Proponowane tematy prac dyplomowych magisterskich w r.ak. 2017/2018