Poszukujemy pracownika do wykonania prac badawczo-rozwojowych_umowa o dzieło

KASK ogłasza nabór pracownika do wykonania prac badawczo-rozwojowych w związku z realizacją projektu "Przebadanie i wybór metod pozwalających na zrównoleglanie obliczeń podczas treningu sieci neuronowej z jednoczesnym wykorzystaniem wielu procesorów graficznych".

Szczegóły: ogłoszenie 1

Szczegóły: ogłoszenie 2

Szczegóły: ogłoszenie 3