Poszukujemy osób do wykonania prac badawczo-rozwojowych w projekcie

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Architektury Systemów Komputerowych ogłasza nabór pracownika do wykonania prac badawczo-rozwojowych w projekcie pt. „Przebadanie i wybór metod pozwalających na zrównoleglanie obliczeń podczas treningu sieci neuronowej z jednoczesnym wykorzystaniem wielu procesorów graficznych”

Nazwa podmiotu finansującego projekt (kontrahent): VOICELAB.AI

Treści pooszczególnych konkursów w linkach poniżej:

- ogłoszenie 1 - implementacja prototypu interfejsu programistycznego

- ogłoszenie 2 - opracowanie dwóch uniwersalnych i przetestowanych instrukcji uruchamiania aplikacji

- ogłoszenie 3 - opracowanie koncepcji i implementacji weryfikującej

- ogłoszenie 4 - opracowanie koncepcji i implementacji weryfikującej_1