss 1(2012), s. 1-8.

3.

Krzywkowski M.

An upper bound on the total outer-independent domination number of a tree // Opuscula Mathematica. - Vol. 32, Iss. 1 (2012), s. 153-158.

4.

Krzywkowski M.

On the hat problem on a graph // Opuscula Mathematica. - Vol. 32, Iss. 2(2012), s. 285-296.

5.

Kubale M.

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne - 2012, nr 5, s 487-489.

6.

Noga P.

Properties of the triset metric for phylogenetic trees // Advanced Studies in Biology. - Vol. 4, no. 2 (2012), s. 77-84.

2011

1.

Bogdanowicz D.

Analyzing sets of phylogenetic trees using metrics // Applicationes Mathematicae. - Vol. 38, iss. 1 (2011), s. 1-16.

2.

Borowiecki P., Goering F.

GreedyMAX-type Algorithms for the Maximum Independent Set Problem // Lecture Notes in Computer Science. - Vol. 6543 (2011), s. 146-156.

3.

Borowiecki P., Budajova K., Jendrol S.,
Krajci S.

Parity vertex colouring of graphs // Discussiones mathematicae graph theory. - Vol. 31, Iss 1 (2011), s. 183-195.

4.

Borowiecki P., Burchardt-Drgas E., Sidorowicz E.

Preface // Discussiones Mathematicae Graph Theory. - Vol. 31, iss. 2 (2011), s. 207-409.

5.

Erdei J.

Ewolucja chemotaksji organizmów jednokomórkowych w dwuwymiarowym środowisku. // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. - T. 1 Nr 9 (2011), s. 173-178.

6.

Goluch T.

Porównanie wydajności modyfikaci algorytmu Proof-number search uwzględniajacych wartości remisowe// Zeszyty Naukowe WETI, Technologie Informacyjne, nr 8, Gdańsk - T.19 (2010), s. 73-78 ( nie raportowano w 2010r.).

7.

Goluch T.

Ocena wydajności i poprawnosci działania algorytmu Proof-number Search na strukturze digrafu acyklicznego, nr 10 (2011), s.305-310.

8.

Jurkiewicz M., Kubale M.

A Note on Shannon Capacity for Invariant and Evolving Channels // Journal of Applied Computer Science. - Vol.19, iss. 2 (2011), s. 19-29.

9.

Jurkiewicz M.

Polyhedral Ramsey Numbers // Zeszyty Naukowe Wydziału , Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. - T.1 (2011), s. 347-350.

10.

Krzywkowski M.

A modified hat problem // Commentationes Mathematicae. - Vol. 50, Iss. 2 (2010), s. 121-126 ( nie raportowano w 2010r.).

11.

Krzywkowski M.

A more colorful hat problem // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. - Vol. 10 (2011), s. 67-77.

12.

Krzywkowski M.

An Alternative Proof of a Lower Bound on the 2-Domination Number of a Tree // International Journal of Modern Mathematics. - (2010), s. 325-326 ( nie raportowano w 2010r.).

13.

Krzywkowski M.

Hat problem on a graph // Mathematica Pannonica. - Vol. 21, Iss. 1 (2010), s. 3-21 ( nie raportowano w 2010r.).

14.

Krzywkowski M.

Hat problem on the cycle C4 // International Mathematical Forum. - Vol. 5, iss 5 (2010), s. 205-212 ( nie raportowano w 2010r.).

15.

Krzywkowski M.

New Proofs of Some Fibonacci Identities // International Mathematical Forum. - Vol. 5, Iss 18 (2010), s. 869-874 ( nie raportowano w 2010r.).

16.

Krzywkowski M.

On the Hat Problem on the Cycle C7 // International Journal of Contemporary Mathematical Sciences - Vol. 5, Iss. 43 (2010), s. 2137-2148 ( nie raportowano w 2010r.).

17.

Krzywkowski M.

On the hat problem, its variations, and their applications // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. - Vol. 9 (2010), s. 55-67 ( nie raportowano w 2010r.).

18.

Krzywkowski M.

The hat problem on a union of disjoint graphs // Commentationes Mathematicae. - Vol. 51, Iss. 2 (2011), s. 167-176.

19.

Kubale M.

Cztery algorytmy które wstrząsnęły światem. Część I: Wprowadzenie // Pismo PG. - nr 1 (2011), s. 38-40.

20.

Kubale M.

Cztery algorytmy które wstrząsnęły światem. Część II: Od czasu wykładniczego do wielomianowego // Pismo PG. - nr 2 (2011), s. 41-43.

21.

Kubale M.

Cztery algorytmy które wstrząsnęły światem. Część III: Sprzęt czy oprogramowanie // Pismo PG. - nr 3 (2011), s. 40-51.

22.

Kubale M., Ocetkiewicz K.

Jak szybko gasić pożar, czyli przypadek szeregowania zadań czasowozależnych // Automatyka. - T. 15, zesz. 2 (2011), s. 375-380.

23.

Kubale M.

Million dollar algorithm? // ACADEMIA. - Vol. 25, iss. 1 (2011), s. 32-35.

24.

Noga P.

Labyrinths generators, their properties and practical application in computer games // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. - Nr 9 (2011),
s. 49-58.

25.

Noga P.

Polynomial triset metric for unrooted phylogenetic trees // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. - Nr 9 (2011), s. 351-356.

26.

Tretkowski T.

Construction of phylogenetic Teres with topological constraints. // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. - T. 1 Nr 9 (2011), s. 129-134.

27.

Turowski K.

A note on fast approximate backbone coloring of split graphs with star--like backbones // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. - T. 1 (2011), s. 15-20.

2010

1.

Bogdanowicz D., Giaro K.

Comparing Arbitrary Unrooted Phylogenetic Trees Using Generalized Matching Split Distance // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. - Vol. 18 (2010), s. 493-498.

2.

Chalopin J.,
Das S.,
Kosowski A.

Constructing a map of an anonymous graph: applications of universal sequences // Lecture Notes in Computer Science. - Vol. 6490 (2010) - [Proceedings of OPODIS'10: Principles of Distributed Systems - 14th International Conference, Tozeur, Tunezja, 14-17 grudnia 2010] , s. 119-134.

3.

Czyzowicz J., Kosowski A.,
Pelc A.

Deterministic rendezvous of asynchronous bounded-memory agents in polygonal terrains // Lecture Notes in Computer Science. - Vol. 6281 (2010) - [Proceedings of MFCS'10: Mathematical Foundations of Computer Science 2010, 35th International Symposium, Brno, Czechy, 23-27 sierpnia 2010] , s. 294-305.

4.

Dereniowski D., Pelc A.

Drawing maps with advice // Lecture Notes in Computer Science. : Springer - 2010, Nr 6343 - [Distributed Computing, 24th International Symposium] , s. 328-342.

5.

Dereniowski D.

Connected searching of weighted trees // Lecture Notes in Computer Science. / eds. Petr Hlinený, Antonín Kucera : Springer - Vol. 6281 (2010) - [Mathematical Foundations of Computer Science 2010] , s. 330-341.

6.

Janczewski R., Małafiejska A., Małafiejski M.

Interval wavelength assignment in all-optical star networks // Lecture Notes in Computer Science. - 2010, Nr 6067 - [Parallel Processing and Applied Mathematics, 8th International Conference, PPAM 2009, Wrocław, September 2009, Revised Selected Papers, Part I], s. 11-20.

7.

Kubale M., Ocetkiewicz K.

Scheduling jobs to contain a natural disaster: a model and complexity // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. - Vol. 18 (2010), s. 333-338.

8.

Noga P.

Generatory labiryntów: modyfikacje algorytmu komórkowego i analiza właściwości generowanej klasy // Zeszyty naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. - Vol. 19 (2010), s. 389-393.

9.

Noga P.

Modelowanie problemów strażniczych jako grafów dynamicznych - przykładowy sposób analizy skuteczności systemów strażniczych // Zeszyty naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. - Vol. 19 (2010), s. 385-388.

10.

Ocetkiewicz K.

Elimination of dominated partial schedules in scheduling deteriorating jobs // Zeszyty naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. - Vol. 18, Nr 8 (2010), s. 339-344.

11.

Wrona Ł.,
Jaworski B.

Application of genetic algorithms in graph searching problem // Zeszyty naukowe wydziału elektroniki, telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej. - Vol. 18, No 8 (2010), s. 353-358.

12.

Wrona Ł.,
Jaworski B.

Comparison of reproduction strategies in genetic algorithm approach to graph searching // Zeszyty naukowe wydziału elektroniki, telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej. - Vol. 18, No 8 (2010), s. 359-364.

2009

1.

Dereniowski D.

Minimum vertex ranking spanning tree problem for chordal and proper interval graphs // Discussiones Mathematicae. Graph Theory / [Technical University of Zielona Góra]. - Vol. 29, nr 2 (2009), s. 253-261.

2.

Giaro K.,
Kubale M.

Efficient list cost coloring vertices and/or edges of bounded cyclicity graphs // Discussiones Mathematicae. Graph Theory / [Technical University of Zielona Góra]. - Vol. 29, nr 2 (2009), s. 361-376.

3.

Janczewski R., Małafiejski M.

On efficient coloring of chordless graphs // Decision Making in Manufacturing and Services. - Vol. 3 (2009), s. 5-14.

4.

Kubale M.,
Obszarski P.

Szeregowanie zadań wieloprocesorowych metodą kolorowania hiperkrawędzi // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej. / ed. Ewa Kochan; AGH. - T. 13, Zesz. 2 (2009), s. 513-519.

5.

Ocetkiewicz K.

Algorytm branch-and-bound dla pewnego problemu szeregowania zadań uwarunkowanych czasowo // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej / ed. Ewa Kochan; AGH. - T. 13, Zesz. 2 (2009), s. 521-529.

6.

Wrona Ł.

Gwarantowanie bezpieczeństwa w systemie z połączeniami awaryjnymi // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej. / ed. Ewa Kochan; AGH. - T. 13, Zesz. 2 (2009), s. 663-671.

2008

1.

Dereniowski D., Kubale M.

Program verification strategy and edge ranking of graphs. w: Polish Journal of Environmental Studies. Olsztyn - Vol. 17, nr 2A (2008), s. 124-128.

2.

Obszarski P.

Pareto-optymalne szeregowanie zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych. w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka. - 2008, Nr 150, s. 79. XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych.

3.

Ocetkiewicz K.

Metaheurystyki w szeregowaniu zadań uwarunkowanych czasowo. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. 16 (2008), s. 391-396.

2007

1.

Dąbrowski J., Obszarski P.

Hiperheurystyki w kolorowaniu grafów. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. - T. 13 (2007), s. 443-448.

2.

Dereniowski D., Kubale M.

Model formalny dla problemu lokalizacji błędów w kodzie programu. w: Automatyka. - T. 11, z. 1-2 (2007), s. 81-88.

3.

Janczewski R., Małafiejski M.

Kolorowanie końcówkowe multidrzew. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. - T. 13 (2007), s. 465-471.

4.

Janczewski R., Małafiejski M., Małafiejska A.

Zwarte końcówkowe kolorowanie grafów. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne - Gdańsk - T. 13 (2007), s. 481-488.

5.

Obszarski P.

Heurystyczne algorytmy szeregowania zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. - T. 13 (2007), s. 449-456.

6.

Ocetkiewicz K.

Porównanie heurystyk dla problemu szeregowania zadań czasowo-zależnych o wspólnym podstawowym czasie wykonywania. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. - T. 12 (2007), s. 145-152.

7.

Wrona Ł.

Przechwytywanie obiektów poruszających się z ograniczoną prędkością. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. - T. 13 (2007), s. 427-434.

2006

1.

Dąbrowski J.

Sztuczne systemy immunologiczne w optymalizacji dyskretnej. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI PG. Technologie Informacyjne. - T. 11 (2006), s. 887-892.

2.

Dereniowski D.

Generowanie sąsiedztwa w algorytmach lokalnych poszukiwań uporządkowanego kolorowania grafów. w: Zesz. Naukowe Politechniki Śląskiej. - 2006, z. 143, s. 51-56. XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 20-23 września 2006.

3.

Dereniowski D.

Searching in tree-like posets using edge rankings. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI PG. Technologie Informacyjne. – T. 10 (2006), s. 485-489.

4.

Furmańczyk H., Giaro K.,
Kubale M.

Equitable 4-coloring of cacti and edge-cacti in polynomial time. w: Int. J. Pure a. Appl. Math. - vol. 27, nr. 3 (2006), s. 377-389.

5.

Furmańczyk H., Kubale M.

The complexity of equitable vertex coloring graphs. w: J. Appl. Computer Sci. - vol. 13, nr. 2 (2005), s. 95-107.

6.

Giaro K., Szcześniak W.

Formalizm i metody szeregowania zadań dla potrzeb redukcji poboru mocy cyfrowych układów CMOS. w: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG.  2006, nr. 22, s. 55 – 62.

7.

Kosowski A., Małafiejski M., Aleksińska A.

Identyfikacja terenu za pomocą autonomicznego robota. w: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska - 2006, z. 145, s. 11-18.

8.

Kubale M., Piwakowski K., Obszarski P.

Kolorowanie hipergrafów. w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka. 2006, z. 143, s. 83-90. XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych.

9.

Kuszner Ł., Kosowski A.

Samostabilizujący się algorytm kolorowania grafów dwudzielnych i kaktusów. w: Zesz. Naukowe Politechniki Śląskiej. - Gliwice - 2006, nr 143, s. 75-81. XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 20-23 września 2006.

10.

Kuszner Ł., Nadolski A.

Self-stabilizing algorithm for edge-coloring of graphs. w: Found. Comput. a. Decision Sci. - Vol. 31, nr 2 (2006), s. 157-167.

11.

Małafiejska A.

Grafowy model macierzy ultrametrycznej i jego zastosowania w filogenezie i t-kolorowaniu. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI PG. Technologie Informacyjne.  T. 10 (2006), s. 517-522.

12.

Janczewski R., Kosowski A., Małafiejski M., Noiński T.

Mechanizmy współzarządzania systemem spoj wykorzystywane w procesie dydaktycznym. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI PG. Technologie Informacyjne. T. 10 (2006), s. 365-370.

13.

Nadolski A.

Złożoność obliczeniowa problemu szeregowania zadań w cylindrycznym systemie przepływowym. w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 2006, nr 1726 - Automatyka: z. 143, s. 99-106.

14.

Obszarski P., Piwakowski K.

Zastosowanie algorytmów rojowych do kolorowania grafów. w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka. 2006, z. 143, s. 107-113 XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych.

15.

Oszarski P., Dąbrowski J.

Hipergrafowy model szeregowania w rozrzedzonych systemach zadań wieloprocesorowych. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI PG. Technologie Informacyjne. T. 10 (2006), s. 499-506.

16.

Piwakowski K.

Wyszukiwanie cykli w grafach przy użyciu cykli Hopfielda. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI PG. Technologie Informacyjne. T. 10 (2006), s. 479-484.

17.

Wrona Ł.,
Woźniak K.

Aplikacja wspomagająca przetwarzanie sekwencji dna: moduł dopasowań. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI PG. Technologie Informacyjne. T. 10 (2006), s. 509-515.

18.

Wrona Ł.,
Woźniak K.

Aplikacja wspomagająca przetwarzanie sekwencji dna: moduł edycji chromatografu. w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI. Technologie Informacyjne. T. 10 (2006), s. 535-541.

2005

1.

Dąbrowski J.

Eksperymenty z zastosowaniem algorytmów genetycznych do problemu kolorowania grafów. Zesz. Nauk. Wydz. ETI PG. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna Technologie Informacyjne - Tom 6 (2005), s. 145-152.

2.

Dereniowski D.

Minimalizacja krotności użycia kolorów przy uporządkowanym kolorowaniu krawędzi drzew. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna Technologie Informacyjne - Tom 6 (2005), s. 153-158.

3.

Dereniowski D.,
Janczewski R.

Kolorowanie grafów obciążonych i jego zastosowanie w problemie przydziału częstotliwośc  Zeszyty Naukowe Wydz. ETI PG. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna Technologie Informacyjne - Tom 6 (2005)., 2005, s. 153-158.

4.

Giaro K.,
Kubale M.

Szeregowanie rozrzedzonych systemów zadań jednostkowych 1- i 2-procesoro-wych w oknach czasowych. Zesz. Nauk. AGH. Automatyka. Tom 9, nr 1-2 (2005), s. 85-94.

5.

Kosowski A.

Optymalne pokolorowania średnicowe dla wybranych klas grafów. Zesz. Nauk. Wydz. ETI PG. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna Technologie Informacyjne. Tom 6 (2005), s. 137-144.

6.

Kosowski A., Małafiejski M., Noiński T., Pomykalski P.

Zintegrowany system do automatycznej oceny rozwiązań oraz prowadzenia zajęć laboratoryjno-projektowych: Sphere Online Judg.  Zesz. Nauk. Wydz. ETI PG. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna Technologie Informacyjne - Tom 7 (2005), s. 523-528.

7.

Kosowski A., Małafiejski M., Noiński T., Pomykalski P.

Analiza systemu zabezpieczeń dla internetowego portalu typu Online Judg,  Zesz. Nauk. Wydz. ETI PG. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna Technologie Informacyjne - Tom 7 (2005), s. 529-538.

8.

Nadolski A.

Cykliczny system otwarty z ograniczeniami obustronnych przestojów. Zesz. Nauk. Wydz. ETI PG. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna Technologie Informacyjne - Tom 6 (2005), s. 159-165.

2004

1.

Bednarek M., Brudło P.,
Ratajczak T.

Wybieranie prezentu na podstawie wnioskowania z bazy przypadków. Software 2.0 Extra 2004 nr 10 s. 78-80.

2.

Janczewski R.

Uogólnione algorytmy zachłanne w kontrastowym kolorowaniu grafów. Zesz. Nauk. Wydz. ETI Politechniki Gdańskiej 2004 nr 2 Technologie Informacyjne nr 5 s. 743-746,
II Konferencja Technologie Informacyjne, Gdańsk, Wydz. ETI.

3.

Dereniowski D.

Analiza przybliżonego algorytmu dla problemu szukania drzewa spinającego o minimalnym uporządkowanym indeksie chromatycznym. Zesz. Nauk. Wydz. ETI Politechniki Gdańskiej 2004 nr 2 Technologie Informacyjne nr 5 s.725-731, II Konferencja Technologie Informacyjne, Gdańsk, Wydz. ETI.

4.

Kosowski A.

Wybrane własności problemu routingu oraz kolorowania ścieżek w grafie. Zesz. Nauk. Wydz. ETI Politechniki Gdańskiej 2004 nr 2 Technologie Informacyjne nr 5 s.495-502, II Konferencja Technologie Informacyjne, Gdańsk, Wydz. ETI.

5.

Fuszara M., Kosowski A.

Strategie algorytmiczne rywalizacji autonomicznych obiektów militarnych na platformie dedykowanej robocode. Zesz. Nauk. Wydz. ETI Politechniki Gdańskiej 2004 nr 2 Technologie Informacyjne nr 5 s.733-742, II Konferencja Technologie Informacyjne, Gdańsk, Wydz. ETI.

6.

Małafiejski M., Kosowski A., Fuszara M.

Koncepcja środowiska umożliwiającego symulację działań obiektów militarnych. Zesz. Nauk. Wydz. ETI Politechniki Gdańskiej 2004 nr 2 Technologie Informacyjne nr 5 s.755-764.  II Konferencja Technologie Informacyjne, Gdańsk, Wydz. ETI.

7.

Pepol S., Piwakowski K.

Pakiet wspomagania tworzenia i optymalizacji harmonogramów zajęć akademickich.  Zesz. Nauk. Wydz. ETI Politechniki Gdańskiej 2004 nr 2 Technologie Informacyjne
nr 5 s.765-775.  II Konferencja Technologie Informacyjne, Gdańsk, Wydz. ETI.

2003

1.

Furmańczyk H., Kubale M.

Szeregowanie zadań sprzężonych metodą kolorowania grafów. Automatyka 2003  t. 7 Zesz. Nauk. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr  1-2 s. 97-104.

2.

Giaro K.

Wybrane zastosowania niestandardowych modeli kolorowania w szeregowaniu dwuprocesorowych zadań jednostkowych. Automatyka 2003 tom 7 Zesz. Nauk. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr  1-2 s. 105-111.

3.

Kubale M.

Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne. Pro Dialog 2003 Z. 16 s. 123-138. Special issue on the occasion of the 3rd Congress of Polish Information Technology. Poznań, 2-4 June 2003.

4.

Piwakowski K., Szyfelbein D.

Warianty algorytmu Tabu Search w zastosowaniu harmonogramów zajęć szkolnych. Automatyka 2003 tom 7, Zesz. Nauk. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
nr 1-2 s. 229-236.

2002

1.

Giaro K.,
Kubale M., Piwakowski K.

Complexity results on open shop scheduling to minimize total cost of operations, Int. J. Comp. Sys. Sign., vVol. 3, no 2, 2002, s. 84-91.

2.

Giaro K., 
Kubale M.

Programowanie dynamiczne w rozwiązywaniu problemów szeregowania zadań w systemach o acyklicznej strukturze. Zesz. Nauk. P. Śl. Automatyka 2002 nr 1554 z. 134 s. 173-184.

3.

Giaro K., Janczewski R.

O problemie przydziału częstotliwości, kontrastowym kolorowaniu grafów i częściowych k-drzewach. Zesz. Nauk. P. Śl. 2002 nr 1596 Automatyka nr 136 s. 67-73, bibliogr. 6 poz. XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji i Procesów Dyskretnych. Gliwice 2002.

4.

Janczewski R., Małafiejski M.

Algorytmy przybliżone dla wybranych problemów równoległego przydziału zasobów. Zesz. Nauk. P. Śl. 2002 nr 1594 Automatyka nr 134 s. 299-312.

5.

Janczewski R., Małafiejski M.

 T-SL, T-SLF i T-DSATUR - nowe heurystyki dla problemu przydziału częstotliwości. Zesz. Nauk. P. Śl. 2002 nr 1596 Automatyka nr 136 s. 97-105.

6.

Kubale M., Kosowski A.

Algorytmy radiowego kolorowania grafów. Zesz. Nauk. P. Śl. Automatyka 2002 1557 z. 136 s. 133-144. XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice 2002.

7.

Kubale M., Dereniowski D.

Uporządkowane kolorowanie wierzchołków grafów. Zesz. Nauk. P. Śl. Automatyka 2002 nr 1556 z. 136 s. 121-131. XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice 2002.

8.

Kuszner Ł.

Rozproszone kolorowanie grafów. Zesz. Nauk. P. Śl. Automatyka 2002 nr 1556 z. 136 s. 145-156.

9.

Małafiejski M., 
Kuszner Ł., 
Kubale M.

Podzielne szeregowanie zadań dwu-procesorowych na maszynach dedykowanych w celu minimalizacji sumy czasów zakończenia. Zesz. Nauk. P. Śl. 2002 nr 1554 Automatyka nr 134 s. 313-325. XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice 2002.

10.

Nadolski A.

Cyrkularny indeks chromatyczny grafów kubicznych. Zesz. Nauk. P. Śl. Automatyka 2002 nr 1556 z. 136 s. 157-166. XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice 2002.

2001

1.

Borowiecki P., Kubale M.

A survey of hard-to-color graphs for off-line and on-line model of vertex coloring, W: J. Appl. Comp. Sci. **2001 nr 9 s. 1-9.

2.

Giaro K.

On an NP-hard sorting problem, W: Archives of Control Sciences **2001  vol. 11, nr 1-2, s.1-5.

3.

Giaro K.

Szeregowanie zadań w acyklicznym systemie otwartym, W: Automatyka**2001 t. 5 zesz. 1/2, s. 213-220.

4.

Janczewski R., Kubale M.

Scheduling of Unit Execution Time tasks with symmetric time-lags, Journal of Applied Computer Science vol. 9 no. 2 **2001.

5.

Kubale M.,
Giaro K.

Złożoność zwartego szeregowania zadań jednostkowych w systemie otwartym, przepływowym i mieszanym, Automatyka**2001 t. 5 zesz. 1/2 s. 329-334.

6.

Kubale M., Manuszewski K., Giaro K.

On the smallest hard to color  sequentially graph, Congr. Numer. 150 **2001, s. 155-160.

7.

Małafiejski M.

The complexity of the chromatic sum problem on cubic planar graphs and regular graphs, Electronic Notes in Discrete Mathematics [online]**2001 vol. 8 [cyt. 2001.10.30], s. 1-4.

8.

Małafiejski M.

Wybrane problemy harmonogramowania procesów w oparciu o dwudzielne grafy konfliktowe, Automatyka**2001 t. 5 z. 1/2 s. 403-40.

9.

Piwakowski K., Radziszowski S.

Towards the exact value of R(3,3,4), Congr. Numer. 150 **2001.

10.

Szyfelbein D.

Zastosowanie komputerów w rozwiązywaniu problemu układania rozkładów zajęć, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 17, **2001, s. 237-243.

2000

1.

Giaro K.,
Szyfelbein D.

Zwarte szeregowanie zadań w rozrzedzonym systemie otwartym, Zesz. Nauk. P. Śl.**2000 nr 1474 seria: Automatyka z. 129, s. 73-82.

2.

Giaro K.

Zwarte kolorowanie małych grafów dwudzielnych. Eksperymenty komputerowe, Zesz. Nauk. P. Śl.**2000 nr 1476 seria: Automatyka z. 131, s. 75-83.

3.

Janczewski R.

O problemie przydziału częstotliwości, zwartych T-pokolorowaniach i grafach dwudzielnych, Zesz. Nauk. P. Śl.**2000 nr 1476, Automatyka z. 131, s. 85-93.

4.

Janczewski R.

O złożoności problemu przydziału częstotliwości i kontrastowego kolorowania grafów, Zesz. Nauk. P. Śl.**2000 nr 1476, Automatyka z. 131, s. 95-101.

5.

Kubale M.

Problem harmonicznego kolorowania wierzchołków grafu, Zesz. Nauk. P. Śl.**2000 nr 1476 seria: Automatyka z. 131, s. 103-110.

6.

Małafiejski M.

Minimalizacja średniego czasu obsługi zadań w systemie równoległego przydziału zasobów, Zesz. Nauk. P. Śl.**2000 nr 1474, Automatyka z. 129, s. 273- 285.

7.

Piwakowski K.

Szeregowanie zadań z optymalizacją średniego czasu zakończenia operacji w systemie otwartym, Zesz. Nauk. P. Śl. **2000 nr 1474, Automatyka z. 129, s. 315-320.

1999

1.

Choreń O.

Środowisko dydaktyczne Logo Komeniusz, vol. 13, 1999, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, s. 33-42.

2.

Mucek J.

Doświadczenia metodyczne z prowadzenia przedmiotu przetwarzanie danych, Zeszyty Naukowe Wydz. Elektrotechniki i Automatyki PG nr 13, Gdańsk 1999, s. 107-110.

3.

Ratajczak T.

Komputerowe programy dydaktyczne nauczycieli Studium Podyplomowego Podstaw Informatyki. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. Zastosowanie komputerów w dydaktyce’99, Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999. Zeszyt nr 13, s. 143-150.

1998

1.

Głazek W.,
Kubale M., Manuszewski K.

The quest for small benchmarks for the chromatic sum problem, Archives of Control Science, 1997, Vol. 6(XLII), No 3-4, s. 249-260. W poszukiwaniu małych wzorców dla problemu sumy chromatycznej.

2.

Giaro K.

Szeregowanie zadań na procesorach dedykowanych bez przestojów, Zesz. Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Automatyka, 1998, zesz. 123, s. 133-144.

3.

Głazek W.

Szeregowanie zadań jednorodnych w hiperkostkach dla modelu komunikacji jednoportowej, Zesz. Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Automatyka, Gliwice, 1998, zesz. 123, s. 145-153.

4.

Janczewski R.

Efektywne wyznaczanie optymalnego rozwiązania problemu przydziału częstotliwości dla niektórych klas grafów interferencji, Zesz. Nauk. Politechniki Śląskiej, Seria Automatyka, 1998, z. 123, s. 191-198. Sieć oporników.

5.

Kubale M.,
Damrath H.

Algorytmy sprawiedliwego kolorowania grafów, Zesz. Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Automatyka, 1998, zesz. 123, s. 111-120.

6.

Piwakowski K., Radziszowski S.

30 <= R(3,3,4) <= 31, Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing 27. 1998, s. 135-141.

7.

Ratajczak T.

Strategie przeglądania bazy wiedzy w języku CLIPS, Zesz. Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, Zesz. 12, s. 131-136.

1997

1.

Giaro K., Kubale M

 Consecutive edge-colorings of complete and incomplete Cartesian products of graph.

1996

1.

Giaro K.,
Kubale M., Małafiejski M.

Szeregowanie zadań jednostkowych w systemie otwartym bez obustronnych przestojów, Zeszyt. Nauk. Politechniki Śląskiej nr 1337, Automatyka, s. 29-36, 1996.

2.

Kubale M.

Problem kolorowania krawędzi grafów, Zeszyt. Nauk. Politechniki Śląskiej nr 1337, Automatyka, s. 203-212, 1996.

3.

Krawczyk H., Kubale M.

Program kształcenia informatyków na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Komp. Eduk., s. 57-60, 1995. (praca ukazała się w 1996 r.).

4.

Kubale M., Manuszewski K.

Algorytmy sumarycznego kolorowania grafów, Zeszyt. Nauk. Politechniki Śląskiej nr 1337, Automatyka, s. 213-222, 1996.

5.

Piwakowski K.

Applying tabu search to determine new Ramsey graphs, Electr. J. Comb. #R6 1996.

6.

Porębski W.

Koncepcje obiektowe w optymalizacji wielokryterialnej, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Nr. 1337, Automatyka, s. 243-251, 1996.

7.

Ratajczak T., Witczuk A.

: Multimedialne programy wspomagające nauczanie początkowe, Zeszyty Nauk Wydz. Elektrotechniki i Automatyki PG, Zesz. nr 10, s. 61-70, 1996.