Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich w r.akademickim 2019/2020 lato, 2020/2021 zima