TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH  INŻYNIERSKICH 2018

1.

Temat pracy inżynierskiej

Rozpoznawanie i rozdzielanie znaków w testach CAPTCHA

Tytuł w j. angielskim

Character segmentation and recognition in CAPTCHA tests

Opiekun pracy

dr inż. Piotr Borowiecki

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Algorytmy automatycznego rozpoznawania znaków (OCR) w dokumentach rastrowych osiągnęły bardzo wysoki poziom skuteczności, pozostają jednak problemy takie jak, APNR czy rozpoznawanie pisma odręcznego, dla których obecne rozwiązania nie są w pełni zadowalające. Jednym z aktualnych wyzwań pozostaje automatyczne rozdzielanie połączonch ze sobą liter, odsiewanie szumów oraz korekta zniekszatałceń znaków. Celem pracy jest dokonanie selektywnego przeglądu typów testów CAPTCHA wraz z algorytmami ich generownia i rozwiązywania oraz implementacja i porównanie działania kilku wybranych algorytmów.

Zadania do wykonania

 1. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.
 2. Krótki przegląd typów testów CAPTCHA, algorytmów automatycznego ich generowania oraz rozwiązywania.
 3. Wybór algorytmów oraz ich implementacja.
 4. Eksperymentalne porównanie wybranych algorytmów.

Źródła

 1. http://www.captcha.net/
 2. J. Yan, A. S. El Ahmad, A Low-cost Attack on Microsoft CAPTCHA

Liczba wykonawców

 2 - 3

Uwagi

 

2.

Temat pracy inżynierskiej

Program do półautomatycznego łamania wybranych szyfrów klasycznych

Tytuł w j. angielskim

Program for semi-automatic cracking of selected classical ciphers

Opiekun pracy

dr hab. inż. Robert Janczewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Stworzenie aplikacji, która potrafi łamać wybrane szyfry klasyczne bez lub z niewielkim udziałem człowieka.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z wybranymi szyframi klasycznymi.

2. Zapoznanie się z metodami łamania powyższych szyfrów.

3. Implementacja programu do półautomatycznego łamania powyższych szyfrów.

Źródła

D.R. Stinson: Cryptography. Theory and Practice (3rd Edition), Taylor & Francis 2006.

Uwagi

 

Liczba dyplomantów

2-4

Dyplomant

 

3.

Temat pracy inżynierskiej

Aplikacja mobilna umożliwiająca grę w Demi-chess

Tytuł w j. angielskim

Mobile application playing Demi-chess

Opiekun pracy

dr hab. inż. Robert Janczewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Stworzenie aplikacji w systemie Android umożliwiającej grę w Demi-chess dla dwóch ludzi i człowieka z komputerem.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z systemem Android i technikami jego oprogramowywania.

2. Zapoznanie się z Demi-chess.

3. Implementacja programu do gry w Demi-chess oraz gracza komputerowego.

Źródła

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Minichess

2. J. Annuzzi, L. Darcey, S. Conder: Android. Wprowadzenie do programowania aplikacji, Helion.

Uwagi

 

Liczba dyplomantów

2-4

Dyplomant

 

4.

Temat pracy inżynierskiej

Program do wizualizacji grafów zewnętrznie planarnych

Temat w jęz. angielskim

Program for visualization of outerplanar graphs

Opiekun pracy

dr hab. inż. Robert Janczewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Stworzenie programu do rozpoznawania, dekompozycji i rysowania grafów zewnętrznie planarnych.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z grafami zewnętrznie planarnymi, metodami ich rozpoznawania i dekompozycji na cykle.

2. Zapoznanie się z algorytmem rysowania grafów zewnętrznie planarnych.

3. Implementacja programu do rysowania grafów zewnętrznie planarnych.

Źródła

R.J. Wilson: "Wprowadzenie do teorii grafów", PWN.

Liczba wykonawców

2-4

Uwagi

 

5.

Temat pracy inżynierskiej

Edytor motywów dla XFWM.

Temat w jęz. angielskim

XFWM theme editor.

Opiekun pracy

Krzysztof M. Ocetkiewicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest implementacja umożliwiająca tworzenie motywów dla managera okien XFWM. Narzędzie powinno umożliwiać otworzenie/wczytywanie/zapisywanie/edycję całych motywów jak i poszczególnych części składowych (obrazki, plik themerc). Narzędzie powinno być przenośne w ramach różnych wariantów Linuxa oraz mieć jak najmniej zależonści.

Zadania do wykonania

 1. Analiza wymagań
 2. Przegląd istniejących rozwiązań
 3. Przegląd dostępnych narzędzi
 4. Projekt aplikacji
 5. Implementacja
 6. Testy
 7. Dokumentacja
 8. Przygotowanie paczki dla Ubuntu

Źródła

 1. Xfwm4 theme how-to (https://wiki.xfce.org/howto/xfwm4_theme)
 2. Xfce Docs (https://docs.xfce.org/)
 3. Ubuntu: Packaging New Software (http://packaging.ubuntu.com/html/packaging-new-software.html)
 4. Dokumentacja GTK+ (https://www.gtk.org/documentation.php)
 5. Dokumentacja wxWidgets (http://docs.wxwidgets.org/3.0/)

Liczba wykonawców

2

Uwagi

 

6.

Temat pracy inżynierskiej

Platforma dydaktyczna do nauki podstaw programowania.

Tytuł w j. angielskim

Platform for learning programming basics.

Opiekun pracy

Krzysztof M. Ocetkiewicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie aplikacji sieciowej do nauki podstaw programowania i algorytmów. Platforma powinna mieć postać interpretera prostego języka programowania sterującego agentem poruszającym się w po zadanym obszarze (labirynt, pusta plansza itp.). Powinna być możliwość tworzenia zadań, w których na zadanej planszy i zadanego podzbioru języka należy osiągnąć określony cel.

Zadania do wykonania

 1. Analiza wymagań
 2. Przegląd istniejących rozwiązań
 3. Przegląd dostępnych narzędzi
 4. Projekt aplikacji
 5. Implementacja
 6. Testy
 7. Dokumentacja

Źródła

 1. https://www.w3.org/TR/html5/
 2. www.w3schools.com/jsref/
 3. caniuse.com
 4. https://www.w3.org/Style/CSS/

Liczba wykonawców

3

Uwagi

 

7.

Temat pracy inżynierskiej

Generator parserów z diagramu przepływu składni.

Tytuł w j. angielskim

Generating parsers from syntax diagrams.

Opiekun pracy

Krzysztof M. Ocetkiewicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie narzędzia generującego parser gramatyki na podstawie jej diagramu przepływu. Narzędzie powinno umożliwiać stworzenie diagramu przepływu (edycja/zapis/odczyt) oraz wygenerowanie na podstawie diagramu kodu źródłowego parsera budującego AST w jednym z kilku języków programowania (np. C++, C#, JavaScript).

Zadania do wykonania

 1. Analiza wymagań
 2. Przegląd istniejących rozwiązań
 3. Przegląd dostępnych narzędzi
 4. Projekt narzędzia
 5. Implementacja edytora diagramów
 6. Implementacja generatora
 7. Testy
 8. Dokumentacja

Źródła

 1. Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman "Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia"
 2. Bjarne Stroustrup "Język C++. Kompendium wiedzy"
 3. www.w3schools.com/jsref/

Liczba wykonawców

4

Uwagi

 

8.

Temat pracy inżynierskiej

Wizualny konfigurator dla narzędzia sudo.

Tytuł w j. angielskim

Visual sudo configurator.

Opiekun pracy

Krzysztof M. Ocetkiewicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

 

Celem pracy jest stworzenie narzędzia umożliwiającego w prosty sposób skonfigurowanie narzędzia sudo dla Linuxa. Narzędzie powinno mieć jak najmniejszą liczbę zależności.

Zadania do wykonania

 

 1. Analiza wymagań
 2. Przegląd istniejących rozwiązań
 3. Przegląd dostępnych narzędzi
 4. Projekt aplikacji
 5. Implementacja
 6. Testy
 7. Dokumentacja
 8. Przygotowanie paczki dla Ubuntu

Źródła

 

 1. Dokumentacja GTK+ (https://www.gtk.org/documentation.php)
 2. https://www.sudo.ws/man/1.8.13/sudoers.man.html
 3. http://toroid.org/sudoers-syntax
 4. https://help.ubuntu.com/community/Sudoers

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

9.

Temat pracy inżynierskiej

Algorytmy dokładne dla problemów bezpieczeństwa w gridach

Tytuł w j. angielskim

Exact algorithms for security problems in grids

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Michał Małafiejski, prof. PG

Konsultant pracy

Mgr inż. Kacper Wereszko

Cel pracy

Celem pracy jest komputerowe zweryfikowanie parametrów wybranych grafowych dla problemów bezpieczeństwa: koalicji wierzchołkowych i krawędziowych, zbiorów defensywnych oraz bezpiecznych, dla grafów, które są iloczynami kartezjańskimi ścieżek i cykli (Pn x Pm, Pn x Cm, Cn x Cm).

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z literaturą.
2. Implementacja algorytmów (zalecane zrównoleglenie na klastrze obliczeniowym) wyczerpującego przeglądu (branch-and-bound, algorytmy programowania dynamicznego).

3. Testy algorytmów dla krat (grids) z ograniczoną liczbą wierzchołków w jednym z wymiarów.

4. Stworzenie katalogu wzorców rozwiązań oraz wypracowanie stosownych hipotez teoretycznych.

5. Próba udowodnienia wybranych hipotez (we współpracy z promotorem i konsultantem).

Źródła

1. R.Lewoń, A.Małafiejska, M.Małafiejski, Global defensive sets in graphs, Discrete Mathematics 339 (2016), 1861–1870
2. R.Lewoń, A.Małafiejska, M.Małafiejski, K.Wereszko, Global edge alliances, Discrete Applied Mathematics (accepted)

Liczba wykonawców

1 - 3

Uwagi

Temat o potencjalnym charakterze badawczym, możliwy do kontynuowania w ramach pracy magisterskiej, przeznaczony dla maksymalnie 3 osób. Wymagane solidne podstawy matematyczne.

10.

Temat pracy inżynierskiej

Przeszukiwanie przestrzeni grafów z ograniczonym stopniem dla wybranych problemów kolorowania grafów

Tytuł w j. angielskim

Searching for graphs with bounded degree for coloring problems

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Michał Małafiejski, prof. PG

Konsultant pracy

Dr inż. Anna Małafiejska

Cel pracy

Celem pracy jest implementacja wydajnych algorytmów (w architekturze równoległej (klastrowej, CUDA, etc)) wyznaczających liczby chromatyczne grafów z ograniczonym maksymalnym stopniem, stworzenie katalogu małych grafów dla problemów: zwartego kolorowania grafów, końcówkowego kolorowania grafów oraz zwartego końcówkowego kolorowania grafów.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z literaturą.
2. Implementacja algorytmów.

3. Testy algorytmów dla grafów z ograniczonym stopniem.

4. Weryfikacja komputerowa wybranych hipotez: ICC dla grafów z  ze stopniem co najwyżej 4, hipoteza IICC dla grafów ze stopniem co najwyżej 4, własność dziedziczności dla grafów podkubicznych,  hipoteza zwartego kolorowania grafów dwudzielnych ze stopniem co najwyżej 4.

Źródła

 1. Janczewski R., Małafiejska A., Małafiejski M., Interval incidence coloring of bipartite graphs, Discrete Applied Mathematics 166 (2014), 131–140
 2. Janczewski R., Małafiejska A., Małafiejski M., Interval incidence graph coloring, Discrete Applied Mathematics 182 (2015), 73–83

Maydanskiy M., The incidence coloring conjecture for graphs of  maximum degree 3, Discrete Mathematics 292 (2005), 131–141

Liczba wykonawców

 1 - 3

Uwagi

Temat o potencjalnym charakterze badawczym, możliwy do kontynuowania w ramach pracy magisterskiej, przeznaczony dla maksymalnie 3 osób. Wymagane solidne podstawy matematyczne.

11.

Temat pracy inżynierskiej

Algorytmy wielomianowe dla problemów faktorów w grafach

Tytuł w j. angielskim

Polynomial time algorithms for finding factors in graphs

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Michał Małafiejski, prof. PG

Konsultant pracy

Celem pracy jest implementacja i przetestowanie wielomianowych algorytmów konstrukcji faktorów w grafach wykorzystujących algorytmy znajdujące doskonałe skojarzenia.

Cel pracy

1. Zapoznanie się z publikacjami związanymi z tematyką faktorów w grafach.

2. Zapoznanie się z algorytmami konstrukcji doskonałych skojarzeń w grafach.

3. Implementacja algorytmów konstrukcji faktorów.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z publikacjami związanymi z tematyką faktorów w grafach.

2. Zapoznanie się z algorytmami konstrukcji doskonałych skojarzeń w grafach.

3. Implementacja algorytmów konstrukcji faktorów.

Źródła

 1. G. Cornuejols, General Factors of Graphs, J. Comb. Theory, Series B 45, (1988), 185–198.
 2. L. Lovasz, The factorization of graphs, II, Acta Math. Acad. Sci. Hungar. 23 (1972), 223–246.
 3. S. Micali, V.V. Vazirani, An O( |V | · |E|) algorithm for finding maximum matching in general graphs, Proc. of 21 FOCS (1980), 17–27.

Biblioteka Koala: http://koala.os.niwa.gda.pl/api/

Liczba wykonawców

1 - 3

Uwagi

Temat o potencjalnym charakterze badawczym, możliwy do kontynuowania w ramach pracy magisterskiej, przeznaczony dla maksymalnie 3 osób. Wymagane solidne podstawy matematyczne.

12.

Temat pracy inżynierskiej

Środowisko do eksperymentów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do grania w gry planszowe

Tytuł w j. angielskim

Environment for experiments on AI for boardgames

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Cel pracy

Celem pracy jest analiza przebiegu gry w różnych konfiguracjach i uczestniczących w niej graczy na podstawie aplikacji pozwalającej na rozgrywkę w grę logiczną. Narzędzie będzie  miało możliwość wyboru rozgrywki pomiędzy dwiema osobami lub rozgrywki z botem wykorzystującym metody sztucznej inteligencji. Parametry sztucznej inteligencji oraz niektóre zasady będą mogły zostać zmienione przed rozpoczęciem gry. Po skończonej rozgrywce  zostaną opublikowane wyniki pozwalające na analizę różnych aspektów.

 

Zadania do wykonania

 1. Wybór i analiza gier planszowych
 2. Projekt środowiska pozwalającego na eksperymenty z grami, rozgrywki uczenie itd
 3. Implementacja wybranych aspektów środowiska
 4. Testy i eksperymenty

Źródła

Liczba wykonawców

2-4

Uwagi

 

13.

Temat pracy inżynierskiej

Aplikacja mobilna ułatwiająca dokonywanie zakupów w

sklepach samoobsługowych

 

Tytuł w j. angielskim

A mobile application to facilitate shopping at self-service

stores

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Cel pracy

Celem pracy jest implementacja narzędzia ułatwiającego

robienie zakupów w sklepach samoobsługowych. Praca

powinna zostać zrealizowana w formie aplikacji mobilnej

uzupełnionej o REST-owe API. 

Podstawową funkcjonalnością aplikacji ma być możliwość

dodawania produktu do rachunku poprzez zeskanowanie

kodu kreskowego.

Dodatkowo aplikacja powinna

umożliwić przekazanie rachunku z urządzenia mobilnego

do systemu kasy w sklepie.

Zadania do wykonania

1.   Wybór technologii.

2.   Realizacja REST-owego API.

3.   Zrealizowanie projektu aplikacji mobilnej.

Źródła

 • https://github.com/zxing/zxing
 • https://developers.google.com/vision/android/barco
 • des-overview
 • https://code.tutsplus.com/tutorials/android-sdk-
 • create-a-barcode-reader--mobile-17162

Liczba wykonawców

2-4

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Temat pracy inżynierskiej

Projekt i implementacja systemu opartego o blockchain

Tytuł w j. angielskim

Project and implementation of a blockchain based system

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Cel pracy

Celem pracy jest zapoznanie się z technologią blockchain oraz stworzenie własnego systemu opartego o tą technologię.

Zadania do wykonania

 1. Analiza technologii blockchain
 2. Przegląd istniejących rozwiązań opartych o blockchain (np. kryptowaluty, platformy smart contractów)
 3. Implementacja systemu opartego o wybraną koncepcję
 4. Przeprowadzenie symulacji działania systemu

Źródła

 • https://bitsonblocks.net
 • https://github.com/bitcoin/bitcoin
 • https://www.ethereum.org/

Liczba wykonawców

 2-4

Uwagi

 

15.

Temat pracy inżynierskiej

Aplikacja  webowa wspomagająca prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Tytuł w j. angielskim

Web Application used to simplify farm management process.

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie systemu do wspomagania wybranych aspektów prowadzenia gospodarstwa. Rolnik ma możliwość wprowadzania danych o przeprowadzonych operacjach siania, opryskach, zastosowanych nawozach oraz zebranych plonach w celu łatwiejszej analizy finansowej oraz przygotowywania strategi upraw na kolejne lata. Aplikacja powinna być dostępna z komputera osobistego jak również telefonu komórkowego.

Zadania do wykonania

Analiza potrzeb rolników w stosunku do tworzonej aplikacji. Projekt i implementacja mechanizmów wprowadzania, przechowywania i przetwarzania danych. Implementacja interfejsu użytkownika z uwzględnieniem responsywności. Testowanie stworzonej aplikacji

Źródła

Liczba wykonawców

 2-4

Uwagi

 

16.

Temat pracy inżynierskiej

Aplikacja internetowa ułatwiająca wyszukanie atrakcyjnego miejsca zamieszkania

Tytuł w j. angielskim

A web application that makes it easier to find an attractive place to live

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie aplikacji internetowej ułatwiającej wyszukanie atrakcyjnego miejsca zamieszkania. Wyszukiwanie powinno opierać się na danych zgromadzonych z różnych portali ogłoszeniowych. Ponadto wyszukiwarka będzie brać pod uwagę różne kryteria podane przez użytkownika, takie jak: cena, metraż, odległość i czas dojazdu do wybranych punktów interesujących użytkownika. Na podstawie tych kryteriów ma wskazać użytkownikowi miejsce najbardziej odpowiadające jego wymaganiom. Aplikacja zostanie stworzona w oparciu o język C#, ASP.Net, JavaScript.

Zadania do wykonania

 1. Zebranie i integracja danych z różnych źródeł
 2. Projekt sposobu wyliczania atrakcyjności miejsca zamieszkania na podstawie kryteriów
 3. Implementacja wyszukiwarki
 4. Stworzenie klienta webowego

Źródła

 • Google maps API
 • Api portali ogłoszeniowych
 • MSDN

Liczba wykonawców

2-4

Uwagi

 

17.

Temat pracy inżynierskiej

Forma kanoniczna grafów

Tytuł w j. angielskim

Graphs canonical form

Opiekun pracy

mgr inż. Andrzej Jastrzębski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opisanie tworzenia form kanonicznych grafów, opisanie pakietów oprogramowania, które tworzą formy kanoniczne. Należy dokładniej przyjrzeć się pakietowi nauty. Do zadań autorów należy także stworzenie algorytmu, który tworzy formę kanoniczną.

Zadania do wykonania

 1. Opisanie form kanonicznych grafów
 2. Opisanie pakietów oprogramowania do tworzenia form kanonicznych
 3. Stworzenie algorytmu

Źródła

 1. http://users.cecs.anu.edu.au/~bdm/nauty/
 2. http://pallini.di.uniroma1.it/
 3. Algebra stosowana dla matematyków i informatyków : grupy, grafy, kombinatoryka / M. Ch. Klin, R. Pöschel, K. Rosenbaum

Liczba wykonawców

3

Uwagi

 

18.

Temat pracy inżynierskiej

Podgrafy w grafach

Tytuł w j. angielskim

Subgraphs in graphs

Opiekun pracy

mgr inż. Andrzej Jastrzębski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opisanie w jaki sposób można wyszukiwać podgrafy w grafach. Praca powinna zawierać porównania implementacyjne związane z wyszukiwaniem podgrafów. Należy także stworzyć własny automat, którego argumentami będą dwa grafy G i H, i który będzie odpowiadał na pytanie, czy H jest podgrafem grafu G. W zakresie pracy jest także porównanie działania automatu z dedykowanymi rozwiązaniami.

Zadania do wykonania

 1. Opisać problem wyszukiwania podgrafów w grafach
 2. Opisać znane implementacje związane z wyszukiwaniem podgrafów w grafach
 3. Implementacja automatu sprawdzającego podgrafy oraz implementacja rozwiązań dedykowanych
 4. Porównanie czasu działania algorytmów

Źródła

 1. http://www.boost.org
 2. http://users.cecs.anu.edu.au/~bdm/nauty/
 3. Algebra stosowana dla matematyków i informatyków : grupy, grafy, kombinatoryka / M. Ch. Klin, R. Pöschel, K. Rosenbaum

Liczba wykonawców

3

Uwagi

 

19.

Temat pracy inżynierskiej

Inteligentny agent pozwalający na rozgrywkę w grę z rodziny k-in-a-row.

Tytuł w j. angielskim

An intelligent agent to play family of k-in-a-row games.

Opiekun pracy

mgr inż. Tomasz Goluch

Konsultant pracy

mgr inż. Tomasz Goluch

Cel pracy

Rodzina gier k-in-a-row to gry rozgrywane na prostokątnej planszy na której na przemian gracze dostawiają swoje pionki. Ten kto pierwszy ułoży nieprzerwany ciąg k pionów wygrywa grę. Należy zaimplementować inteligentnego agenta pozwalającego na rozgrywkę dla podanych parametrów Connect(m,n,k,p,q) opisujących kolejno: planszę o rozmiarach n x m, k – długość ciągu wygrywającego, ponadto liczba pionków umieszczanych przez gracza w jego turze wynosi p z wyjątkiem pierwszego posunięcia gdzie wynosi q.

Zadania do wykonania

 1. Zapoznanie z istniejącą implementacją generatora silników posunięć dla rodziny gier k-in-a-row.
 2. Wybór technologii w której będzie reprezentowany agent.
 3. Implementacja agenta.
 4. Testy poprawnościowe i wydajnościowe.
 5. Dokumentacja.
 6. Testy poziomu gry agenta w innymi programami/agentami oraz ludźmi.

Źródła

 1. Sagar Vare, Sherrie Wang, Andrea Zanette, An Intelligent Agent for Connect-6, December 17, 2016. – https://web.stanford.edu/class/cs221/2017/restricted/p-final/sherwang/final.pdf
 2. I-Chen Wu, Dei-Yen Huang and Hsiu-Chen Chang, "Connect6", ICGA Journal (SCI), Vol. 28, No. 4, pp. 235-242, December 2005.
 3. Pawel Troka, Implementation and analysis of logical games engines generator (master’s thesis), Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics on Gdansk University of Technology – https://github.com/PawelTroka/LogicalGamesEnginesGenerator
 4. The Connect-k program – https://github.com/gomoku/Connect-k

Liczba wykonawców

3

Uwagi

 

20.

Temat pracy inżynierskiej

Serwis internetowy szlaków turystycznych.

Tytuł w j. angielskim

Internet service of tourist routes.

Opiekun pracy

mgr inż. Tomasz Goluch

Konsultant pracy

mgr inż. Tomasz Goluch

Cel pracy

Serwis internetowy pozwalający na dodawanie i przegląd szlaków turystycznych na terenie całej Polski albo wybranego regionu, np. Tatr. Szlaki wyświetlane były by z wykorzystaniem Map API  (np. APIs: Google Maps, Microsoft Bing). Dane przechowywane były by w oparciu o strukturę grafu i zawierały by dodatkowe informacje dodawane przez użytkowników jak: (długość, średni czas przejścia/w danych warunkach pogodowych, ocenę). Dane te podlegały by obróbce statystycznej: wartość średnia, wiarygodność itp. W rezultacie serwis pozwalał by na planowanie trasy, przechowywanie przebytych tras wraz z dodatkowymi informacjami. Mile widziana była by możliwość współpracy z innymi narzędziami typu: Endomondo, Sports Tracker, Runtastic.

Zadania do wykonania

 1. Przegląd istniejących rozwiązań.
 2. Projekt systemu, wybranie odpowiednich technologii.
 3. Implementacja systemu
 4. Testy poprawnościowe.
 5. Dokumentacja.

Źródła

 1. https://www.w3schools.com/js
 2. https://www.w3.org/TR/html5
 3. http://bootstrapdocs.com/v3.0.3/docs/getting-started
 4. https://developers.google.com/maps/documentation

Liczba wykonawców

4

Uwagi

 

21.

Temat pracy inżynierskiej

Aplikacja mobilna obsługująca regaty.

Tytuł w j. angielskim

Mobile application supporting regattas.

Opiekun pracy

mgr inż. Tomasz Goluch

Konsultant pracy

mgr inż. Tomasz Goluch

Cel pracy

Regaty to wyścigi prowadzone na wodzie bądź lodzie przy użyciu różnego rodzaju łodzi albo bojerów. Aplikacja mobilna pozwalała by na zminimalizowanie kosztów przeprowadzenia takich zawodów. Każdy z uczestników miałby na bieżąco informację o upływającym czasie do startu oraz czy znajduje się w poprawnym miejscu startu. Trasa którą przebyły wszystkie łodzie była by zapisywana i automatycznie podawany byłby zwycięzca. Aplikacja pozwalała by na wysyłanie ostrzeżeni albo kar do zawodników od sędziów, ich dyskwalifikację oraz podawała by użyteczne informacje jak odległość do następnej boi, pierwszego/kolejnego/poprzedniego w kolejności zawodnika itp....

Zadania do wykonania

 1. Przegląd istniejących rozwiązań.
 2. Projekt aplikacji, wybranie odpowiednich technologii.
 3. Implementacja aplikacji.
 4. Testy poprawnościowe.
 5. Dokumentacja.

Źródła

 1. https://www.w3schools.com/js
 2. https://www.w3.org/TR/html5
 3. F. Ableson, R. Sen “Android w akcji";
 4. http://bootstrapdocs.com/v3.0.3/docs/getting-started
 5. https://developers.google.com/maps/documentation

Liczba wykonawców

3

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Temat pracy inżynierskiej

Algorytmy przeszukiwania hipergrafów

 

Tytuł w j. angielskim

Hypergraph search algorithms

Opiekun pracy

Dr Paweł Obszarski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest analiza, implementacja i testy wybranych algorytmów przeszukiwania hipergrafów w kontekście różnych sposobów przechowywania hipergrafów.

Zadania do wykonania

1.  Przegląd literatury;
2.  Analiza i wybór struktur przechowujących hipergrafy;
3.  Wybór algorytmów przeszukiwania hipergrafów;
4.  Implementacja wybranych rozwiązań;

5.  Porównanie implementacji i testy.

Źródła

1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, (2001), Introduction to Algorithms (2nd ed.).

2. Dokumentacja biblioteki Koala.

3. Do ustalenia i konsultacji.

Liczba wykonawców

2-4

Uwagi

 

 

23.

Temat pracy inżynierskiej

Hipergrafy mieszane – implementacja wybranych algorytmów dokładnych i heurystycznych

Tytuł w j. angielskim

Mixed hypergraphs – implementation of selected heuristic and exact algorithms

Opiekun pracy

Dr Paweł Obszarski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest analiza, implementacja i testy wybranych algorytmów dla problemu kolorowania hipergrafów mieszanych.

Zadania do wykonania

1. Przegląd literatury.

2. Rozpoznanie wariantów i klas grafów, dla których problem jest prosty obliczeniowo.

3. Opracowanie heurystyk dla zagadnienia.

4. Implementacja wybranych algorytmów.

5. Testy

Źródła

1. V.I. Voloshin. Coloring Mixed Hypergraphs: theory, algorithms and applications. AMS, Providence, 2002.

2. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, (2001), Introduction to Algorithms (2nd ed.).

Liczba wykonawców

2-4

Uwagi

 

 

 

 

24.

Temat pracy inżynierskiej

Gry strategiczne czasu rzeczywistego

Tytuł w j. angielskim

Real time strategy games

Opiekun pracy

Dr inż. Piotr Mironowicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie problematyki związanej z implementowaniem gier z gatunku strategii czasu rzeczywistego (RTS). Praca powinna zawierać przegląd aspektów progamowania gier RTS takich jak sztuczna inteligencja, interfejs, renderowanie grafiki i model ekonomiczny. Oczekiwany efekt końcowy stanowi własna implementacja prostej gry RTS.

Zadania do wykonania

 1. Przegląd zagadnień sztucznej inteligencji w grach strategicznych.
 2. Opis architektury gier i problematyki implementacyjnej.
 3. Własna implementacja gry ilustrującej opracowane zagadnienia.

Źródła

 1. Balla, R. K., & Fern, A. (2009, July). UCT for Tactical Assault Planning in Real-Time Strategy Games. In IJCAI (Vol. 40, p. 45).
 2. Robertson, G., & Watson, I. (2014). A review of real-time strategy game AI. AI Magazine, 35(4), 75-104.
 3. Ontanon, S., Mishra, K., Sugandh, N., & Ram, A. (2007, August). Case-based planning and execution for real-time strategy games. In ICCBR (Vol. 7, pp. 164-178).
 4. Ontanon, S., Synnaeve, G., Uriarte, A., Richoux, F., Churchill, D., & Preuss, M. (2013). A survey of real-time strategy game AI research and competition in Starcraft. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in games, 5(4), 293-311.

Liczba wykonawców

3 do 4

Uwagi

Literatura dostępna do pobrania za pośrednictwem biblioteki PG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Temat pracy inżynierskiej

Automatyczne generowanie światów w grach komputerowych

Tytuł w j. angielskim

Automatic world generation in computer games

Opiekun pracy

Dr inż. Piotr Mironowicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie problematyki związanej z automatyczną generacją traści dla gier komputerowych, w szczególności dla gier typu RPG. Rozprawa powinna zawierać przegląd istniejących rozwiązań w grach i w literaturze. Tematyka dotyczy zarówno zarówno automatycznego generowania obszarów (tzw. dungeon generation) jak i zadań pobocznych (questów) dla gier fabularnych.

Zadania do wykonania

 1. Przegląd dostępnych gier stosujących automatyczne generowanie obszarów i zadań.
 2. Przegląd literatury dotyczącej teoretycznych aspektów automatycznego generowania zawartości w grach.
 3. Przedstawienie i implementacja własnego prostego systemu do automatycznego generowania obszarów i zadań.

Źródła

 1. Doran, J., & Parberry, I. (2011, June). A prototype quest generator based on a structural analysis of quests from four MMORPGs. In Proceedings of the 2nd international workshop on procedural content generation in games (p. 1). ACM.
 2. Kybartas, B., & Verbrugge, C. (2014). Analysis of ReGEN as a graph-rewriting system for quest generation. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, 6(2), 228-242.
 3. Hendrikx, M., Meijer, S., Van Der Velden, J., & Iosup, A. (2013). Procedural content generation for games: A survey. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 9(1), 1.
 4. Shaker, N., Togelius, J., & Nelson, M. J. (2016). Procedural Content Generation in Games. Springer International Publishing.

Togelius, J., Yannakakis, G. N., Stanley, K. O., & Browne, C. (2011). Search-based procedural content generation: A taxonomy and survey. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, 3(3), 172-186.

Liczba wykonawców

3 lub 4

Uwagi

Literatura dostępna do pobrania za pośrednictwem biblioteki PG.